Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Megjelentek a Baross Gábor program 2008. évi régiós pályázati felhívásai

Létrehozva: 2008. szeptember 30.
Módosítás: 2008. október 1.
Forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Elnöki Titkárság
2008. szeptember 30.

A Lisszaboni Szerződés alapján uniós szintű cél, hogy az innováció legyen a gazdasági fejlődés és a versenyképesség motorja. Az innovációs tevékenység növelése azonban nem csak az ország egészének versenyképességéhez, hanem a gazdasági-jövedelmi különbségek felszámolásához is hozzájárulhat. Ebben a folyamatban a régiók kiemelkedően fontos szerephez juthatnak.

Regionális szinten sokkal egyszerűbben és hatékonyabban lehet a helyi szükségletekhez, kihívásokhoz igazodó fejlesztési stratégiát kidolgozni és megvalósítani. A regionális szintre allokált források garantáltan az adott térség felzárkózását, felemelkedését szolgálják; az előnyösebb helyzetben lévő térségek nem kerülnek kedvezőbb helyzetbe a forrásokért folyó versenyben.

A regionális k+f fejlesztésének fontosságát mutatja az is, hogy a jogszabályok értelmében a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység támogatásra létrehozott Innovációs Alap 25%-át regionális pályázatokon kell elosztani. Ebbe a támogatási konstrukcióba illeszkednek bele a Nemzeti Kutatási és Technológiai (NKTH) Hivatal Baross Gábor Programjának régiós pályázati felhívásai is. Ezek tartalmára a Regionális Fejlesztési Tanácsok tettek javaslatot. A pályázatokat az NKTH teszi közzé; a döntést több pályázat esetében a Regionális Fejlesztési Tanácsok hozzák meg. Így garantált, hogy a régiós innováció fejlesztését elősegíteni hivatott döntések valóban helyben szülessenek meg.

A kiírt pályázatok sokfélesége is mutatja, hogy a különböző régiókban különböző, a helyi igényekhez illeszkedő fejlesztésekre van igény. Természetesen mindenhol jelentek meg kutatás-fejlesztési projekteket (új tudásanyag megszerzésére irányuló ipari kutatásokat, illetve konkrét termékek létrehozására irányuló kísérleti fejlesztéseket) támogató kiírások. Ugyanakkor nagy az eltérés abban, hogy az egyes régiók az egyéb, az innováció fejlesztésére irányuló eszközök közül melyikeket választották ki, és ezeket egymáshoz képest milyen arányban támogatták. Ilyen eszköz lehet például az egyetemek és kutatóhelyek, illetve a vállalkozások közötti tudástranszfer támogatása, innovációs szolgáltató központok létrehozása vagy az innovációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése. Természetesen az innováció célját szolgálhatják különböző rendezvények, konferenciák is, amelyek lehetőséget nyújtanak az innovációs szereplők közötti információcserére, illetve olyan innovációs hálózatok is, amelyek a szereplők közötti partnerkeresést teszik lehetővé.

A pályázatokon - az ország innovációs stratégiájának megfelelően - rendszerint kiemelten fontos szereplők a kis- és középvállalkozások. Egyes pályázati kiírásokon kizárólag KKV-k indulhatnak; más esetben a kiemelten magas támogatás-intenzitás tekintetében élveznek előnyt.

A pályázati kiírások teljes terjedelmükben a http://www.nkth.gov.hu/baross-gabor-program címen tekinthetők meg. Mellékeltünk egy háttéranyagot is, ahol röviden összefoglaltuk valamennyi pályázati kiírás legfontosabb elemeit.

Ugrás vissza Ugrás vissza...