Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A Belügyminisztérium közleménye

Cikk:

Belügyminisztérium
Sajtóosztály
Budapest, 2011. május 4.


Az Észak-Afrikában az elmúlt hónapokban bekövetkezett események, társadalmi változások következményei, így főként a déli tagállamokon keresztül érkező menekülthullám és migrációs nyomás rendkívüli kihívások elé állították az Európai Unió egészét. A Bel- és Igazságügyi Tanács februári és áprilisi ülésein a tagállamok az előállott helyzetre gyorsan adandó rövid távú válaszokat és megoldásokat kerestek, így került sor jelentős humanitárius segítségnyújtásra, a Frontex ügynökség Hermes és Poseidon műveleteire, a tagállami szolidaritás kifejezésére menekültek önkéntes átvételével, valamint az április 11-ei ülésen tanácsi következtetések elfogadására.

Nyilvánvalóvá vált azonban, hogy átfogó, hosszú távú megoldások alkalmazásáról kell dönteni, amelyek a bel- és igazságügyi együttműködés jelenlegi uniós jogi kereteit is módosíthatják mind az irreguláris migráció, mind a legális migráció, a menekültügy, a határőrizet, a schengeni együttműködés rendszere és a vízumszabályozás kérdéseiben.

Az elnökség üdvözli, hogy a Bizottság a fentiek figyelembevételével felgyorsította a migráció területére vonatkozó javaslatait, és a tagállamok által felvetett problémákra figyelemmel átfogó közleménnyel állt elő, amelynek tartalmát további javaslatok konkretizálják majd az elkövetkező hónapokban.
A magyar soros elnökség hangsúlyozza, hogy a jelentős, a jövőbeni bel- és igazságügyi együttműködés kereteit alapjaiban befolyásoló javaslatokról a tagállamok illetékes belügyminisztereinek mielőbbi transzparens politikai vitát követően kell egyetértésre jutniuk. Erre az első alkalommal a Bel- és Igazságügyi Tanács elnökség által május 12-ére összehívott, rendkívüli ülésén, majd a június 9-ei rendes ülésén kerül sor. Ezek a megbeszélések természetesen a június 24-ei Európai Tanács migrációra irányuló vitájának és döntéseinek előkészítését is szolgálják.

A magyar soros elnökség meggyőződése, hogy a szabadság, biztonság és jog térsége fejlődésének újabb lendületet adhatnak a megoldandó problémák, és a tagállamok együttműködésével a korábbiakhoz hasonlóan most is feloldhatók a feszültségek az uniós vívmányok megőrzésével.
 

Ugrás vissza Ugrás vissza...