Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Konzultáció a vállalkozások csődjének európai megközelítéséről

Létrehozva: 2013. július 8.
Módosítás: 2013. július 8.
Forrás: Európai Bizottság

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A Bizottság konzultációt indított az üzleti vállalkozások fizetésképtelenségének európai megközelítéséről.

A mai napon az Európai Bizottság konzultációt indított az üzleti kudarccal és a fizetőképtelenséggel kapcsolatos európai megközelítésről, amely arra helyezi a hangsúlyt, hogy az egészséges vállalatok segítséget kapjanak a túléléshez és a tisztességes vállalkozók második esélyhez jussanak, tiszteletben tartva ugyanakkor a hitelezők jogát ahhoz, hogy pénzüket visszakapják. Az eljárásoknak gyorsnak és hatékonynak kell lenniük az adósok és hitelezők érdekében, valamint, hogy elősegítsék a munkahelyek megőrzését, segítséget nyújtsanak a beszállítóknak ügyfeleik megtartásához, a tulajdonosoknak pedig az életképes vállalatok értékének megóvásához. A nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályok közötti eltérések jogbizonytalanságot és barátságtalan üzleti környezetet teremthetnek. A kulcsfontosságú kérdések közé tartozik az adósságrendezéshez szükséges idő, az eljárás megindításának feltételei és a szerkezetátalakítási tervre vonatkozó szabályok. Ezek kedvezőtlen hatással lehetnek a határon átnyúló befektetésekre. A mai konzultáció kikéri az érdekeltek véleményét arra vonatkozóan, hogy miként adható a legmegfelelőbb válasz ezekre a kihívásokra.

„Európának szüksége van a „megmentés és helyreállítás" kultúrájára a pénzügyi nehézségekkel küzdő életképes gazdálkodó szervezetek és egyének megsegítése érdekében” nyilatkozta Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos. „A tisztességes vállalkozóknak második esélyt kellene kapniuk, hogy a fizetésképtelenség ne jelentsen „életre szóló büntetést” abban az esetben, ha a dolgok rosszra fordulnak. A gazdaságunk gerincét jelentő kkv-k különösen fontosak számunkra. Számítok valamennyi, a konzultációban való tevékeny részvételben érdekelt szereplőre, hogy összegyűjthessük a legjobb gondolatokat, és így szembenézhessünk a vállalkozások fizetésképtelenségének kihívásaival.”

A 2000.évi uniós fizetésképtelenségi rendelet javasolt korszerűsítése jelenti az első lépést az uniós fizetésképtelenségi törvény XXI. századba történő átvezetéséhez (IP/12/1354, MEMO/12/969). Egyértelmű ugyanakkor, hogy a rendelet felülvizsgálata önmagában nem elegendő a határokon átnyúló fizetésképtelenségi ügyekkel kapcsolatos alapvető kihívások – például a tagállamok fizetésképtelenségi jogszabályai közötti gyakran jelentős különbségek – megoldására. A Bizottság 2012 decemberében a fizetésképtelenségről szóló rendeletjavaslattal párhuzamosan elfogadott közleménye ezért gondolkodási folyamatot indított el az üzleti kudarccal kapcsolatos új európai megközelítésről, tekintettel az eltérő nemzeti fizetésképtelenségi szabályokra. A mai konzultáció ennek a folyamatnak a nyomon követését jelenti.

A konzultáción felvetett kérdések közül az egyik az „adósság rendezéséhez szükséges idő” harmonizációja (egy csődbe ment vállalkozás megszüntetéséhez szükséges idő), amelyet gyakran döntő fontosságúnak tekintenek egy üzlet újraindításának lehetősége szempontjából. Jelenleg a csődbe ment vállalkozás megszüntetéséhez szükséges idő jelentősen eltér az Európai Unióban: míg Írországban mindössze négy hónap, addig Csehországban hat év. Néhány országban a csődbe ment vállalkozóknak egyáltalán nincs lehetőségük adósságrendezésre.

A konzultáció ugyancsak érinti a felszámolók hivatásgyakorlásának szabályait. Ezenfelül a Bizottság kikéri az érdekeltek véleményét arról, hogy az igazgatók feladataira és kötelezettségeire vonatkozó meglévő szabályok fizetésképtelenség esetén okoznak-e problémát a gyakorlatban, és szükség van-e uniós szintű jogszabályokra annak érdekében, hogy a csalást elkövető vállalatvezetők, akiket az egyik tagállamban eltiltottak a szakmai tevékenységtől, egy másik országban ne vezethessenek vállalatot. A konzultáció továbbá arra is választ keres, hogy a fizetésképtelen adós hitelezőit hátrányosan érintő intézkedéseinek nemzeti bíróság előtti megtámadhatóságára vonatkozó szabályok eltéréseiből fakadó jogbizonytalanság okozott-e problémákat a gyakorlatban.

A konzultáció 2013. október 11-ig tart és az alábbi internetes címen tekinthető meg:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Előzmények

A vállalkozások nélkülözhetetlenek a jóléthez és a munkahelyteremtéshez. Egy vállalkozás elindítása – és működtetése – azonban nehéz, különösen a mai gazdasági légkörben.

Az adatok azt mutatják, hogy sürgősen lépéseket kell tenni ezen a téren: a vállalkozások fele nem éli túl működésének első öt évét. Minden évben átlagosan 200 000 cég megy tönkre az EU-ban, ami 1,7 millió közvetlen munkahelyvesztéssel jár együtt. A csődügyek mintegy egynegyede határokon átnyúló vonatkozású.

Erre adott európai válaszként, a Bizottság 2012 decemberében intézkedéscsomagot terjesztett elő a fizetésképtelenségről szóló szabályok korszerűsítésére (IP/12/1354, MEMO/12/969). A csomag fő elemeit a fizetésképtelenségről szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslat és az üzleti kudarccal és a fizetőképtelenséggel kapcsolatos új európai megközelítésről szóló közlemény jelentették.

A fizetésképtelenséggel kapcsolatos uniós jogszabályokat a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet (fizetésképtelenségi rendelet) foglalja magában, amely 2002. május 31-e óta alkalmazandó. A fenti jogszabály rendelkezéseket tartalmaz a joghatóságra, az elismerésre és az e területen alkalmazandó jogra vonatkozóan, valamint rendelkezik a több tagállamban indított fizetésképtelenségi eljárások koordinálásáról is. A rendelet akkor alkalmazandó, ha az adósnak egynél több tagállamban van vagyona vagy hitelezője.

További információk

Nyilvános konzultáció az üzleti kudarccal és a fizetésképtelenséggel kapcsolatos európai megközelítésről

Európai Bizottság – Fizetésképtelenségi eljárás

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős biztos honlapja

Ugrás vissza Ugrás vissza...