Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Környezetvédelem: Új szakpolitikai csomag a tisztább európai levegőért

Létrehozva: 2014. január 9.
Módosítás: 2014. január 9.
Forrás: Európai Bizottság

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Európai Unióban az idő előtti halálozáshoz vezető első számú környezeti tényező a rossz minőségű levegő; ezt jól példázza, hogy a szennyezett levegő következtében elhunytak száma meghaladja a közúti balesetben elhalálozottak számát. A szennyezett levegő az életminőségre is hatással van, hiszen asztmát és egyéb légúti megbetegedéseket okoz. A fennálló helyzetre reagálva a Bizottság a mai napon új, a levegőszennyezés csökkentését célzó intézkedéseket fogadott el. A levegőminőséggel kapcsolatos szakpolitikai csomag révén módosul a jelenlegi jogi szabályozás, valamint tovább csökken az ipari tevékenységből, a közlekedésből, az erőművekből és a mezőgazdaságból származó károsanyag-kibocsátás; az intézkedések célja a káros anyagok emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásának csökkentése.

A levegőszennyezés munkából való kiesést is eredményez, mindemellett pedig magas egészségügyi költségeket von maga után. Mindez különösen érinti a veszélyeztetett csoportokat: a gyermekeket, az asztmás betegeket és az időseket. Ezenkívül a túlzott nitrogénszennyezés (eutrofizáció) és a savas eső is károsítja az ökoszisztémákat. A levegőszennyezés által a társadalomnak okozott közvetlen többletteher – amibe a terményekben és az épületekben esett kár is beleértendő – évente körülbelül 23 milliárd eurót tesz ki. Az intézkedéscsomag végrehajtásával éves szinten körülbelül 40 milliárd euró takarítható meg, ami az egészségre gyakorolt pozitív hatásnak köszönhető; ez az összeg több, mint tizenkétszerese a szennyezéscsökkentésre fordított összegnek, ami 2030-ra várhatóan eléri az évenkénti 3,4 milliárd eurót.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „A levegő sokkal tisztább ma, mint az elmúlt évtizedekben, a levegőszennyezés azonban »láthatatlan gyilkosként« még mindig jelen van, ez pedig sok embert megakadályoz az aktív életvitelben. Az általunk javasolt intézkedések nyomán felére fog csökkeni a levegőszennyezés okozta elhalálozások száma, fokozódik a veszélyeztetett csoportok védelme, valamint javul az emberek életminősége. Az intézkedések továbbá a természetre és az érzékeny ökoszisztémákra is kedvező hatást gyakorolnak, emellett pedig élénkítik a tiszta technológiával foglalkozó iparágat is, ami Európa egyik fontos, növekedést mutató ágazata.”

Tonio Borg egészségügyi biztos hangsúlyozta: „Örömmel üdvözlöm a levegőminőséggel kapcsolatos csomag elfogadását, amely meghatározza Európa számára a helyes irányt a tiszta levegő hosszú távon való biztosítására mindenki számára. Az új, levegőminőséggel kapcsolatos politikának köszönhetően az európai emberek egészségesebben és tovább fognak élni: kevesebb gyermek fog asztmával vagy egyéb légúti megbetegedéssel küzdeni, kevesebben fognak rákos megbetegedésekben, illetve szív-és érrendszeri betegségekben szenvedni, végül pedig kevesebb ember halálát fogja a levegőszennyezés okozni.”

A ma elfogadott csomag több elemből áll, amelyek a következők:

 Az új, „Tiszta levegőt Európának program”, melynek intézkedései rövid távon biztosítják a jelenlegi célok megvalósítását, továbbá új levegőminőségi célkitűzéseket határoznak meg a 2030-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A csomag ezenkívül a levegőszennyezés csökkentésének elősegítésére irányuló kísérő intézkedéseket is tartalmaz: ezek középpontjában a városok levegőminőségének javítása, a kutatás és innováció támogatása és a nemzetközi együttműködés elősegítése áll.

  • Felülvizsgált, a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv, amelyben a hat fő szennyező anyag tekintetében szigorúbb nemzeti kibocsátási határértékek kerülnek meghatározásra, továbbá
  • Javaslat a közepes méretű tüzelőberendezésekben történő szennyezés csökkentéséről szóló új irányelvre: ilyen berendezések például az utcai blokkokat vagy nagyméretű épületeket ellátó erőművek, valamint a kisméretű ipari létesítmények.

A levegőminőséggel kapcsolatos szakpolitikai csomag 2030-ig várhatóan a következőket fogja eredményezni (az értékek a jelenlegi helyzethez képest értendők, ha nem kerülne sor semmilyen új intézkedésre):

  • 58 000 esetben esetben elkerülhető lesz az idő előtti halálozás,
  •  123 000 km2-nyi ökoszisztéma (Románia területének több, mint a fele) menthető meg a nitrogénszennyezéstől,
  • 56 000 km2-nyi védett Natura 2000 terület (nagyobb, mint Horvátország területe) menthető meg a nitrongénszennyezéstől,
  • 19 000 km2-nyi erdei ökoszisztéma menthető meg a savasodástól.

A csomag egészségre gyakorolt kedvező hatása révén 40-140 milliárd euró takarítható meg a társadalom számára a külső költségek tekintetében, továbbá mintegy 3 milliárd euró a közvetlen költségek viszonylatában. Mindez a munkaerő nagyobb termelékenységének, az alacsonyabb egészségügyi kiadásoknak, a nagyobb terméshozamnak és az épületeket érő kár csökkenésének köszönhető. A javaslat következtében kevesebb lesz a kieső munkanap, ennek nyomán pedig olyan mértékben nő a termelékenység és a versenyképesség, mintha 100 000-rel több ember állna munkában. A szakpolitikai csomagnak várhatóan a gazdasági növekedésre is pozitív nettó hatása lesz.

A javaslat alapját a levegőminőséggel kapcsolatos jelenleg érvényes uniós politika átfogó felülvizsgálata eredményeként született következtetések képezik. A részletes konzultációk eredményeként megállapítható, hogy az uniós szintű intézkedések széles körű támogatást élveznek ezen a területen.

Háttér

Számos tagállam nem tesz eleget a levegőminőséggel kapcsolatos uniós előírásoknak, valamint általánosságban elmondható, hogy az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) által kidolgozott, a levegőszennyezésre vonatkozó iránymutatások sem teljesülnek mindenhol.

Annak ellenére, hogy a levegőminőséggel kapcsolatos uniós politika révén jelentősen csökkent olyan szennyező anyagok koncentrációja, mint a szálló por, a kén-dioxid (a savas eső fő okozója), az ólom, a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és a benzol, még mindig vannak komoly problémák. A finom szálló por és az ózon különösen nagy egészségügyi kockázatot jelent, és ezek koncentrációja rendszeresen meghaladja az egészségre vonatkozó biztonsági határértékeket. A levegőminőséggel kapcsolatos uniós előírások és célkitűzések több régióban és városban nem teljesülnek, ennek pedig a közegészségügy látja kárát, ugyanis egyre magasabbak az egészségügyet és a gazdaságot érintő költségek. A levegőszennyezés következtében fennálló, a társadalmat terhelő összes külső egészségügyi kiadás becsült összege évente 330-940 milliárd euró között van. Különösen súlyos a helyzet a városokban, ahol jelenleg az európai lakosok többsége él.

A ma elfogadásra került csomag a 2011 elején kezdődött, levegőminőséggel kapcsolatos politika átfogó felülvizsgálatának eredménye.

További információ:

A javaslattervezet és a tanulmány (a fentebb említett tagállami adatokkal):

Kérdések és válaszok (MEMO/13/1169)

Ismertetők

Audiovizuális segédanyagok

A WHO levegőszennyezésre vonatkozó iránymutatásai

Ugrás vissza Ugrás vissza...