Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Összefoglaló a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának ellenőrzéséről

Cikk:


Állami Számvevőszék
Budapest, 2009. január 23.

A forrásmegosztásra vonatkozóan kettős és egymással nem összhangban lévő szabályozás alakult ki. A forrásmegosztási törvény nem határozza meg a forrásmegosztásnál figyelembe veendő feladatokat, az Ötv. megosztandó bevételek körére és a megosztás módjára vonatkozó előírásait figyelmen kívül hagyva, azzal ellentétes, illetve annak nem megfelelő előírásokat tartalmaz.

A forrásmegosztási törvény a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat az Ötv. szerint osztottan megillető bevételekből a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg. A forrásmegosztási törvény a fővárosi önkormányzatokat megillető bevételek százalékos meg-osztásával korlátozta a Közgyűlés Ötv. felhatalmazásán alapuló jogkörét, amely a megosztási arányok meghatározására vonatkozik.

Az Ötv. előírásait figyelmen kívül hagyva, az egyszerű többségi szavazattal módosított forrásmegosztási törvény 2007. december 30-án hatályba lépett rendelkezése szerint az egyéb központi adókból a kerületi önkormányzat által beszedett adóbevétel és a kerületi önkormányzat által beszedett helyi adóbevétel 100%-a a kerületi önkormányzatot illeti meg.

A forrásmegosztási rendelet megalkotásánál a forrásmegosztási törvény előírásait alkalmazták, az Ötv. rendelkezéseit figyelmen kívül hagyták.

A 2008. évi forrásmegosztási rendelet az állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulások közül nem vette figyelembe a körzeti igazgatás körébe tartozó gyámügyi igazgatási feladatokat, az építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulását, a pénzbeli szociális juttatásokat, a helyi köz-művelődési és közgyűjteményi feladatokat, a szociális és gyermekjóléti alap-szolgáltatás általános feladatai körébe tartozó családsegítés és/vagy gyermekjóléti szolgáltatás működtetését, továbbá a fővárosi önkormányzat feladatai közül az igazgatási- és sportfeladatokból a sport, valamint a közművelődési- és közgyűjteményi feladatokból a közgyűjteményi feladatokat. Ezért a 2008. évi forrásmegosztás korrekciója során a megosztandó bevételek összegét meg kell növelni a háttérszámításból hiányzó állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulások 12,1 milliárd Ft előirányzatával.

A forrásmegosztási törvény szerint a bázisév önkormányzati költségvetési be-számolójának az ÁSZ vagy a Kincstár által elvégzett felülvizsgálata esetén a vizsgálat alapján korrigált adatokat kell figyelembe venni, ezek következményeként az ÁSZ számítása szerint a „központi hozzájárulás" összesen 123 millió Ft-tal, a felhasználási kötöttséggel járó támogatások összege 23 ezer Ft-tal lett kevesebb. 2006. évben már nem járt normatív hozzájárulás az egyéb közoktatási, nevelési, oktatási feladatok körébe tartozó kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatokhoz ezért a fővárosi önkormányzat szabálytalanul vett figyelembe a működési kiadásban három szakfeladatot, ennek következtében az ÁSZ számítása szerint az összes működési kiadás 1,5 milliárd Ft-tal kevesebb a forrásmegosztási rendelet háttérszámításához viszonyítva.

A forrásmegosztási törvény 2007. évi módosítása megteremtette az összhangot a működési kiadás és a kapcsolódó „központi hozzájárulás" között, ezért a működési kiadási forráshiányra rendelkezésre álló források megosztását követően maradt forrás a 6. § (2) bekezdés szerinti megosztásra. A számítás során a figyelembe veendő adatok forrásával, azok megbízhatóságával kapcsolatos problémát a módosító törvény egy kivétellel megszüntette. A belterületi területre számított népsűrűség meghatározása továbbra sem egyértelmű, mert nem szabályozta, hogy az a belterület népességének, vagy a forrásmegosztási törvény szerinti állandó népességnek és a belterületi területnek a hányadosa.

A vizsgálat megállapításai alapján javasoltuk az önkormányzati miniszternek, hogy kezdeményezze a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosítását annak érdekében, hogy előírásai összhangban legyenek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel, valamint előírásainak pontosítását az egyértelmű alkalmazhatóság céljából; a főpolgármesternek, hogy gondoskodjon a 2009. évi forrásmegosztásnál a 2007. és a 2008. évi forrásmegosztásra vonatkozó javaslatunk szerinti korrekcióról.

Az elkészített jelentés az Interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...