Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A KEK KH vitatja az adatvédelmi biztos megállapításait

Cikk:

Jogellenes adatkezelés miatt Jóri András adatvédelmi biztos határozatban rendelte el a Szociális konzultáció 2011 kérdőívein szereplő személyes adatok törlését. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala azonban vitatja a biztos megállapításait és kezdeményezi a határozat bírósági felülvizsgálatát.

Határozatban rendelte el a Szociális konzultáció 2011 kérdőívein szereplő személyes adatok törlését jogellenes adatkezelés miatt Jóri András adatvédelmi biztos. A biztos megtiltotta a kapcsolattartás céljára szolgáló adatokból képzett adatbázis (Nemzeti Konzultációs Nyilvántartás) létrehozását, valamint az azzal kapcsolatos jogellenes adatkezelést és -feldolgozást is.

Az ombudsman júniusban megállapította, hogy vizsgálata szerint a szociális konzultáció kérdőívei és a hozzájáruló nyilatkozat sérti az adatvédelmi törvény előírásait. A kérdőívek kezeléséről és a személyes adatok megsemmisítéséről szóló kérésének azonban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) nem tett maradéktalanul eleget, ezért indított közigazgatási eljárást az ügyben, ennek eredményeként született meg a mostani határozat. Az adatvédelmi biztos megállapította: a Szociális konzultáció 2011-gyel összefüggésben nem érvényesülnek a törvényben meghatározott garanciák, mint a teljes anonimitás követelménye, továbbá az érintett véleménye és név-, lakcímadatai összekapcsolásának tilalma. Jóri András szerint a kérdőív felső részén található vonalkód a kérdőívet egyedivé, személyhez kapcsolhatóvá teszi, vagyis a véleményre vonatkozó adatok összekapcsolhatók a személyazonosító adatokkal.

A biztos június elején felszólította KEK KH-t a személyes adatok jogellenes kezelésének megszüntetésére, egyúttal felhívta az adatkezelő figyelmét arra, hogy a kérdőívek kizárólag olyan formában rögzíthetők, amely nem tartalmazza a nevet, lakcímet, vonalkódokat, az aláírás és e-mail cím rovatot. Ezen túlmenően a visszaérkezett kérdőíveken kezelt összes személyes adat haladéktalan megsemmisítését kérte. Állásfoglalásának viszont a KEK KH nem tett maradéktalanul eleget, így továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a személyazonosító adatokat és a véleményeket a jövőben összekapcsolják – áll az adatvédelmi biztos közleményében.

A KEK KH bírósági felülvizsgálatot kezdeményez

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kezdeményezi a szociális konzultációval kapcsolatban hozott adatvédelmi biztosi határozat bírósági felülvizsgálatát. A hivatal ismét visszautasítja az állami nyilvántartások jogszerű kezelésével összefüggő közbizalom megingatását célzó kijelentéseket  – áll a KEK KH közleményében. Az ombudsmani határozat kézhezvételét követően a KEK KH megvizsgálja az abban foglaltakat, és kezdeményezi annak bírósági felülvizsgálatát.

A KEK KH tevékenységére az adatvédelmi biztos kiemelt figyelmet fordított. A hivatal hangsúlyozta, a szociális konzultáció során is kiemelten ügyelt arra, hogy eljárása jogszerű legyen, tevékenységét az adatvédelmi biztosnak korábban bemutatott eljárásrend szerint, mindenben a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezte. Az adatvédelmi biztost folyamatosan tájékoztatták a hivatal által végzett tevékenységről, több alkalommal biztosították a helyszíni szemle lehetőségét, és minden dokumentációt a rendelkezésére bocsátottak. A három egyeztetés alkalmával a biztos, illetve munkatársai egyszer sem jelezték kifogásaikat - írta a hivatal. Megjegyezték, hogy a szociális konzultáció példátlanul sikeres volt, s ezt a visszaérkezett 1 millió 140 ezer válasz is tanúsítja.

Orbán Viktor miniszterelnök május elsején jelentette be, hogy szociális konzultációt indít. Az eredményeket július 4-én ismertette a parlamentben. A kérdések között szerepelt egyebek között a védett kor bevezetésének lehetősége az 55 év felettiek esetében, valamint az, hogy az ország segély helyett inkább munkalehetőséggel segítse-e a munkanélkülieket.

Ugrás vissza Ugrás vissza...