Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A Francia Köztársaság elnökének üzenete az 1956-os magyar szabadságharc 50. évfordulója alkalmából

Létrehozva: 2006. október 21.
Módosítás: 2006. október 21.
Forrás: Francia Nagykövetség

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Francia Nagykövetség
Sajtóosztály


A szabadság nevében Franciaország köszönetet mond Önöknek!

Az 1956-os felkelők hősiességét Európa-szerte nagy lelkesedéssel fogadták. A szabadságharcosok leverése dráma volt Magyarország, de egyben az egész kontinens számára is, amely akkoriban megosztott volt és a két blokk közötti szembenállás tétjévé vált. Ez az esemény mindörökre emlékezetünkbe vésődött, mert néhány nap erejéig a remény elöntötte a szíveket, Budapesttől Párizsig. A magyar nép harca a miénk is volt egyben, a szabadság küzdelme a diktatúra és a totalitárius rendszer ellen. Ebben a rettenetes időszakban, a francia nép szíve legmélyén szellemi testvériséget érzett a forradalmárok iránt és osztotta reményüket a változások véghezvitelében. A szabadság fáklyája, amelyet 1789 óta a demokráciára és az emberi jogok tiszteletben tartására való törekvésnek a tüze táplál, a magyaroknak köszönhetően ezúttal ismét, az 1848-as Népek Tavaszát követően, fellángolt a világ színe előtt. Az egész francia nép szolidaritását fejezte ki a magyarokkal szemben. Franciaország megnyitotta kapuit több ezer, a megtorlás elől menekülő magyar állampolgár előtt, akik nálunk egy második hazára leltek. Ők emlékeztettek minket arra, hogy – a történelem viharai ellenére, amelyek néha az ellenkező táborba sodortak minket – a határokon és a politikai megosztottságon túl végül mindannyian ugyanazon családnak a tagjai vagyunk: Európának.

Mindannyian emlékezetünkben őrizzük a magyar népnek a szabadságáért, de egyben a mi szabadságunkért is hozott áldozatát. Ez az áldozat nem volt hiábavaló, hiszen leckét adott abból, amit a mi kötelességünk továbbadni a jövő nemzedékének. A szabadságharcosok és az utcán tüntető tömeg először próbált meg rést ütni a Közép- és Kelet-Európát szorító elnyomás falán. Ezen első kezdeményezés nélkül Európának minden bizonnyal más arca lenne, mint amelyet ma ismerünk. Rés nyílt, mégha csak parányi is, amelyen keresztül néhány év múltán Közép- és Kelet-Európa többi népe is kitörhetett. A magyar nép ellenállása, heroikus és kétségbeesett küzdelme nyilvánvalóvá tette az erő és a félelem útján fenntartott szovjet rendszer önkényuralmi jellegét. Ez később a felkelés megtorlását jóvátehetetlenül illegitimmé tette. És harminc évvel később – és oh, mennyi szenvedés árán – látom, akár egy szimbólumot, egy győzelmet, hogy 1989-ben a vasfüggöny első kilómétereit a magyar határnál bontották le.

Utolsó budapesti látogatásom során, 2004 februárjában, Magyarországon kívántam ünnepelni Európa újraegyesítését, néhány héttel a tíz új állam európai csatlakozása előtt. Ma, az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója alkalmából Franciaország és a franciák nevében ezzel a néhány szóval szerettem volna kifejezni Önöknek hálánkat azért, hogy bebizonyították, a remény sosem hal meg, ha a szabadság szenvedélye fűti; azé a szabadságé, amely a Francia Köztársaság jelmondatának első helyén szerepel, és amelyről tudom, hogy oly drága a magyar nemzet szívének.

Ez a remény bennünk él, mint az önök áldozatának emléke.

Jacques Chirac
a Francia Köztársaság elnöke
Ugrás vissza Ugrás vissza...