Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A vállalkozások határon túli tartozásaik behajtásáról

Létrehozva: 2013. december 10.
Módosítás: 2013. december 10.
Forrás: Európai Bizottság

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az EB üdvözli, hogy sikerült megállapodásra jutni azzal a javaslatával kapcsolatosan, amely elősegíti, hogy a vállalkozások behajthassák a más tagállambeli tartozásokat.
Az igazságügyi miniszterek december 6-án átfogó megállapodásra jutottak az egész Európára kiterjedő számlazárolási végzésre irányuló bizottsági javaslatról (IP/11/923), amelynek az a célja, hogy megkönnyítse, hogy a polgárok és a vállalkozások behajtsák a határon átnyúló tartozásokat. A javaslat elősegíti a más tagállambeli tartozás behajtását, és biztosítja a hitelezőket arról, hogy vissza tudják szerezni a követelést, ezáltal pedig fokozza az egységes uniós piaci kereskedelembe vetett hitet. A kezdeményezés a „jogérvényesülés a növekedés érdekében” bizottsági program részét képezi, amely a kereskedelem és a növekedés érdekében erősítené a közös jogérvényesülési térséget.
 

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről zajló tárgyalások során a mai napon elért megoldás áttörést jelent a gazdaságunk gerincét képező európai kisvállalkozások számára. Ezekben a gazdasági kihívásokkal terhes időkben a vállalkozásoknak gyors megoldásokra van szükségük ahhoz, hogy behajtsák kinnlevő követeléseiket. E vállalkozások egész Európára kiterjedő hatékony megoldást igényelnek, hogy a pénzek ne tűnhessenek el, amíg a bíróság döntést nem hoz azok visszafizetéséről. – nyilatkozta Viviane Reding, uniós jogérvényesülési biztos. „Arra számítok, hogy az Európai Parlament és a Tanács továbbra is magas színvonalú munkát végez, így e javasat hamarosan az európai joganyag részévé válik.”

Az európai vállalkozások éves forgalmának mintegy 2,6%-a megy veszendőbe a behajthatatlan tartozások miatt. E vállalkozások túlnyomó többsége kkv. Évente akár a 600 millió eurót is elérheti a szükségtelenül leírt tartozások összege. Ezeket a vállalkozások nem próbálják behajtani, mert elrémülnek a külföldi pereskedés költségeitől és bonyodalmaitól. A Bizottság által javasolt ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés megoldást kínál ezekre a problémákra.

Az Igazságügyi Tanácsban ma elért kompromisszum megerősíti a bizottsági javaslat fő pontjait. Ami a legfontosabb, hogy tanácsi szövegben megtartották a javaslat olyan alapvető elemeit, mint hogy a „meglepetésjelleg” megőrzése érdekében a végzést az adós tudomása nélkül bocsátják ki, és a határokon átnyúló ügyek fogalmát tágan határozták meg. A Tanácsban készült szöveg az alábbiak tekintetében tér el az eredeti javaslattól:

Hatály: A Bizottság javaslatával szemben a tanácsi szövegben a szabályok nem alkalmazandók a pénzügyi eszközökre (mint a részvények és kötvények), az öröklésekre és a házassági vagyonra. Tehát a hitelezők nem tudnak ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést alkalmazni annak érdekében, hogy pénzügyi eszközöket zároljanak a bankszámlákon, és nem képesek erre az örökléssel vagy a házassági vagyonjoggal kapcsolatos jogviták esetében sem.

Igénybevetőség és feltételek: A Tanácsban készült szöveg szerint a szabályok csak azokra a hitelezőkre alkalmazandók, akik a szabályok hatálya alá tartozó tagállamokban rendelkeznek állandó lakóhellyel vagy székhellyel. Továbbá főszabály szerint a hitelezők felelősségre vonhatók a számlazárolási végzés indokolatlan kibocsátásáért.

A számlaadatokhoz való hozzáférés: a hitelező csak abban az esetben veheti igénybe az új szabályok által létrehozott mechanizmust, ha az adóssal szemben végrehajtható ítéletet adtak ki.

Következő lépések: Ahhoz, hogy a bizottsági javaslatból jogszabály legyen, azt közösen el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és az EU-tagállamoknak a – minősített többséggel határozó – Tanácsban. Az Európai Parlament Jogi Bizottsága az idei év május 30-án szavazatával támogatta a bizottsági javaslatot (MEMO/13/481). A Tanácsban ma elért megoldás azt jelenti, hogy a két jogalkotó szerv háromoldalú egyeztetéseket kezdhet a Bizottsággal a végleges megállapodás elérése érdekében.

Háttér

Az uniós vállalkozások 99%-a a kis- és középvállalkozások közé tartozik (kkv). Közülük mintegy 1 millió szembesül nehézségekkel a más tagállambeli követelések terén, és évente akár a 600 millió eurót is elérheti a leírt tartozások összege. Ezek esetében a vállalkozások túlságosan drágának vagy nehéznek találják a más uniós országokban folytatandó pereket. Az uniós polgárok számára problémát jelenthet az is, ha az interneten vásárolt termék soha nem érkezik meg, vagy ha a más országban tartózkodó szülő nem fizeti a tartásdíjat.

A Bizottság rendeletjavaslata létrehozza az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést, amely lehetővé teszi majd a hitelezők számára, hogy zároltassák az adós bankszámláján a tartozásnak megfelelő összeget. A végzés fontos szerepet játszhat a követelésbehajtási eljárásban, mivel megakadályozza, hogy az érdemi ítélethozatalig eltelt idő alatt az adós kivonja vagy eltüntesse vagyoni eszközeit, ami növeli a más tagállambeli követelés sikeres behajtásának valószínűségét.

Az új európai végzés lehetővé teszi a hitelezők számára, hogy az EU minden tagállamában azonos feltételek mellett zároltassák a bankszámlákon lévő pénzeszközöket. Fontos tény, hogy nem változnak a számlazároltatásra vonatkozó nemzeti eljárások. A Bizottság egyszerűen csak egy újabb európai eljárást hoz létre, amelyet a hitelezők abban az esetben választhatnak, ha más uniós tagállamban szeretnének követelést behajtatni.

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés a nemzeti jogszabályok biztosította eszközök alternatíváját kínálja a hitelező számára. Biztosító jellegű, azaz csak az adós számlájának zároltatására alkalmas, a hitelező felé való fizetést nem biztosítja. Az új eszköz kizárólag a több tagállamot érintő ügyekben használható majd fel. Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést ex parte (a másik fél meghallgatása nélküli) eljárás keretében, azaz az adós tudta nélkül bocsátják ki, tehát a meglepetés erejével hat. A jogi aktus közös szabályokat állapít meg a joghatósággal, a végzés kibocsátásának feltételeivel és eljárásával, a bankszámlaadat közlését elrendelő végzéssel, és a számlazárolást elrendelő végzés nemzeti bíróságok és hatóságok általi végrehajtásának módjával, valamint az adóst megillető jogorvoslati lehetőségekkel és az alperes védelmét szolgáló egyéb elemekkel kapcsolatosan.

 

Ugrás vissza Ugrás vissza...