Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Összefoglaló Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről

Létrehozva: 2009. február 4.
Módosítás: 2009. február 4.
Forrás: Állami Számvevőszék

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere ellenőrzésének programját a 2007. évtől megújította, azt kiegészítette további - teljesítmény-ellenőrzési - elemekkel. Az ellen-őrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program alapján került sor.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyen-súlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra, valamint az Önkormányzat a 2007. évben kialakította-e és megbízhatóan működtette-e a gazdálkodás belső kontrolljait, a feladatok szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, illetve a belső ellenőrzés. Utóellenőrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelően hasznosították-e az elmúlt négy évben végzett számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi és célszerűségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya a 2005-2007. évek között nem volt biztosított, a 2008. évben a költségvetési bevételek fedezetet nyújtottak a tervezett költségvetési kiadásokra. A költségvetés végrehajtása során a 2005. és a 2007. évben a teljesített költségvetési bevételek meghaladták a költségvetési kiadásokat, a 2006. évben pénzügyi hiány alakult ki. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete a 2005-2007. években kedvezőtlenül alakult az eladósodás tartóssá válása miatt.

Az Önkormányzat az európai uniós források igénybevételére és felhasználására összességében nem készült fel eredményesen a belső szabályozottság és szervezettség terén, mivel nem határozták meg a fejlesztés lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, valamint az éves belső ellenőrzési terveket megalapozó kockázatelemzés nem terjedt ki a támogatott fejlesztési feladatokra. A gazdasági programban, fejlesztési koncepciókban meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez az európai uniós pályázatok kapcsolódtak. Az Önkormányzatnál a 2004-2007. években hét európai uniós fejlesztési célkitűzéshez kapcsolódó pályázat benyújtásáról döntöttek, amelyek közül kettő projektre kaptak támogatást. Az e-közigazgatás keretében történő ügyintézést egyes ügykörökben 1. és 2. elektronikus szolgáltatási szinten biztosították. Az Önkormányzat a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő elnevezéssel és szerkezetben tett eleget. A jegyző az Önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések adatait közzétette, azonban a 2007-2008. I. negyedévben nyújtott céljellegű működési és a 2005-2007. években adott fejlesztési támogatások adatait, valamint a 2006-2007. költségvetési beszámoló szöveges indoklását nem hozta nyilvánosságra.

 

A költségvetés tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában, ugyanakkor a kialakított kontrollok működésének megbízhatósága gyenge volt, mivel a költségvetés tervezése során nem ellenőrizték az intézmények, hivatali szervezeti egységek által benyújtott költségvetési igények indokoltságát és teljesíthetőségét. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottsága alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában, a gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a belső kontrollok működésének megbízhatósága összességében gyenge volt, mert a szakmai teljesítésigazoló és az utalvány ellenjegyző nem megfelelően látta el az ellenőrzési feladatait. Az informatikai környezet szabályozottságának hiányosságai magas kockázatot jelentettek a feladatok megfelelő és szabályszerű végrehajtásában, mivel az Önkormányzat nem rendelkezett informatikai stratégiával és katasztrófa elhárítási tervvel, az informatikai rendszer belső kontrolljainak megbízhatósága jó volt. A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában alacsony kockázatot jelentett, a belső ellenőrzés működésénél kialakított kontrollok megbízhatósága összességében kiváló volt. A jegyző a költségvetési beszámoló keretében a FEUVE, valamint a belső ellenőrzés működéséről beszámolt. A polgármester az előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztette az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2003. évben, a zárszámadáshoz kapcsolódóan a normatív hozzájárulás igénylését és elszámolását, valamint a kötött felhasználású támogatások felhasználását a 2006. évben, továbbá a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezte el. Az Önkormányzatnál végzett ÁSZ ellenőrzések során tett javaslatok 65%-a hasznosult, 12%-a részben teljesült, 23%-ánál nem történt intézkedés.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai mellett a jogszabályi előírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyző részére. A helyszíni vizsgálat ideje alatt tett intézkedésekkel a javaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Képviselő-testületet az ellenőrzés megállapításairól, segítse elő a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az Interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...