Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A színlelt szerződések átminősítése kapcsán keletkező bejelentési kötelezettségről

Létrehozva: 2006. május 29.
Módosítás: 2006. május 29.
Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2006. május 29.
A színlelt szerződések átminősítéséről és azok adóhatósági bejelentéséről, az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 223. §-a rendelkezik.  
I.  
Az a foglalkoztató, akivel szemben már volt adóellenőrzés, vagyis a jogerős adóhatósági határozat már rendelkezésre áll, a törvény 223. § (1)-(3) bekezdés szerinti értesítési kötelezettségét a következők alapján teljesíti. Az adózó az adóhatósági határozat(ok) ügyiratszámára hivatkozással közli az adóhatósággal, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítése miatt visszamenőleg megállapított adó- és társadalombiztosítási kötelezettség tárgyában hozott határozattal érintett esetekben 2006. június 30-tól a munkaviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályokat alkalmazza, és az érintett magánszemélyeket a társadalombiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti biztosítottként társadalombiztosítási nyilvántartásba vette, illetve a határozattal érintett, de az előzőek szerint nyilvántartásba nem vett esetekben a foglalkoztatás 2006. június 30-ig megszűnt. Az ellenőrzéstől függetlenül megszűnt jogviszonyokkal kapcsolatos értesítési kötelezettség a 2004. január 1. és a 2006. június 30. napja között megszűnt jogviszonyokra vonatkozik.  
Az értesítésben tehát az adóhatósági határozat ügyiratszámát meg kell jelölni, ugyanakkor a magánszemély(ek)re vonatkozó azonosító adatokat nem szükséges közölni. A feltételek teljesülését az állami adóhatóság utóellenőrzés keretében vizsgálja meg. A feltétel teljesülése esetén a színlelt szerződés miatt előírt adófizetési kötelezettséget az állami adóhatóság a törvény erejénél fogva törli a foglalkoztató folyószámlájáról.  
A törvény 223. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan a jogszabály konkrét formai követelményeket (pl. adott formanyomtatvány használatát) nem ír elő, ezért az állami adóhatóság ezen értesítési (bejelentési) kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány rendszeresítését nem tervezi.  
Az a 2006. június 30-áig adóhatósági ellenőrzéssel érintett foglalkoztató, amely (aki) legkésőbb 2006. június 30-ig nem alkalmazza a tényleges munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási szabályokat, és nem tesz eleget nyilvántartásba vételi kötelezettségének, illetőleg 2006. július végéig az adóhatóságot nem értesíti, a törvény által felkínált kedvezményt elveszíti.  
II.  
Az adóhatósági ellenőrzéssel még nem érintett, következésképpen határozatban sem rögzített esetekben, azaz a 2006. június 30. napja után folytatandó adóellenőrzésekre a törvény 223. § (6) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően a korábbi időszakot érintő, a törvény 223. §-ban foglaltakra fennálló ellenőrzési tilalom beálltának nem feltétele semmilyen értesítési (bejelentési) kötelezettség teljesítése.  
Amennyiben a foglalkoztatónál a törvény által biztosított határidő leteltéig az adóhatóság ellenőrzést nem végez, és a foglalkoztató ellenőrzés nélkül intézkedik a színlelt szerződés átminősítése iránt, akkor az adóhatóság az esetleges későbbi adóellenőrzés során sem állapítja meg a korábbi színlelt szerződés miatti adókülönbözetet.  
III.  
A törvény 223. § (6) bekezdése szerint a vonatkozó jogszabályok adózó általi maradéktalan betartása, azaz e bekezdés szerinti mentességi feltétel teljesítése alatt azt, és csak azt kell érteni, hogy az adózó 2006. július 1-től minden olyan munkavégzéssel járó jogviszony esetében a munkaviszonyra vonatkozó adójogi és társadalombiztosítási szabályokat alkalmazza, amely valós tartalma szerint munkaviszony keretében történő foglalkoztatást jelent.  
Abban az esetben, ha a 2006. június 30-a utáni, munkavégzésre irányuló jogviszonyok vizsgálata során az adóhatóság munkaviszonyt leplező színlelt szerződéssel vagy szerződés-kötés nélkül történő foglalkoztatást, illetve ezekkel összefüggő kötelezettség-sértést állapít meg, akkor az adóhatóságot nem köti a korábbi időszakra vonatkozó törvényi ellenőrzési tilalom, az adózó a törvény által felkínált kedvezményt elveszíti. A foglalkoztatással nem a fenti módon kapcsolatos ügyviteli, számítási és egyéb esetleges hibákkal összefüggő megállapítások nem jelentik a (6) bekezdés szerinti feltétel teljesülésének a hiányát. 
Ugrás vissza Ugrás vissza...