Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Intenzívebb kapcsolat a magyar és román adóhatóság között

Cikk:

Kétoldalú együttműködési megállapodást írt alá Dr. Szikora János az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke és Daniel Chiţoiu a Romániai Pénzügyigazgatási Nemzeti Ügynökség elnöke 2008. október 21-én, Szegeden a magyar-román közös kormányülés keretében.

A megállapodás - amelynek előkészítése a nyár közepe óta zajlik - célja, hogy Magyarország és Románia között az adóigazgatás területén fokozzák és erősítsék az együttműködést.

Ez idáig az együttműködés az uniós jogforrások, valamint a 1996-ban hatályba lépett kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény alapján valósult meg, amely elsősorban információcserére, és egy-egy esetben behajtási jogsegélyre vonatkozott.

A most aláírt dokumentum - a két hatóság által Nagyszebenben 2007. november 14-én aláírt szándéknyilatkozatban foglaltaknak megfelelően  -  az alábbi területekre is koncentrál:

  • tapasztalat- és véleménycserére, melynek keretében a két ország szakértői rendszeres időközönként az általános adóigazgatást és egyéb, adózást érintő technikai jellegű kérdésekben tapasztalatot és véleményt cserélnek. Ez a Magyarország és Románia közötti különbségek elemzésére irányul, különösen az adott adóhatóság által alkalmazott módszerek és eljárások, az adóhatóság humán erőforrásának, teljesítményértékelésének, kockázatkezelésének, adóellenőrzésének, nemzetközi adóügyi kapcsolatainak tekintetében;
  • igazgatási együttműködésre, amely többek között kiterjed az egyidejű ellenőrzésekre is. Az adóelkerülés, valamint az ellenőrzések hatékonyabbá tétele céljából a hatóságok saját területükön egyidejű ellenőrzéseket végezhetnek, amennyiben az adózó mind a két országban folytat tevékenységet;
  • a területi szervek közötti közvetlen együttműködésre, melynek célja az adóigazgatás területén történő tapasztalatcsere.

Ugrás vissza Ugrás vissza...