Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek további lépéseket az integráció érdekében

Létrehozva: 2013. június 26.
Módosítás: 2013. június 26.
Forrás: Európai Bizottság

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat arra, hogy teljesítsék az egyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalásaikat, és hozzanak további intézkedéseket az Európában élő 10–12 millió roma gazdasági és társadalmi integrációjának javítása érdekében.

A felhívás azt a ma közzétett bizottsági eredményjelentést követi, amely szerint a tagállamoknak javítaniuk kell a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerén belül benyújtott nemzeti romaintegrációs stratégiáik végrehajtását. Az új jelentést egy, az európai uniós országoknak szóló ajánlásra irányuló javaslat kíséri, amely a romák helyzetének javítása céljából egyfelől konkrét intézkedéseket, köztük pozitív fellépéseket, másfelől horizontális szakpolitikai intézkedéseket, köztük helyi fellépéseket javasol a tagállamok számára. A tagállamoknak két évük lenne arra, hogy a romák helyzetének javítása érdekében helyi szinten megvalósuló, konkrét intézkedéseket ültessenek át a gyakorlatba.

„Amennyiben a tagállamok komolyan gondolták nemzeti stratégiáikat, lendületet kell adniuk a romaintegrációnak. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere már több mint két éve életbe lépett. Eljött az ideje annak, hogy a stratégiákat tényleges intézkedések kövessék” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős uniós biztos. „Noha történt némi előrehaladás, annak mértéke igen csekély. Ezért most konkrét iránymutatást adunk a tagállamoknak ahhoz, hogy törekvéseik nagyobb hangsúlyt kaphassanak, és gyorsabban tudjanak cselekedni: a romákat segítő fellépéseket helyi szinten kell végrehajtani, a különböző tagállamoknak együtt kell működniük, továbbá sürgős beavatkozásra van szükség a fiatal romák helyzetének kezeléséhez.”

„A romák befogadásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásába és nyomon követésébe teljes körűen be kell vonni a civil társadalmat, valamint a roma közösségek képviselőit. E képviselőknek – akárcsak a nemzeti roma kapcsolattartó pontoknak – részt kell venniük a 2014–2020-as uniós források felhasználására irányuló jelenleg folyó tervezési munkában is” – nyilatkozta Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos. „A tagállamoknak sürgősen és erőteljesen fel kell lépniük annak érdekében, hogy a romák számára egyenlő hozzáférést biztosítsanak az oktatáshoz és a munkaerőpiachoz; ez különösen igaz azokra az országokra, ahol jelentős számú roma közösség él. A témában leginkább érintett országok számára a Bizottság országspecifikus ajánlásokat is megfogalmazott. A romák számára biztosított esélyegyenlőség révén hozzájárulunk az Európa 2020 által az oktatás, a foglalkoztatás és a szegénység elleni küzdelem terén megfogalmazott célkitűzések teljesítéséhez.”

 

Eredményjelentés

A romákkal foglalkozó, ma közzétett eredményjelentés megállapításai szerint annak ellenére, hogy számos tagállamban létrejöttek mechanizmusok a romaintegrációs törekvések jobb koordinációja, valamint a helyi és regionális hatóságokkal folytatott párbeszéd támogatása érdekében, továbbra is sok a teendő a civil szervezetek bevonása, illetőleg az eredmények mérésére szolgáló, átfogó nyomonkövetési és értékelési módszerek kidolgozása terén. A jelentésből az is kiderül, hogy a tagállamok többsége a nemzeti költségvetésben nem különített el elegendő forrást a stratégiák végrehajtásához. Emellett a hatóságoknak többet kellene tenniük a megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint a romák integrációjához kapcsolódó társadalmi és gazdasági előnyök ismertetése terén.

A megfogalmazott kritikák ellenére a jelentés kitér számos olyan bevált tagállami gyakorlatra is, mint a Berlin szövetségi állam által kidolgozott regionális romaintegrációs cselekvési terv, a nemzeti hatóságok és a helyi szereplők közötti együttműködés Franciaországban, valamint az uniós források jobb mozgósítása Bulgáriában. Magyarország a nemzeti stratégiája végrehajtásához kapcsolódóan szilárd nyomonkövetési rendszert dolgozott ki, Spanyolország 158 rendőri szerv számára nyújtott képzést az etnikai származáson alapuló megkülönböztetés kezelésével kapcsolatban, Románia pedig az iskolákban, egyetemeken és szakképzéseken 15 ezer helyet roma diákok számára tart fenn.

 

Ajánlás

A tanácsi ajánlásra irányuló bizottsági javaslat az első, romaintegrációval kapcsolatos uniós jogi aktus. A javaslat azt ajánlaná a tagállamoknak, hogy hozzanak pozitív intézkedéseket a romák és a népesség többi tagja közötti szakadékok áthidalására. A romák eredményes tagállami befogadására vonatkozó feltételek megállapítása révén megerősíti a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét, amelyet 2011-ben a tagállamok mindegyike elfogadott. Korábbi közleményekre alapozva, a javasolt ajánlás arra a következő négy területre összpontosít, amellyel kapcsolatban az EU vezetői közös romaintegrációs célok megvalósítását vállalták az uniós keretrendszeren belül: az oktatáshoz való hozzáférésre, a foglalkoztatásra, az egészségügyi ellátásra és a lakhatásra. Arra kéri a tagállamokat, hogy a célzott fellépések megvalósításához ne csak uniós, hanem nemzeti, magánszférabeli és harmadik szektorból származó forrásokat is különítsenek el a romák integrációjára – ez olyan kulcsfontosságú tényező, amelyre a Bizottság a tagállamok nemzeti stratégiáinak múlt évi elemzésében (IP/12/499) hívta fel a figyelmet. A javaslat emellett iránymutatással szolgál a tagállamoknak ahhoz, hogy a horizontális kérdéseket romaintegrációs fellépésekké alakíthassák: felhív annak biztosítására, hogy a stratégiák helyi szintűek legyenek, továbbá a megkülönböztetés elleni szabályok érvényesítésére, a szociális beruházási megközelítés alkalmazására, a roma gyermekek és nők védelmére, valamint a szegénység kezelésére.

 

Finanszírozás

A javasolt ajánlás értelmében a tagállamoknak bármilyen rendelkezésre álló forrásból kellene elegendő pénzeszközöket elkülöníteniük nemzeti és helyi stratégiáik, valamint a romák befogadására irányuló akcióterveik megvalósításához. Ezt megfelelő arányú uniós kohéziós finanszírozás segítené az Európai Szociális Alap keretében megvalósuló, humánerőforrást célzó beruházások révén, valamint annak köszönhetően, hogy az egyes tagállamoknak ezen összeg legalább 20%-át társadalmi befogadásra kellene fordítaniuk. A javasolt ajánlás azt is felveti, hogy a romaintegrációt az érintett tagállamok foglalják bele partnerségi megállapodásaikba. Az eredményes végrehajtás biztosítása érdekében meg kell erősíteni a helyi hatóságok és a civil társadalmi szervezetek kapacitását.

 

Következő lépések

Ahhoz, hogy a tanácsi ajánlásra irányuló javaslat hatályba léphessen, azt a tagállamoknak a Tanácson belül egyhangúlag el kell fogadniuk, valamint az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Mindez megerősíti a tagállamok már meglévő politikai kötelezettségvállalásait. Az uniós országoknak két év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az ajánlásnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket megvalósítsák. A Bizottságot éves rendszerességgel tájékoztatniuk kell az ajánlás alkalmazásáról. A Bizottság az előrehaladás értékelését továbbra is saját éves, romákkal foglalkozó eredményjelentésében fogja vizsgálni minden tavasszal.

Az értékelések megállapításait felhasználják majd a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének folyamatában is. 2013 májusában a Bizottság az európai szemeszter keretében öt tagállam (Bulgária, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia és Szlovákia) számára tett romákkal kapcsolatos országspecifikus ajánlásra javaslatot. Az európai szemeszter éves ciklusának köszönhetően a romák integrációja határozottan és folyamatosan az EU napirendjén van.

Az országspecifikus ajánlások azokra a legjelentősebb strukturális akadályokra összpontosítanak az egyes tagállamokban, amelyek hatással vannak az Európa 2020 által a szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem, valamint az oktatás fellendítése terén megfogalmazott célok teljesítésére. Így az ajánlások a 2014–2020-as időszak finanszírozási prioritásaira is kitérnek. Az uniós források felhasználásával kapcsolatban a tagállamokkal jelenleg folytatott tárgyalásoknak arról is gondoskodniuk kell, hogy elegendő finanszírozás álljon rendelkezésre a kötelezettségvállalások konkrét fellépésekként történő megvalósításához.

 

Előzmények

A romák integrációja a tagállamok érdekeit szolgálja, és ez kiemelten igaz azokra az országokra, ahol jelentős számú roma kisebbség él. A romák az iskoláskorú népesség, valamint a jövő munkavállalóinak jelentős és egyre növekvő csoportját képviselik. Például Bulgáriában és Romániában minden negyedik vagy ötödik új munkavállaló roma. Az eredményes munkaerő-aktivizálásra irányuló szakpolitikák, a roma munkakeresők számára nyújtott, egyénre szabott és elérhető támogatási szolgáltatások elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a romák élhessenek a bennük rejlő lehetőségekkel, valamint aktívan és egyenlően részt vehessenek a társadalomban.

Az Európai Bizottság 2012. évi jelentésében felszólította az uniós tagállamokat, hogy az Európában élő romák gazdasági és társadalmi integrációjának javítása érdekében hajtsák végre nemzeti stratégiáikat. A tagállamok ezeket a terveket a nemzeti romaintegrációs stratégiák Bizottság által javasolt, 2011. április 5-én elfogadott uniós keretrendszerére (lásd IP/11/400, MEMO/11/216) válaszul dolgozták ki, amelyet az uniós vezetők 2011 júniusában hagytak jóvá (IP/11/789).

Az uniós strukturális alapok – az Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) –, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásai fordíthatók a nemzeti erőfeszítések fellendítésére, és e források – a nemzeti költségvetések mellett – fontos pénzügyi eszközt jelentenek ahhoz, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiák a roma közösségek tényleges társadalmi és gazdasági befogadását eredményezzék. Noha a három említett alap évente összesen 50 milliárd EUR-t tesz ki, mégsem jut elegendő forrás a hátrányos helyzetű népességeknek, köztük a romáknak.

Viviane Reding alelnök és Andor László biztos 2013. május 15-én találkozott a roma civil társadalom kulcsszereplőivel annak érdekében, hogy megvitassák az európai romaintegrációt és előkészítsék a mai ajánlásra irányuló javaslatot (MEMO/13/437).

A Bizottság jelentése és a tanácsi ajánlásra irányuló javaslata bemutatásra kerül az Európai Roma Platform 2013. június 27-i ülésén, amely ebben az évben a roma gyermekek és fiatalok helyzetével kapcsolatos sürgető beavatkozásra összpontosít.

 

További információk:

MEMO/13/610

Európai Bizottság – A romák honlapja

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos honlapja itt tekinthető meg.

Andor László, a foglalkoztatásért és a szociális ügyekért felelős uniós biztos honlapja itt olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...