Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Májusig rendelkezhetünk az 1+1 százalékokról

Cikk:

Az adózók az 1996. évi CXXVI. törvény alapján a 2012-es évben is rendelkezhetnek összevont adóalapjuk 1+1 százalékáról. Ezek a bevételek így nem a központi költségvetésbe, hanem közvetlenül a kedvezményezettként megjelölt szervezethez, egyházhoz vagy a kiemelt költségvetési előirányzathoz kerülnek. A rendelkező nyilatkozatot az adóbevallással együtt lehet beküldeni, aki ezt elmulasztotta, a NAV honlapján elérhető nyomtatványon még május 21-ig rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról.

Az adó 1 százalékát olyan civil szervezetnek lehet felajánlani, amelynek működése legalább két éves múltra tekint vissza (vagyis 2010. január 1. előtt alapították), közhasznú szervezeteknél legalább 1 éves működést ír elő a jogszabály. A civil szervezeteknek nem szükséges előre jelezniük az adóhatóság felé, hogy 1% gyűjtésére jogosultak. Ha a szervezet számára 1 százalékos felajánlás érkezik, arról a NAV értesíti a szervezetet és egyben felszólítja, hogy az adóhatóság honlapján elérhető adatlap visszaküldésével igazolja, hogy jogosult az 1 százalékos felajánlások fogadására.

Az első 1%-ot társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, és az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi vagy más kulturális, alkotó vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek kaphatják. A második 1% kerülhet az egyházakhoz vagy az adott évben meghatározott Kiemelt Költségvetési Előirányzathoz. A 2012-es év kiemelt költségvetési előirányzata a Nemzeti Tehetség Program.

A második 1%-ból azok az egyházak részesedhetnek, amelyeket a 2011 végén elfogadott egyházi törvény első körben nevesített (14 egyház). Jogosultak rá azok a felekezetek is, amelyek 2011. december 20-ig benyújtották a parlamentnek azt a kérelmet, amelyben egyházként történő elismerésüket kérik és a NAV-tól technikai számot kaptak (75 egyház). Fontos, hogy a második 1%-ot VAGY a kiemelt költségvetési előirányzatra, VAGY valamelyik egyháznak lehet felajánlani!


Elektronikusan is leadhatók a nyilatkozatok

Az önadózóknak a 11EGYSZA nyomtatványt kell kitöltve eljuttatniuk az adóhatósághoz, akár elektronikus úton, akár papír alapon készítik adóbevallásukat. Az elektronikus bevalláshoz Ügyfélkapu-regisztráció szükséges, emellett le kell tölteni az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot is. A nyomtatványkitöltővel elkészített nyilatkozatot az ÁNYK segítségével lehet elektronikus formában eljuttatni az adóhatósághoz a Magyarország.hu portálon keresztül az Általános Dokumentumfeltöltő segítségével.

Munkáltatói adómegállapítás esetén az adózónak munkáltatójához kell leadni a rendelkező nyilatkozatot legkésőbb 2012. május 10-ig, ezt megteheti a 11EGYSZA nevű nyomtatványon, vagy olyan adatlapon, ami a 11EGYSZA-val azonos adatokat tartalmaz. A papír alapú, kinyomtatott rendelkező nyilatkozatot lezárt, aláírt, a rendelkező adóazonosító jelével ellátott borítékban kell leadni, amelyen a rendelkező aláírása átnyúlik a boríték ragasztott felületére.

Aki valamiért elmulasztott rendelkező nyilatkozatot leadni, az ellátogathat a NAV honlapjára, itt az ÁNYK-AbevJava programmal ki kell töltenie a 11EGYSZA nyilatkozatot, amelyet lezárt, aláírt és adóazonosítóval ellátott borítékban vagy elektronikus úton 2012. május 21-ig még eljuttathat az adóhatóságnak.
 

A rendelkező nyilatkozatok kitöltése

Aki mindkét célra utalni szeretne, annak a bevallási csomagban is szereplő 11EGYSZA nyilatkozat mindkét részét ki kell tölteni. Aki csak az egyik 1%-ot ajánlja fel, az elektronikus ügyintézés esetén hagyja üresen, papír alapú ügyintézésnél húzza át a nyilatkozat másik részét. Egy kategórián belül csak egy kedvezményezett lehet!

A rendelkező nyilatkozaton fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát, egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat esetében a technikai számot. Aki a második 1%-ból a kiemelt költségvetési előirányzatot szeretné támogatni, annak elég az előirányzat nevét beírnia.

A civil szervezeteknek és a törvényben megjelölt intézményeknek a 11 jegyű adószámmal, az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok részére a 4 jegyű technikai számmal lehet utalni.

A 2012-es technikai számok listája (Egyházak és Kiemelt Költségvetési Előirányzat)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy nem érvényes az adó 1 százalékáról szóló rendelkezés, ha a nyilatkozat 2012. május 21-ig nem érkezik meg az adóhatósághoz, ha téves adószámot vagy technikai számot tartalmaz, valamint akkor is, ha az 1 százalékot felajánló adózó a törvényes határidőkig nem tesz eleget adózási kötelezettségeinek.
 

A befolyt összegek felhasználása

A NAV minden évben honlapján teszi közzé azoknak a kedvezményezetteknek a listáját, amelyet az előző évi felajánlásokból részesedtek. Akinek van Ügyfélkapu regisztrációja és már küldött be elektronikus nyomtatványt az adóhatóságnak, az külön kérés nélkül, elektronikus levélben is kap tájékoztatás felajánlásának sorsáról.

A szervezetek az 1 százalékos felajánlásokból befolyó összeget a tevékenységükkel kapcsolatban felhasználhatják, legfeljebb 30 százalékát azonban működési költségekre is fordíthatják. A szervezeteknek a NAV oldalán elérhető adatlapon kell utólagosan beszámolniuk a felajánlásokból befolyt összeg felhasználásáról.

A 2011-es felajánlásokból támogatott civil szervezetek listája (Pdf, 2 Mb, 2012. január 26-i állapot szerint)


A támogatásból kizárt civil szervezetek

A jelzett évben nem kaphatnak egy százalékos támogatást azok a szerveztek, amelyeket a NAV 2011. december 31-ig jogerőre emelkedett határozatával valamilyen okból kizárt a kedvezményezetteik köréből. A jogszabály szerint nem lehet kedvezményezett az a civil szervezet, amely

  • nem küldte meg az adhatóságnak a 2008-as és 2009-es felajánlási évben a 2009. december 31-ig átutalt 1 százalékos támogatások felhasználásáról szóló nyilatkozatot
  • a nyilatkozatban számszakilag rossz adatokat közölt, nem az elszámolandó összeget szerepeltette vagy az adatok javítására adott határidőből is kicsúszott
  • a NAV megállapította az átutalt 1 százalékos összegek közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során, hogy a szervezet valótlan adatot közölt

A 2012-es rendelkezési évben a támogatásból kizárt civil szervezetek listája


Hasznos linkek, jogszabályok

A civil szervezetek kormányzati honlapja
1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
Hogyan részesülhet egy szervezet az 1%-os felajánlásokból – a NIOK összefoglalója

Ugrás vissza Ugrás vissza...