Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Megújuló egészségügyi intézmények Észak-Alföldön

Cikk:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Észak-Alföldi régióban 3 megújult egészségügyi intézményt adnak át a napokban. A Regionális Operatív Program keretében  2007-2008-as időszakban, több mint 40 milliárd forint támogatási összeggel, 183 egészségügyi fejlesztés valósulhat meg uniós források segítségével, melyekből 35 projekt már átadásra is került.

A napokban elkészült új egészségügyi intézmények halmozottan hátrányos kistérségben lévő településen épültek vagy újultak meg. Ezeken a településeken az emberek igen magas százaléka munkanélküli, rossz szociális körülmények között él, mindez nagyban kihat egészségi állapotukra is. A megfelelő infrastrukturális és eszközellátottság, a megfelelő színvonalú alapfokú egészségügyi ellátás biztosítása, és a hatékonyság növelése kiemelten fontos ezeken a településeken.

Nyírkarász községben a projekt megvalósulása előtt az egészségügyi alapszolgáltatások széttagoltan, több épületben, rossz infrastrukturális körülmények között működtek. A több mint 73 millió forintos uniós támogatással megvalósult beruházás eredményeként egy új egészségház került kialakításra és berendezésre, annak minden kötelezően előírt elemével együtt. Megvalósult az épület komplex akadálymentesítése, az orvosi eszközök modernizációja és új egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé az intézményben.

 

Nyírkáta Községben mára elengedhetetlenné vált a jelenleg teljesen elavult állapotban lévő alapellátást nyújtó orvosi rendelő helyett a hatályos törvényi és hatósági előírásoknak, szabályoknak megfelelő új Egészségház építése. A több mint 63 millió forintos uniós támogatással megvalósult projektnek köszönhetően Nyírkátán az új épületben megfelelő színvonalú alapfokú orvosi ellátást tudnak nyújtani, a megelőzést és a dolgozók munkahelyi körülményeit javító berendezések, orvosi és informatikai eszközök kerültek beszerzésre, és megtörtént az épület komplex akadálymentesítése is.

Bátorligeten a háziorvosi rendelő teljes felújítása, berendezési, informatikai és orvosi eszközökkel történő felszerelése, illetve az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése valósult meg. A több mint 37 millió forintos uniós támogatással megvalósult fejlesztés kiemelt célja volt az egészségügyi szolgáltatások vonzóvá tétele az infrastruktúrafejlesztéssel, és a dolgozók munkafeltételei minőségének javításával. A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesüléséhez, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez. A terveknek megfelelően a nyílászárók akadálymentesített cseréje, az épület külső-belső vakolása, burkolása, az elektromos, víz és fűtésrendszer modernizációja és a tető teljes cseréje történt meg. A településen környezetvédelmi program bevezetésére is sor került. Célja az újrahasznosított anyagok használatának és a veszélyes hulladékgyűjtési akciók számának növelése. A beruházás megvalósulása pozitív hatást gyakorolt a külső és belső környezetre egyaránt, így a fejlesztéssel érintett emberek életkörülményeinek javulása is várható.Ugrás vissza Ugrás vissza...