Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Uniós közvéleménykutatás - A közvélemény támogatja a felelősségteljes kutatást és innovációt

Létrehozva: 2013. november 15.
Módosítás: 2013. november 15.
Forrás: Európai Bizottság

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Egy új Eurobarométer felmérés szerint az uniós polgárok több mint háromnegyede (77%) vélekedik úgy, hogy a tudomány és a technológia pozitív hatást gyakorol a társadalomra. A válaszadók ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki az új technológiák használatából fakadó, például az emberi egészséget vagy a környezetet fenyegető veszélyek miatt.

A megkérdezettek szerint a kutatás és az innováció terén szem előtt kell tartani az etikai alapelveket (76%), a nemek közötti egyensúlyt (84%) és a társadalmi párbeszédet (55%). A korábbi Eurobarométer felmérésekhez hasonlóan ebből a közvéleménykutatásból is az derül ki, hogy az uniós polgárok több mint fele (53%) érdeklődik a tudományos és technológiai fejlemények iránt, de többségük (58%) nem érzi magát elég tájékozottnak a témában.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásügyért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőket mondta: „A felmérés azt mutatja, hogy az uniós polgárok támogatják a tudomány és a technológia társadalmi szerepét, ugyanakkor elvárják a tudósoktól és a politikusoktól, hogy figyelembe vegyék az általuk fontosnak tartott értékeket és a megfogalmazott aggodalmakat. A soron következő uniós kutatási és innovációs program, a „Horizont 2020” fő célja éppen e két szempont egyensúlyának megteremtése. Fokozott erőfeszítéseket kell tehát tennünk azért, hogy társadalmi párbeszédet indítsunk a tudományról, és a fiatalok számára vonzóbbá kell tennünk a tudományos és innovációs pályákat.”

A felmérésben részt vevők 66%-a úgy gondolja, hogy az egyetemeken vagy az állami laboratóriumokban dolgozó tudományos szakemberek tudják a legjobban elmagyarázni a tudományos és technológiai fejlemények társadalmi hatását, és a válaszadók 82%-a érzi úgy, hogy ez a csoport igyekszik a társadalom szempontjából a legfelelősségteljesebben eljárni.

Az uniós polgárok többsége a televízióból (65%), az újságokból (33%), az internetről (32%) és a folyóiratokból (26%) szerzi értesüléseit a szóban forgó területekről. A válaszadók kevesebb mint fele folytatott tudományos vagy technológiai tanulmányokat az iskolában, egyetemen, főiskolán vagy más intézményben. Ugyanakkor az uniós polgárok szerint a tudományos oktatás pozitívan hat a fiatalokra, és a válaszadók többsége (65%) úgy érzi, hogy kormánya nem tesz eleget azért, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse a tudományok iránt.

Háttér

Az Eurobarométer felmérés keretében személyes beszélgetéseket folytattak a polgárokkal az Európai Unió tagállamaiban, hogy felmérjék, miként ítélik meg a tudományt és az innovációt. 2013. április 26. és május 14. között 27 563, különböző társadalmi csoportokhoz és korosztályokhoz tartozó polgárral beszélgettek. Ebben a tanulmányban az Unió akkori 27 tagállamának átlagát vették uniós átlagként, mivel a terepmunka idején Horvátország még nem csatlakozott az Unióhoz.

A következő uniós kutatási és innovációs keretprogram, a „Horizont 2020”, a 2014 és 2020 közötti időszakot öleli fel. A program főként az emberek életét érintő társadalmi kihívásokkal, mint például az egészségügyi ellátás javításával, a közlekedés és az élelmiszerek környezetbarátabbá tételével, valamint az energiabiztonsággal foglalkozik majd. A „Horizont 2020” programon belül külön költségvetéssel rendelkezik „A tudomány a társadalommal és a társadalomért” nevet viselő terület, amely a tudományos és technológiai törekvéseknek az európai társadalomba való integrálására összpontosul. Ezeket a forrásokat ezenkívül a tudományos karrier vonzerejének – főként a fiatalok körében való – erősítésére és a nemek között jellemzően ezeken a területeken tapasztalható egyenlőtlenségek felszámolására fordítják.

A polgárok bevonása már megkezdődött, erre egy példa a VOICES kezdeményezés (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science – az uniós polgárok nézetei, véleménye, ötletei a tudományról http://www.voicesforinnovation.eu/) Ez az egész Európára kiterjedő, egy éven át tartó konzultáció a szemét mint erőforrás tematikája köré épül. A konzultáció eredményei beépítülnek a „Horizont 2020 programnak” a lakossági hulladék kezelésére vonatkozó kutatási prioritásai közé.

Linkek:

Ugrás vissza Ugrás vissza...