Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóval kapcsolatban

Létrehozva: 2004. november 25.
Módosítás: 2004. november 25.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési HivatalAdó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2004. november 25.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, többször módosított 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2005. évre új adózóként bejelentkezhet

- az egyéni vállalkozó (egyéni vállalkozóknak kell tekinteni mindazokat, akik a tevékenységükkel összefüggő adókötelezettségüknek 2003-ban vagy 2004-ben a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezései szerint tettek eleget);

- a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;

- a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2005. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2004. december 1-je és 20-a között, az erre a célra rendszeresített 04103. számú, illetve 04203. számú adatbejelentő lapon, a székhelyük szerint illetékes APEH igazgatóságon kell bejelenteniük. Egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig, a JNy-05. számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a minimálbérnél magasabb járulékalap után fizetik meg a járulékot.

A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok 2004. november 29-től kaphatóak a kereskedelmi forgalomban, és 2004. november 22-től letölthetőek az APEH internetes honlapjáról ( www.apeh.hu) .

A bejelentkezéssel kapcsolatos változás a 2005. évre egyszerűsített vállalkozói adót (továbbiakban: eva) választani kívánók esetében, hogy az az adózó, aki a 2003. évben az Eva tv. hatálya alá tartozott, és a 2004. adóévre azért veszítette el az eva alanyiságát, mert nem rendelkezett belföldi pénzforgalmi bankszámlával, az Eva tv. 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - miszerint az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható -, a 2005. évre jogszerűen bejelentkezhet az Eva tv. hatálya alá, ha a bejelentés időpontjában megfelel az Eva tv.-ben meghatározott valamennyi feltételnek, azaz időközben bankszámlát is nyitott.

Amennyiben az eva hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában - az adóhivatal nyilvántartása szerint - az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról az adóhatóság a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött 1 példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az Eva tv.-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot fognak kapni.

Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2004. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2005. évre ezt az adózási módot akarja fenntartani.

Azon - a 2004. évben az eva hatálya alá tartozó - adózók, akik annak ellenére, hogy az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, az Eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2005. adóévben adókötelezettségeiket már nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket szintén a 04103. számú, illetve a 04203. számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen esetben az érintett adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről értesítőlevélben tájékoztatjuk.

Ugrás vissza Ugrás vissza...