Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Változások a pénztárgép használatában

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2010.03.19.


2010. április 1-jei hatállyal módosulnak a pénztárgép kötelező használatára vonatkozó előírások. A korábbiakkal ellentétben már nem az üzletek működésének rendjéről szóló kormányrendelet, hanem a 2009. október 15-én hatályos TEÁOR 08 besorolás az irányadó, a pénztárgép használatára kötelezettek és a kivételek köre nem változik.

2010. április 1-jétől kezdődően a számlázást érintően új előírások lépnek életbe. A számla kibocsátójának a számlázó program esetében olyan dokumentációval kell rendelkeznie - ha eddig még nem rendelkezett - amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást. Emellett a program jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről, a programkészítő által a számlakibocsátó részére kiállított írásos nyilatkozattal is rendelkeznie kell.

A számlázó programnak a számla adattartalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethető legyen. Ezen túlmenően követelmény, hogy az eredeti példány csak 1 példányban legyen nyomtatható. A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helyett - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, ha megfelel az egyéb jogszabályban rögzített archiválási követelményeknek.
 

Ugrás vissza Ugrás vissza...