Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:APEH-tájékoztató a pályakezdők és ösztöndíjasok START-kártya jogosultságáról

Létrehozva: 2005. december 13.
Módosítás: 2005. december 13.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Tájékoztató a 2005. október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként vagy ösztöndíjasként foglalkoztatottak START-kártya jogosultságáról

A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) módosításáról szóló 2005. évi LXXIII. törvény 10. §-a (2) bekezdése szabályozza a törvény hatálybalépésekor pályakezdőként vagy ösztöndíjasként foglalkoztatottak START-kártyára való jogosultságát.

A törvényszakasz értelmében a módosító törvény hatálybalépésekor, azaz 2005. október 1-jén pályakezdőként vagy ösztöndíjas foglalkoztatottként történő foglalkoztatásra tekintettel igénybevett kedvezmény lejártát követően a pályakezdő, illetve az ösztöndíjas foglalkoztatott START-kártyára a korábbi, pályakezdőként, illetve ösztöndíjas foglalkoztatottként történő foglalkoztatásának megkezdésétől számított 2 évből hátralévő időre jogosult.

Az állami adóhatóság a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében ebben az esetben is a kártya igénylésére rendszeresített adatlap - személyes - benyújtásának, illetve - a postai úton érkezett adatlap - beérkezésének időpontjával állítja ki az igénylő részére a START-kártyát. A START-kártya érvényességi idejét az állami adóhatóság ekkor a korábbi, pályakezdőként, illetve ösztöndíjas foglalkoztatottként történő foglalkoztatásának megkezdésétől számítja.

A Pftv. 10. § (3) bekezdése alapján a pályakezdő fiatalnak a 2005. október 1-jén folyamatban lévő foglalkoztatására a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulásáig, de legkésőbb 2006. július 1-jéig a foglalkoztatás megkezdésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát a START-kártyával érvényesíthető járulékkedvezmény csak a kilenc hónap leteltét követően vehető igénybe.

A Pftv. 2005. szeptember 30-áig hatályos 1. § (2) bekezdés 2. és 6. pontja alapján a 2005. október 1-jét megelőző időponttól foglalkoztatott igénylő csak akkor minősülhet

-pályakezdőként foglalkoztatottnak, ha 25. életévét a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor még nem töltötte be, és tanulmányai befejezését követően létesítette a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt;

-ösztöndíjas foglalkoztatottnak, ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában 30. életévét még nem töltötte be; diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra; és a jogviszony létesítésének időpontjában nem állt munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, vagy szolgálati jogviszonyban.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás vissza Ugrás vissza...