Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Holló András lett az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

Létrehozva: 2008. június 16.
Módosítás: 2008. június 17.
Forrás: Alkotmánybíróság

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Alkotmánybíróság
2008. június 16.

Az Alkotmánybíróság (Ab) június 16-i teljes ülésén titkos szavazással Holló Andrást választotta meg három esztendőre a testület hetedik helyettes elnökének. A döntés értelmében Holló András július 4-étől foglalja el tisztségét, miután június 10-én a jelenlegi helyettes elnököt, Paczolay Pétert az Ab július 4-ével megválasztotta elnöknek.

Az 1989. évi XXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság tagjai közül választja meg három évre elnökét és helyettes elnökét, akik erre a tisztségre újraválaszthatók. A 17. § (2) bekezdése szerint „az Alkotmánybíróság elnökét akadályoztatása esetén a helyettes elnök helyettesíti".

A helyettes elnöki tisztségre nem voltak jelöltek. Az Ab - tizennyolc évi töretlen gyakorlatának megfelelően - a szavazati arányokat nem hozza nyilvánosságra, csak az eredményt.

* * *
Holló András 1943. április 2-án született Budapesten. Az Országgyűlés 1996 novemberében választotta az Alkotmánybíróság tagjává. 1998 novembere és 2003 júliusa között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. 2003 augusztusa és 2005 novembere között az Alkotmánybíróság elnöke. Alkotmánybírói megbízatása 2005. november 12-én - a megbízatási időtartam leteltével - megszűnt. Az Országgyűlés 2005. november 14-ével újra alkotmánybíróvá választotta. Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán fejezte be 1966-ban. 1971-től 1979-ig ügyész a Legfőbb Ügyészségen. 1971-1981 között alkotmányjogi szemináriumot vezetett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Emellett különböző - az állampolgári jogokkal kapcsolatos - kutatási programokban vett részt. 1981-től alapító tanárként (1984 óta docensi minőségben) tagja a Miskolci Jogi Kar Államtudományi Intézete Alkotmányjogi Tanszékének, amelynek 1993-ig tanszékvezetője volt. 1979-1989 között az Államigazgatási Szervezési Intézet tudományos főmunkatársa, kutatásvezetője. 1989 és 1990 között az Igazságügyi Minisztérium Alkotmány-előkészítő Kodifikációs titkárságának munkatársaként részt vett az új Alkotmány előkészületeinek munkálataiban. 1990-től alkotmánybíróvá történő megválasztásáig, 1996 novemberéig az Alkotmánybíróság főtitkára. 1984-ben védte meg kandidátusi disszertációját.

Ugrás vissza Ugrás vissza...