Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Új bejelentőlapot lehet letölteni az APEH honlapjáról

Létrehozva: 2007. április 27.
Módosítás: 2007. április 27.
Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2007. április 27.

Tájékoztató az önkormányzat polgármestere által kiállított - a kérelmező családjában egy főre jutó havi jövedelemről - és kiadott hatósági bizonyítványról az 1993. évi III. törvény 54/A. § (3) bekezdése szerint az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentési kötelezettségről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: törvény) 54/A. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat polgármestere a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki - a kérelmező saját és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolás alapján - annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegét.

A települési önkormányzat jegyzője a törvény 54/A. § (3) bekezdése alapján bejelentési kötelezettséget teljesít az állami adóhatóság felé azokról a személyekről, akik részére a  hatósági bizonyítványt a polgármester kiállította.

A bejelentési kötelezettség teljesítésére kialakítottuk a 07T1010 számú bejelentő lapot.

Az adatlap kereskedelmi forgalomban nem kapható, azt kizárólag az APEH internetes honlapjáról lehet kinyomtatni a http://www.apeh.hu oldalról.

Az adatlap elektronikus úton nem adható be, azt az önkormányzat székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

Általános szabályként a bejelentési kötelezettséget a hatósági bizonyítvány kiállításának hónapját követő hónap 12. napjáig kell teljesíteni.

A 2007. év január 1-je és március 31-e között kiállított hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos adatszolgáltatást első alkalommal 2007. május 12-éig kell teljesíteni.

Ugrás vissza Ugrás vissza...