Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Széles körben nyertek támogatást a környezettudatos gazdálkodók az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási intézkedésében

Cikk:

Befejeződött az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program nagy érdeklődéssel kísért agrár-környezetgazdálkodási intézkedés (AKG) támogatási határozatainak kipostázása. Az elkövetkező 5 év AKG célprogramjai közül minden gyepgazdálkodásra, ültetvényes gazdálkodásra és vizes élőhelyek kezelésére támogatási kérelmet benyújtó gazdálkodó támogatásban részesülhetett, amennyiben kérelme megfelelt a tartalmi és formai követelményeknek.

Összesen csaknem 15.000 gazdálkodó részesülhet az elkövetkezendő 5 évben mintegy 1,2 millió hektár területen az AKG támogatásban. Ez, évi több mint 55 milliárd forint forrást juttat az érintettekhez. Ez a forrás egyes ágazatok, például az állattenyésztés, gyümölcstermesztés, ökológiai gazdálkodás valamint a természetvédelem kiemelt támogatását teszi lehetővé, megvalósítva ezzel több mint háromnegyed millió hektár szántóföldi növénytermesztéssel, 350.000 hektár legeltetéssel vagy kaszálással valamint több mint 75.000 hektár szőlő- és gyümölcstermesztéssel érintett terület bevonását a környezetkímélő célprogramokba.

Az összes támogatott kérelmező 87%-a kis- és közepes méretű gazdaságban, 300 hektárnál kisebb területen gazdálkodik. Szoros az összefüggés a nyertes kérelmek száma és az állattartás (közel 50%); a TCs és TÉSz tagság (75%); a korábbi AKG programban való részvétel (majd 80%), illetve hátrányos helyzetű településeken élő gazdálkodók (80%) többletpontjai között. A programba bevonni kívánt területek védettségi szintje, vagy környezeti érzékenysége is sokat nyomott a latban. A Natura 2000 hálózat területét is érintő kérelmek a célprogramba bevitt területek közel felét, a nitrátérzékeny területek a háromnegyedét fedik le.

Bár egyedül az integrált szántóföldi célprogram esetében történt forráshiány miatti elutasítás, így is mintegy 570.000 ha támogatása valósulhatott meg. E célprogram esetén azonban elkerülhetetlen volt a részleges elutasítás, mivel az Európai Bizottság az AKG összességére fordítható források 35%-ánál többet nem engedélyezett az integrált szántóföldi célprogramra fordítani. Ezt a plafont a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium maximálisan kihasználta. A támogatás arányos csökkentésére, azaz a területalapú támogatásoknál megszokott ún. visszaosztásra lehetőséget a jogszabályok nem biztosítanak, ugyanis az AKG támogatási összegeinek megállapításakor a kieső jövedelem és a többlet költségek kerülnek ellentételezésre.

A magyar gazdálkodók többletvállalásait kompenzáló Új Magyarország Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási intézkedése jó alapokkal szolgál az elkövetkező 5 év környezettudatos gazdálkodási tevékenységéhez.

Ugrás vissza Ugrás vissza...