Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a NAV 2020. október 23-án 6 órától 2020. október 26-án 6 óráig adatbázis karbantartást végez. A karbantartás ideje alatt szünetel a NAV szakrendszereivel történő kommunikáció, ami miatt a Rendelkezési Nyilvántartásban a cégek azonosítása, a Rendelkezési Nyilvántartás attribútum szolgáltatása, valamint az online Cégkapu regisztráció szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Közlemény a speciális étkezési szükségletű gyermekek iskolai ellátásáról

Cikk:

Nem fakultatív lehetőség, hanem kötelezettség – az ombudsman a speciális étkezési szükségletű gyermekek óvodai-iskolai ellátásáról.  A gyermek egészségügyi állapotának megfelelő étkezés megszervezése – amennyiben szülője igényli – az óvoda, iskola feladata, a közétkeztetés biztosítására pedig az önkormányzat kötelezett. A megfelelő megoldást - a köznevelési intézmény bevonásával - az önkormányzatnak kell megtalálnia – emlékeztetett Szabó Máté ombudsman egy panaszbeadvány vizsgálati jelentésében.

A panaszos gyermeke lisztérzékeny, de az iskolájában nem biztosított a speciális igényű tanulók étkeztetése. Ezért a szülő személyesen rendelte meg egy közétkeztetési cégtől a diétás ételeket. Az önkormányzatot arra kérte, hogy segítsen a kiszállításban, az azonban elzárkózott ettől. Az ombudsman az önkormányzattól azt a magyarázatot kapta, hogy a kiszállítás drága, erre a település szűkös költségvetéséből nem telik.

Az ombudsman jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy miután az iskolák fenntartói jogát 2013. január 1-jétől átvette az állam, módosították a gyermekvédelmi törvényt, és az azt írja elő, hogy az étkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani a közigazgatási területén található nevelési-oktatási intézményekben. Ehhez az állami normatívák, illetve az étkező gyermekek után fizetett térítési díjak biztosítják a fedezetet.

Továbbra sincs jogszabályi akadálya az állami feladat kiszervezésének, vagyis a települési önkormányzat közbeszerzési eljárás alapján szerződhet az iskolai közétkeztetésről   legelőnyösebb pályázatot benyújtó vállalkozóval. Az ombudsman hatáskörét meghaladja, hogy a polgári jog szabályai szerint kötött ilyen szerződést felülvizsgálja, azonban arra felhívta a figyelmet, hogy a vizsgált önkormányzat esetében a speciális étkezési igényű gyermekek ellátására vonatkozó feltételeket a pályázati kiírásban eleve nem határoztak meg.

Az esetlegesen több évre kötött polgári jogi jogügylet sem mentesítheti azonban az önkormányzatot a jogszabályi kötelezettségének teljesítése alól. Ez nem szabadon választott, vagy jóindulaton múló feladat, a gyermek egészségügyi állapotának megfelelő étkezés megszervezése – amennyiben szülője igényli – az óvoda, iskola dolga, a közétkeztetés biztosítására pedig az önkormányzat kötelezett. A megfelelő megoldást a köznevelési intézmény bevonásával, az önkormányzatnak kell megtalálnia, ilyen lehet például a napi háromszori étkezés megrendelése a speciális étkezést nyújtó közétkeztetési cégtől.

Az ombudsman felkérte a Mátraszelei Közös Önkormányzati Hivatal Vizslási Kirendeltségét, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és biztosítsa a nevelési-oktatási intézményben a közétkeztetés lehetőségét a speciális étkezési igényű gyermekek számára is.

A jelentés a http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201304323.pdf oldalon olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...