Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Véglegesítődött a TEÁOR-kódok és a szakmakódok átsorolásának határideje

Létrehozva: 2008. december 20.
Módosítás: 2008. december 20.
Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2008. december 20.


Azon, 2007. december 31. napjáig a cégjegyzékbe, vagy az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásába bejegyzett és/vagy 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz közvetlenül bejelentett tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek automatikusan - az adózók közreműködése nélkül - nem sorolhatóak át, és amelyeket 2008. december 27-ig nem módosítanak, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett adózóknak kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallásukkal - ideértve az adókötelezettség hiánya miatt benyújtott bevallás helyettesítő nyilatkozatot is (Art. 31. § (6) bek.) - egyidejűleg (pl. január hónapról február 12-ig benyújtandó havi adó- és járulékbevallással együtt).

A fentiekben foglaltaktól eltérően, az éves bevallásra kötelezett adózók a 2007. december 31. napjáig bejelentett, automatikusan át nem fordítható tevékenységi körük változását a 2008. évről benyújtandó éves adóbevallásukkal egyidejűleg kötelesek bejelenteni az állami adóhatósághoz (pl. ingatlant bérbeadó adószámos magánszemélyek a 0853-as bevallással egyidejűleg).

Az érintett adózók a 'T201T, 'T201, 'T101E, illetve 'T101 számú adatlapok közül a rájuk vonatkozó, kizárólag az APEH honlapjáról letölthető nyomtatványon kötelesek a változásbejelentési kötelezettségüknek eleget tenni. A változásbejelentés költség- és illetékmentes.

Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózók részére a változásbejelentési kötelezettség teljesítése előtt javasoljuk a bejelentett adataik (beleértve a tevékenységeik) interneten történő lekérdezését.

A TEÁOR és a szakmakód konverziót érintő változásbejelentési kötelezettséggel kapcsolatos részletes információk megtekinthetők az APEH honlapján (http://www.apeh.hu/).

Ugrás vissza Ugrás vissza...