Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:APEH: nyugta- és számla sorszámok

Létrehozva: 2007. december 19.
Módosítás: 2007. december 19.
Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2007. december 19.

A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletet módosító 25/2006. (X. 27.) PM rendelet 2. § (2) bekezdése a következők szerint szabályozza a 2007. január 1-je előtt nyomdai úton gyártott nyugta-, számla, egyszerűsített számla nyomtatványok felhasználását.

I. A 2007. január 1. előtt nyomdai úton legyártott nyugta és számla nyomtatványokat 2007. június 30-ig lehetett forgalomba hozni, és csak 2007. december 31-ig lehet nyugta és számla kibocsátás során felhasználni.

A 2007. január 1-jét megelőzően előállított, de használatba nem vett bizonylatokat az előállítóknak, az értékesítőknek és a felhasználóknak - utólag is ellenőrizhető módon, bizonylattal alátámasztottan, a rájuk vonatkozó selejtezési szabályoknak megfelelően - 2008. január 31-ig selejtezni kell.

A 2007. január 1-jét megelőzően előállított és nyilvántartásba (használatba) vett nyugta, számla, egyszerűsített számla nyomtatványokat (tömböket) a felhasználóknak 2007. december 31. napjával le kell zárni, és a rájuk vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meg kell őrizni.

Mind a lezárás, mind a selejtezés tényét a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában fel kell tüntetni.

A nyomtatvány előállításának évét a nyomtatványt beszerző adózó a 2007. első félévében beszerzett nyomtatványok esetében a beszerzésről szóló számlából tudhatja meg, ugyanis a 25/2006. (X. 27.) PM rendelet. 2. § (3) bekezdése szerint 2007. első félévében a nyomtatványértékesítésről kiállított számlában a nyomtatvány értékesítője a nyomtatvány előállításának évét is köteles volt feltüntetni a számlában.

2007. második félévében már csak az APEH által engedélyezett sorszámtartományba illeszkedő nyugta, számla, egyszerűsített számla nyomtatvány volt jogszerűen értékesíthető, ezért ezek a második félévben vásárolt nyomtatványok 2008-ban is használhatók.

A nyomtatványok gyártási éve a sorszám felépítéséből is ellenőrizhető, ehhez az APEH által kijelölt sorszámtartományok nyilvántartása is segítséget nyújt, mely az APEH honlapján (a „www. apeh.hu / adatbázisok lekérdezése / nyomdai sorszámintervallumok" címszó alatt) hozzáférhető.

A nyugta, számla nyomtatványok sorszám hosszúsága 2008-ban továbbra is 12 karakter marad, felépítése annyiban módosul, hogy az eddig az ötödik karakter-helyen álló kötőjel kimarad, az utolsó hét karakter csak számokból áll. A 2007. január 1. után az APEH által kijelölt sorszámtartományba illeszkedő sorszámmal legyártott nyugta és számla nyomtatványok 2008-ban is felhasználhatók, sőt a gyártók 2008-ban is gyárthatnak nyomtatványt a 2007-ben kijelölt sorszámtartománnyal.

Példa a 2007-ben engedélyezett sorszámra: AA7N-A123456.

Példa a 2008-ban engedélyezett sorszámra: AA8NA1234567.

2008. január 1-jétől tehát csak az APEH által kijelölt sorszámtartományú nyugta-, számla kibocsátása, illetve befogadása a jogszerű. A számla kiállítójának kötelezettsége, hogy megfelelő sorszámtartományba illeszkedő bizonylatot állítson ki, az ettől eltérő sorszámú nyugta-, számla bizonylatok nem felelnek meg a jogszabályi rendelkezéseknek, ezért befogadásuk esetén a kibocsátónak, illetve a befogadónak intézkednie kell a helyes sorszámú bizonylat kibocsátása iránt.

Ugrás vissza Ugrás vissza...