Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy az eHR (https://eszemelyugy.gov.hu) felületén 2022. január 17-én (hétfő) 19:00 órától 21:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a szolgáltatás nem lesz elérhető.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során! Szíves megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:1,3 millió diák kezdi meg a tanévet szeptember 1-jén

Cikk:

Egy hét múlva összesen 1 millió 384 ezer diák számára kezdődik meg a 2009/2010-es tanév. Az országos közoktatási tanévnyitót augusztus 31-én, hétfőn tartják a budapesti Radnóti Miklós Gimnáziumban.

Az oktatási tárca becsült adatai szerint az általános iskolákban 775.820 (tavaly: 788.639), a szakiskolákban 123.720 (123.865), a speciális szakiskolákban 9770 (9785), a gimnáziumokban 203.360 (203.602), a szakközépiskolákban 236.230 (236.518) diák ül be az iskolapadba. Az első osztályt az általános iskolákban várhatóan 99 ezren kezdik meg, a szakiskolákban 31.700, a speciális szakiskolákban 2800, a gimnáziumokban 43.300, a szakközépiskolákban 46.300 elsős lesz. Az Oktatási Hivatal nem végleges adatai szerint 58 intézmény szűnt meg, ezek közül egy jogutódlás nélkül, a többi jogutódlással, illetve 38 új intézmény jött létre.

A tanévkezdés az idén is jelentős, akár harmincezer forintot is meghaladó költségeket róhat a szülőkre. Az oktatási miniszter a tankönyves szövetséggel történt egyeztetés után úgy döntött: idén nem változtat az árkorláton. A tankönyvcsomagok összeállításakor az iskola az oktatási programjához választja ki a könyveket. Az ár mellett tekintettel kell lenni a könyv súlyára is, mert az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt könyvek tömege a három kilogrammot ne haladja meg.

A diákokat érintő támogatások a 2009/2010-es tanévben

Az iskolák 3475 különböző könyvből rendelhetnek, a kormány összesen csaknem 7 milliárd forinttal támogatja az ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátást, a kiadványok felét így gyakorlatilag az állam fizeti ki. A költségvetés a tanulók tankönyvellátásához általános támogatásként ezer forint hozzájárulást biztosít, az ingyenes ellátáshoz pedig tízezer forintot. A korábbi felmérések alapján ingyenes tankönyvellátásra mintegy 600 ezer gyerek jogosult.
 
Ingyen kaphatja a tankönyvet, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédbeli fogyatékossággal él, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, illetve három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 
Iskolakezdési támogatást az adott év szeptemberében általános iskolába vagy középiskolába járó gyermek után kaphatnak a gyerek nevelői, azok, akik a gyermek után családi pótlékra jogosultak. A tavalyihoz képest nőtt az iskolás gyermekeket nevelő családok számára nyújtható munkáltatói juttatás maximális összege: 2009-ben a minimálbér harminc százalékáig terjedő, azaz évi 21.450 forint összegű is lehet az adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatás. Mivel ez a támogatás mindkét szülőnek adható, optimális esetben az összeg elérheti a gyermekenkénti 42.900 forintot.

Az iskolakezdési támogatás egyszeri juttatás, ami a tanévkezdést megelőző és követő 60 napban, vagyis az idén július 1. és október 31. között érvényesíthető tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásakor. A kialakult gyakorlat taneszköznek tekint minden, a tanuláshoz általában szükséges eszközt, így például a füzetet, a rajzlapot, a ceruzát, a tollat, a ragasztót, a festéket. Megítéléstől függ, de ide sorolható az íróasztal és a tanulószék is.

Ingyenes étkeztetésre azok a bölcsődés és óvodás gyermekek, valamint az általános iskola 1-6. osztályába járó diákok jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak. Kedvezményes étkeztetésben a bölcsődében mintegy 9 ezer gyerek (28 százalék) részesül, óvodában csaknem 120 ezer (35 százalék), általános iskolában pedig közel 240 ezer (26 százalék).
 
Változások a közoktatási törvényben

Több ponton is változik a közoktatási törvény a most induló tanévben, így lehetővé válik, hogy a szakiskolában tanulók az általános iskola után bekapcsolódjanak a szakképzésbe, létre lehet hozni egységes óvoda-bölcsődét, s módosulnak a finanszírozási paraméterek is.

A változások értelmében a szakiskola 9-10. évfolyamán a kötelező órák legfeljebb 50 százalékában pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerint elméleti és szakmacsoportos alapozó oktatás történhet.
 
A törvény szerint a jövőben tanulószerződést az a tanuló köthet aki betöltötte a 15. életévét és - a felzárkóztató oktatás kivételével - a 9. évfolyamot eredményesen teljesítette. A 16 éven aluli diák tanulószerződésének érvényességéhez, a szerződés megkötéséhez szükséges a tanuló törvényes képviselőjének a hozzájárulása is. A 2009. évi költségvetési törvény alapján a közoktatás finanszírozásában a teljesítménymutató fajlagos összege a korábbi 2.550.000 forintról 2.540.000 forintra csökken. Szigorodnak az oktatásszervezési feltételek is az óvodákban, az általános és középfokú oktatásban.

Összesen 183 tanítási nap lesz az évben

Az új tanév 2009. szeptember 1-jén indul és 2010. június 15-ig tart. Az iskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középiskolákban és a szakiskolákban 2010. április 30. A tanítási napok száma 183, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában 182. A szorgalmi idő első féléve 2010. január 15-ig tart. Az őszi szünet október 26-tól 30-ig, a téli szünet december 23-tól 31-ig tart, míg a tavaszi szünet 2010. április 2-6. között lesz.

Ugrás vissza Ugrás vissza...