Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!
 
A Földhivatal Online rendszerben 2020. november 13-án pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.
 
Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:A környezettudatosság a nemzedékek közötti igazságosság alapja - az ombudsman a nevelés fontosságáról

Cikk:

Romolhatnak a jövő nemzedékek életfeltételei, ha a ma fiataljait nem nevelik a környezettudatosság, a fenntarthatóság szellemében – állapította meg az alapvető jogok biztosa abban a vizsgálatsorozatban, amely a gyermekek egészséges környezethez való jogát, annak érvényesülését elemzi.
Hogyan jelenik meg a környezeti nevelés a közoktatásban és a nemzeti alaptantervben, eléri-e a célját a gyakorlatban, felnőtt-e már olyan generáció, amely az elődeinél környezettudatosabb módon él? Erre kereste a választ az alapjogi biztos a "Környezettudatosság a nemzedékek közötti igazságosság alapja" című vizsgálatban. Az ombudsman szerint ugyanis a nemzedékek közötti igazságosság egyik alapja a tudásalapú társadalom megteremtése, mert megfelelő ismeretek és információk nélkül sem a társadalom, sem a döntéshozók nem tudják érvényesíteni a természeti erőforrások védelmét. A véges természeti erőforrásokat érintő állami és önkormányzati döntéseknél, a jogszabályok meghozatalakor nemcsak a jelen nemzedék közös szükségleteit kell mérlegelni, hanem figyelembe kell venni azt is, hogy a ma döntései miként hatnak a jövő generációk életfeltételeire.
 
Az ombudsman vizsgálati jelentésében arra figyelmeztetett, hogy ha a gyermekeket nem nevelik a környezettudatosság szellemében, akkor fennáll annak a veszélye, hogy nem csak a saját, hanem a jövendő nemzedékek életfeltételei is romlanak. 
Ez pedig nyilván nem szolgálja a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, sem az egészséges környezethez való jogát.
 
A jelentés megállapította, hogy a jogszabályok - a nemzeti alaptanterv és az óvodai alapprogram – megadja annak a lehetőségét, hogy minden gyermek részesüljön környezeti-fenntarthatósági nevelésben. Az alaptanterv és alapprogram megvalósítása azonban végső soron a pedagógusokon múlik, mert a helyi pedagógiai tanterveket az adott oktatási-nevelési intézmény határozza meg. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a pedagógusképzésben a jelölteket készítsék fel a környezeti nevelés oktatásának módszereire is. 
 
Az ombudsman vizsgálata rámutatott, hogy több rendszerszintű kérdés megoldására van szükség: például hiányzik a kifejezetten a környezeti nevelésre vonatkozó stratégia és intézkedési terv, vagy például a zöld óvoda és ökoiskola választásának szélesebb körű lehetősége, és nincs megfelelő szakmai fórum. A biztos felkérte ezért az érintett minisztereket, hogy fontolják meg egy tárcaközi bizottság felállítását, amely a jelentésben bemutatott szempontok alapján előkészíti a környezeti nevelés átfogó stratégiáját, intézkedési és végrehajtási tervét is.
 
Ugrás vissza Ugrás vissza...