Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Jó példákat mutatunk és gyűjtünk Európának Nemzetközi társadalmi felzárkózási program indul

Cikk:

Az eredményes roma integrációs programok nemzetközi összegzését és annak európai bemutatását összefogó projektet indított útjára ma Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Budapesten. A tárca kiemelt partnere, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a PAIRS programban sikeres modelleket és jó gyakorlatokat összegzi. A projekt során Európa nyolc országában két éven keresztül gyűjtik a pozitív példákat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezető partnerként vesz részt abban a több mint 18 Délkelet-európai civil és állami szervezetet összefogó Európai Uniós programban, amelynek feladata, hogy összegyűjtse és bemutassa mindazokat a jó példákat Európának, amelyek előremutatóak és hosszútávon eredményesek a roma emberek integrációjában, a felemelkedésük megteremtésében, és javaslatot tegyen az erre a területre szánt európai uniós és a nemzeti források hatékony felhasználására.

A magyar kormány maga is jó példát kíván mutatni nemzetközi szinten a sikeres integráció megvalósításában, már a Kormányprogramban is célként határozta meg, hogy a cigányság problémáit nemzeti ügyként, és nem pusztán szegénypolitikaként kezeli. Hazánk 2011 novemberében Európában elsőként fogadta el és nyújtotta be felzárkózási stratégiáját az Európai Bizottságnak. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia minden szegénységben élő ember számára kiutat kíván kínálni. A dokumentum 10 éves időtávlatú középtávú programban határozza meg a szegénységben élők, köztük a szegénységben élő gyermekek segítését és a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációját.

Különösen fontos, hogy a Stratégiában megfogalmazott célokat csak közösen, a különböző szereplőkkel, köztük a civil társadalom képviselőivel lehet elérni. Az integrációs munkában meghatározó szerepet vállal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely maga is számos önálló programot indított útjára és vesz részt tevékenyen napjainkban is. De a kormány és a nem kormányzati szereplők közötti, már létező eredményes együttműködésről is be lehet több esetben számolni, az egyik ilyen jó példa az Útravaló-MACIKA esélyegyenlőségi ösztöndíjprogram, amely a hátrányos helyzetű tanulók középiskolába kerülését, középiskolai sikerességét, szakmához jutását, illetve felsőoktatási intézménybe való bekerülését segíti elő. Az alprogramokban az előző évhez képest 15%-kal több újonnan belépő tanuló részesülhetett támogatásban a 2011/2012-es tanévben, így több mint húszezer tanuló és tízezer mentor kapott ösztöndíjat.

Hasonlóan fontosak a Biztos Kezdet Gyerekházak, amelyek működését most első alkalommal támogatja a kormány központi költségvetésből. A gyerekházak célja, hogy a mélyszegénységben élő, többségében roma származású, súlyos szocializációs hiányokkal küzdő kisgyerekek a későbbi fejlődésük szempontjából legfontosabb korai életszakaszban segítséget kapjanak a készségeik és képességeik kibontakozásához, amely elengedhetetlenül szükséges óvodai beilleszkedésükhöz és iskolai sikerességükhöz.

Az ugyanolyan problémákkal küzdő országok számos esetben hasonló eredményre jutnak azok hatékony kezelése terén. Ezt bizonyítja, hogy a hazánkban két évvel ezelőtt bevezetett szakképzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programmal szinte teljesen megegyező modellt indított útjára a napokban a francia köztársasági elnök. A jó példák összegyűjtése hatékonyabbá teheti, felgyorsíthatja a problémák megoldását, ezért is kiemelkedően fontos a most útjára indított program.

Ugrás vissza Ugrás vissza...