Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a NAV 2020. október 23-án 6 órától 2020. október 26-án 6 óráig adatbázis karbantartást végez. A karbantartás ideje alatt szünetel a NAV szakrendszereivel történő kommunikáció, ami miatt a Rendelkezési Nyilvántartásban a cégek azonosítása, a Rendelkezési Nyilvántartás attribútum szolgáltatása, valamint az online Cégkapu regisztráció szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:A versenyképesség érdekében is reformokat sürget Brüsszel

Létrehozva: 2006. január 26.
Módosítás: 2006. január 26.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Brüsszel szerint jó a magyar versenyképesség növelésére elfogadott program, és az általános célokkal is egyetért, de hiányolja a konkrét intézkedések felsorolását. Barroso bizottsági elnök az összes tagállamot arra szólította fel, kapcsoljanak nagyobb sebességre.

Szerdán kiadott jelentésében az Európai Bizottság alkalmasnak minősítette Magyarország gazdasági versenyképessége növelését célzó középtávú reformprogramját arra, hogy segítsen az egy főre eső nemzeti összterméknek az uniós átlaghoz való gyors felzárkózásában, ugyanakkor a brüsszeli testület azt is megállapította, hogy a program nincs teljes összhangban a pénzügyi stabilitási stratégiával.

José Manuel Durao Barroso , az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatón ismertette azt a helyzetjelentést, amely a huszonöt államra részletesen áttekinti, hol állnak az EU-tagországok a foglalkoztatási és versenyképesség-növelési stratégia végrehajtásában. Az elnök a nemzeti tervekben bejelentett reformok gyors végrehajtását sürgette.

Barroso mindenkitől "nagyobb sebességet" kért

Barroso úgy vélte, az eredetileg 2000-ben megfogalmazott stratégia tavalyi felülvizsgálata óta javulás tapasztalható a területen. Az elnök nem állított fel sorrendet a tagországok között, hanem valamennyit arra szólította, hogy kapcsoljanak nagyobb sebességre.

A bizottság minden ország teljesítményét külön értékelte. A Magyarországról szóló részben az erősségek között említette az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hatékonyságának növelésére tett intézkedéseket, az egységesebb foglalkoztatási és társadalombiztosítási rendszer szándékát, illetve a be nem jelentett munka foglalkoztatássá alakítását célzó intézkedéseket, míg a további figyelmet igénylő területek között a fenntartható államháztartás biztosítását, egyes iparágakban a verseny fokozását, az üzleti környezet javítását, valamint a képzésnek a munkaerő-piaci igényekhez történő jobb igazítását sorolta fel.

Felkérte Brüsszel a magyar vezetést, hogy szigorú odafigyeléssel hajtsa végre programját, és jelezte, hogy e kérdésről az unión belüli partnerség jegyében szeretne megbeszéléseket folytatni hatóságokkal.

Hiányoznak a konkrét intézkedések

A bizottság értésre adta, hogy osztja a főbb magyar prioritásokat, bennük a költségvetési deficit csökkentését, az újítások és kutatások fejlesztését, az üzleti környezet javítását, a verseny fokozását, az infrastruktúra javítását, a foglalkoztatási ráta növelését, az oktatást és képzést. Azt is megállapította viszont, hogy a programban több helyütt hiányos a tervezett intézkedések ismertetése.

A növekedés, foglalkoztatás és üzleti környezet javítása érdekében hatékonyak lehetnek az államháztartási deficit leszorítására tett intézkedések, beleértve a további társadalombiztosítási reformot, párhuzamosan a jelentős áfacsökkentést magában foglaló adóreformmal - állapította meg a jelentés. Nem áll azonban rendelkezésre elégséges információ ahhoz, hogy megvizsgálható legyen ennek összeegyeztethetősége a makrogazdasági célkitűzésekkel - tette hozzá.

K+f: a magánszektor még szűkmarkú

A testület üdvözölte a kutatások fejlesztésére, a verseny növelésére és az infrastruktúra javítására vonatkozó törekvéseket is, de problémaként említette a magánszektor kicsiny anyagi hozzájárulását a kutatás-fejlesztéshez (k+f), a vállalkozói szellem oktatási rendszerbeli ösztönzését, továbbá a tervezett reformok költségvetési kihatásaira vonatkozó információk hiányát.

A nagyobb foglalkoztatás elérésére, illetve a munkahelyek megtartására vonatkozó terveket helyesnek tartja a bizottság, de hiányolja a szociális juttatások rendszerének felülvizsgálatát, illetve a romák és fogyatékosok foglalkoztatásának javítására is további koordinációt tart szükségesnek. Az oktatásban a piaci igények jobb figyelembe vételét, illetve a képzettség szintjének növelését tartja szükségesnek a jelentés.

Ugrás vissza Ugrás vissza...