Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szeptemberi kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

Létrehozva: 2013. október 2.
Módosítás: 2013. október 2.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozóan szeptemberben meghozott döntéseit tartalmazó csomag keretében az Európai Bizottság keresetet indít azon tagállamok ellen, amelyek nem tettek maradéktalanul eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeknek. Ezek a több ágazatot érintő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében.

A Bizottság 220 határozatot hozott, köztük 32 indokolással ellátott véleményt, és 6 keresetet indított az Európai Unió Bíróságán. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb határozatokat. A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban további információk a MEMO/12/12 dokumentumban találhatók.

 1. Bírósági keresetek

 A munkavállalók szabad mozgása: A Bizottság keresetet indít a Bíróságon Belgiummal szemben a közszférabeli álláshelyek betöltése terén tanúsított hátrányos megkülönböztetés miatt.

 • A Bizottság keresetet indít a Bíróságon Belgiummal szemben az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezések diszkriminatív volta miatt

 • Szociális biztonság:A Bizottság keresetet indít a Bíróságon Ciprussal szemben a korábban ciprusi köztisztviselőként dolgozó, jelenleg más tagállamokban munkát vállaló személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés miatt

 • Adózás:A Bizottság keresetet indít a Bíróságon Lengyelországgal szemben a gyógyászati berendezések és a tűzvédelmi készülékek esetében alkalmazott kedvezményes héamérték miatt

 • Közegészségügy:A Bizottság keresetet indít a Bíróságon Lengyelországgal szemben az emberi szövetek és sejtek minőségéről és biztonságosságáról szóló uniós jogszabályok be nem tartása miatt

 1. Indokolással ellátott vélemények

 • Az épületek energiahatékonysága:A Bizottság felszólít hét tagállamot arra, hogy hozzon nemzeti szinten intézkedéseket az épületek energiahatékonyságának javítására

 • Környezetvédelem:A Bizottság felszólít négy tagállamot arra, hogy iktassák törvénybe az ipari kibocsátásokról szóló európai uniós jogszabályokat

 • Éghajlatváltozás:A Bizottság felszólítja Lengyelországot és Szlovéniát, hogy hozzanak intézkedéseket a felülvizsgált uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) életbe léptetése érdekében

 • Megújuló energia:A Bizottság felszólítja Olaszországot és Spanyolországot, hogy tegyenek eleget az EU megújuló energiára vonatkozó szabályainak

 • Környezetvédelem:A Bizottság felszólítja Ausztriát, hogy iktassa törvénybe az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló műszaki szabályokat

 • A Bizottság felszólítja Belgiumot, hogy helyezze hatályon kívül a külföldi kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó adószabályokat

 • A Bizottság felszólítja Belgiumot, hogy vessen véget az egyes értékpapírok ajándékozására vonatkozó diszkriminatív adószabályoknak

 • Vállalkozáspolitika:A Bizottság felszólítja Németországot, hogy tegyen eleget az MDI-t keverék összetevőjeként tartalmazó termékek értékesítésére vonatkozó európai uniós szabályoknak

 • Környezetvédelem:A Bizottság felszólítja Észtországot, hogy hajtsa végre a felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó európai uniós jogszabályokat

 • Környezetvédelem:A Bizottság felszólítja Finnországot, hogy ültesse át nemzeti jogrendjébe a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló uniós szabályokat

 • Munkaidő:A Bizottság felszólítja Franciaországot, hogy tartsa be a kórházi orvosok munkaidejére vonatkozó korlátozásokat, és biztosítsa az őket megillető minimális pihenőidőt

 • A szolgáltatások szabad mozgása:A Bizottság felszólítja Írországot arra, hogy számolja fel az utazásszervezők és az utazásközvetítők működését gátló akadályokat

 • Légi közlekedés:A Bizottság felszólítja Írországot, hogy léptessen életbe szankciórendszert a repülőtéri résidők használata terén előforduló visszaélések megszüntetése érdekében

 • A Bizottság folytatja a jogi eljárást Románia ellen az önálló vállalkozók jogaival kapcsolatban

 • A pénzügyi beszámolókra vonatkozó szabályok:A Bizottság felszólítja Romániát a számviteli szabályok módosítására

 • Adózás: A Bizottság felszólítja Romániát, hogy változtasson a héa-visszatérítés helyi gyakorlatán

 • Adózás: A Bizottság felszólítja Romániát, hogy vizsgálja felül az országban jövedelemszerző tevékenységet végző, de lakóhellyel nem rendelkező munkavállalók jövedelmének megadóztatására vonatkozó szabályokat

 • Környezetvédelem: A Bizottság a madarak védelmére szólítja fel Szlovákiát

 • Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja Spanyolországot, hogy állítsa le a felszín alatti vizek kinyerését, amíg nem készül megfelelő környezeti hatástanulmány az ügyben

 • Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja Svédországot, hogy hajtsa végre a hulladékelemekről szóló európai uniós jogszabályokat

 1. Felszólító levelek

 • Közlekedés: A Bizottság nyomatékosan az európai uniós jogszabályok végrehajtására kéri Olaszországot,Ciprust és Görögországot az európai légtérben előforduló forgalmi torlódások megszüntetése érdekében

 • Környezetvédelem: Az Európai Bizottság felszólítja Olaszországot, gondoskodjon arról, hogy a tarantói acélmű a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően üzemeljen

 1. Eljárás lezárása

 • Választójog: A Bizottság fellépése biztosítja, hogy az uniós polgárok a szavazóurnákhoz járulhatnak az európai és a helyi választásokon

A teljes cikk megtekinthető itt.

Ugrás vissza Ugrás vissza...