Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy az eHR (https://eszemelyugy.gov.hu) felületén 2022. január 17-én (hétfő) 19:00 órától 21:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a szolgáltatás nem lesz elérhető.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során! Szíves megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Közel ezermilliárd forint az összetartó társadalom megteremtésére

Létrehozva: 2004. július 30.
Módosítás: 2004. augusztus 2.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A foglalkoztatás elősegítése, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a gyermekek, az idősek és a legszegényebbek helyzetének javítása szerepel a konkrét kirekesztés elleni programok mellett a kormány két évre szóló társadalompolitikai intézkedései között. Az EU nyitott koordinációja keretében készülő cselekvési tervet Göncz Kinga esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter mutatta be.
Öt fő feladatkör köré csoportosítva foglalja össze a kormány kétéves társadalompolitikai intézkedéseit és a hozzájuk kapcsolódó forrásokat a Nemzeti cselekvési terv a társadalmi összetartozásért 2004-2006. A dokumentum a tavaly decemberben elkészült, a kormány és az Európai Bizottság által is elfogadott "Társadalmi befogadásról szóló közös memorandum"-ban megfogalmazott célokhoz kapcsolódóan nevezi meg az intézkedések felelőseit, a határidőket és a szükséges forrásokat.
A cselekvési tervet szerdai ülésén jóváhagyta a kormány, a kormányszóvivő szerint kötelezettséget vállalva ezzel a tervekben szereplő mintegy 1000 milliárdos költségvetés hazai részének biztosítására. Göncz Kinga esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter tájékoztatása szerint a kétéves cselekvési terv forrásigényének mintegy 25-30 százalékát kell majd a magyar költségvetésből fedezni. A költségvetési áttekintés a tisztán hazai forrásból megvalósuló programoknál a 2004 évi számokat tartalmazza, a következő két év hazai forrásai még nem jelennek meg. Az uniós alapok esetében feltüntetett összegek 2004-2006 közötti időszakra vonatkoznak, és magukba foglalják az uniós támogatást és annak a "hazai forrás" részét is.
A miniszter szerint a gazdaság versenyképességének és teljesítőképességének javulása csak akkor eredményezi a társadalom jólétének növekedését, ha arra külön figyelmet fordítanak a kormányok. Az EU tagállamainak és a nemzeti kormányok együttműködésével készülő cselekvési tervek ezt a figyelmet garantálják.
A foglalkoztatás elősegítése
A Nemzeti foglalkoztatási akciótervhez kapcsolódva a kirekesztés elleni cselekvési terv összefoglalja a foglalkoztatás bővítése érdekében szükséges lépéseket. A tervben megjelennek a piacképes szakképzési és felnőttképzési programok, a női foglalkoztatás elősegítése érdekében és a munkaerőpiacra való visszatérés kapcsán indított programok. Minderre az elkövetkező két évben 207 milliárd forint juthat. Az intézkedések átfogó célja, hogy a foglalkoztatottsági ráta a jelenlegi 57 százalékról 2006-ra 59, 2010-re pedig 63 százalékra emelkedjen.
A foglalkoztatási ráta tervezett növekedése
Elérhető és esélyteremtő közszolgáltatások
Új elemként került bele a társadalompolitikai tervezésbe az elérhető és esélyteremtő közszolgáltatások megteremtése. Göncz Kinga az Európai Unió esélyegyenlőség irányában tett lépéseit összegezve elmondta, az unió a közös munka során most jutott el abba a szakaszba, hogy az egyenlőség, majd az esélyek egyenlősége után a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségét tűzi ki célul. A hozzáférés pedig nemcsak az akadálymentesítést jelenti, amellyel kapcsolatban még nagyon sok teendőnk van, hanem az információhoz való hozzáférés esélyének megteremtését is - mondta el a miniszter.
A szegénység mérséklése
A szegénység és emellett a tartós és a mélyszegénység mérséklése érdekében szintén több program kapcsolódik az új szociális kerettörvényhez. Ilyen a szociális minimum kidolgozása, amely a segélyek viszonyítási alaphaként a nyugdíjminimumot válthatja fel, vagy a munkapiacra történő visszatérést segítő támogatás, amelynek célja, hogy a segély-jogosultságukat elvesztők ne kerüljenek egyik napról a másikra veszélyeztetett helyzetbe. Göncz Kinga szavai szerint még mindig nem tisztázott pontosan, mint érthetünk szegénység alatt, de a társadalmat kettészakító tartós és mélyszegénység mára tarthatatlanná vált.
2006-ig uniós támogatásokkal együtt erre a célra várhatóan 57 milliárd forint jut.
Gyermekjóléti intézkedések
A kormányzat felelőssége, hogy valamennyi megszülető gyermek helyzetbe legyen hozva - foglalta össze a gyermekek jól-létét célzó intézkedések alapelveit az esélyegyenlőségi miniszter. A pénzbeli és természetbeni támogatások kiterjesztésével a hátrányos helyzetben lévő gyermekek helyzetén kívánnak javítani csakúgy, mint a jogvédelmet és esélyegyenlőséget garantáló intézmények létrehozásával. Az említett közel 1000 milliárd forintból 34 milliárd szerepel a gyermekek helyzetének javításáról szolgáló programokra.
A költségvetésben már szerepelnie kell azoknak a forrásoknak, amelyek 2005-től biztosítják minden 40 ezer fő feletti településen a gyermekjóléti központok kialakítását.
A társadalmi kirekesztés elveinek érvényesítése minden szakmapolitikai területen
A gyermekek mellett kiemelt feladatként kezeli a terv a romák, a fogyatékkal élők, a nők és az idősek helyzetének javítását is. Az idős emberek aktív és széles körű társadalmi részvételének javítása érdekében a pénzbeli támogatások mellett szerepel például a 2003-ban elindult "Idősbarát lakás" modellprogram. 2004-ben 40-50 lakás átalakításának tapasztalatait felhasználva műszaki-építészeti normákat dolgoznak ki, hogy az egyedülálló, funkcióvesztéssel élő (elsősorban 75 éven felüli) idős emberek biztonságos körülmények között és tevékenyen élhessenek saját lakásukban.
82 milliárd forint szolgálja a következő két évben a konkrét kirekesztés elleni intézkedéseket. A több tárca és kormányzati szerv által indított programok között elsősorban a roma lakosság, a fogyatékosok és a nők munkaerő-piaci helyzetét javító programok szerepelnek. Erre a területre tartozik ugyanakkor a regionális és megyei Szociálpolitikai Tanácsok, szakmai kerekasztalok létrehozása.
Ennek érdekében kezdődött el a szociális törvény megújítása, a SZOLID-program , melynek több eleme megjelenik már a jövő évi költségvetés tervezésekor. A hozzáférés javítása érdekében folytatódik a nép ügyvédje program és a roma integrációs program (telepfelszámolások) is. A szolgáltatások hozzáférhetőségének javítására a cselekvési tervben szereplő források szerint 577 milliárd forint juthat a következő két évben.
Ugrás vissza Ugrás vissza...