Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Közeleg az Eva bejelentkezési határidő

Létrehozva: 2009. november 27.
Módosítás: 2009. november 27.
Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2009. november 27.


December 1-je és 21-e között lehet bejelentkezni az Eva tv. hatálya alá a 2010. évre (tekintettel arra, hogy a benyújtásra nyitva álló határidő, 2009. december 20. munkaszüneti napra esik)

2009. december 1-je és december 21-e között dönthetnek az újonnan bejelentkezők a 2010. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) választásáról. Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezés a székhely szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon tehető meg a 09T103, illetve a 09T203 számú adatbejelentő lapon. Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezésre, illetve az az alóli kijelentkezésre szolgáló adatalapok 2009. november 27–től letölthetőek az APEH honlapjáról (http://www.apeh.hu), valamint 2009. november 30-tól kaphatóak a kereskedelmi forgalomban.

Az Eva tv. hatálya alá a 2010. évre új adózóként bejelentkezhetnek az egyéni vállalkozók, a korlátolt felelősségű társaságok, a szövetkezetek, a lakásszövetkezetek, a végrehajtói irodák, az ügyvédi irodák, a közjegyzői irodák, a szabadalmi ügyvivői irodák, az erdőbirtokossági társulatok, a betéti társaságok és a közkereseti társaságok.

Azoknak, akik 2009-ben az Eva tv. hatálya alá tartoztak, és 2010-ben is fenn akarják tartani ezt az adózási módot, nem kell újabb bejelentkezést tenniük.

Az új bejelentkezés 2009. december 21-ig írásban visszavonható.

Az Eva tv. hatálya alóli kijelentkezést ugyancsak 2009. december 21-ig, és szintén a 09T103, illetve a 09T203 számú adatbejelentő lapon lehet megtenni.

A bejelentkezésre és a bejelentkezés visszavonására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni, a kijelentkezésre rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén azonban igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

Az egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig (2009. december 21-ig) a 10JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladó járulékalap után fizetik meg.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkezők közül, akik megfelelnek a törvényben foglalt feltételeknek, a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével kapnak értesítést az adóhatóságtól választásuk elfogadásáról. Azok, akik nem felelnek meg az Eva tv-ben foglalt feltételeknek elutasító határozatot, akik pedig az adatlapot határidőn túl nyújtják be elutasító végzést kapnak.

Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezéssel kapcsolatos részletes információk megtekinthetők a www.apeh.hu/Adózási információk/Egyszerűsített vállalkozói adó oldalon.

Ugrás vissza Ugrás vissza...