Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Károli Gáspár-díjak átadása

Létrehozva: 2012. október 31.
Módosítás: 2012. október 31.
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

2012. október 31-én, a Reformáció Napján Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár Károli Gáspár-díjat adományozott Dr. Herczeg Pál teológus-professzornak és Dr. Kamp Salamon zenepedagógusnak.

A Károli Gáspár-díjat azon kiemelkedő tudósok kapják, akik a hittudományok terén maradandót alkotva gazdagították a magyar vallásos és szellemi életet és kimagasló eredményeket értek el a biblikus tudományok területén.


A díjazottak:

Dr. Herczeg Pál 1939. június 26-án született Győrben. 1957-ben érettségizett Komáromban, majd az 1956-os események következtében tragikus körülmények között elhunyt testvérbátyja nyomdokaiba lépve 1957−1962 között folytatott teológiai tanulmányokat a Budapesti Református Teológiai Akadémián, Hittudományi Karunk jogelődjén. Két éves körmendi segédlelkészsége után 1964 és 1988 között a Lábatlani Református Egyházközség templomrenováló lelkipásztoraként működött.

1982-ben szerzett teológiai doktori fokozatot Alma Materében. 1985-től az intézmény óraadó tanára, majd 1988-tól a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék tanszékvezetője, majd tanszékvezető egyetemi tanára. Többször járt kutatóúton Svájcban. 1997−2004-ig óraadó tanárként működött a révkomáromi Calvin János Teológiai Akadémián. 1974-től intenzíven bekapcsolódott a református egyház tudományos igénnyel létre hívott ún. „szaktanfolyamának”, majd később a Doktorok Kollégiuma munkájába, majd a ’90-es évek közepétől tagja a holland−magyar apokrif-kutató munkacsoportnak. Rendszeres résztvevője és előadója az évenként megrendezésre kerülő szegedi biblikus konferenciának. Kutatási területe az ó- és újtestamentumi exegézis, kortörténet, krisztológia.

Dr. Kamp Salamon 1958. október 27-én született Dunapatajon. Zenei tanulmányait a Bács-Kiskun megyei Hartán kezdte, ahol zongorát és orgonát tanult Gerényi Salamonnál, akinek irányítása alatt az iskolai ének- és zenekar munkájában is részt vett. 1977-ben érettségizett a bajai német nyelvű gimnáziumban, majd felvételt nyer a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem ének-zene – népművelés szakára, mellyel párhuzamosan a szakiskola szakmai tagozatán Sztankov Sztefánnénál tanult zongorát. A pécsi diploma megszerzése után a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karvezetés szakára nyer felvételt, ahol Párkai István osztályába kerül 1983-ban. Főiskolai évei alatt a Liszt Ferenc Kamarakórus tagja. Diplomájának megszerzése után Prof. Karl Österreicher karmesterosztályában folytatja tovább tanulmányait a Bécsi Zeneakadémián. A Günther Theuring vezette Bécsi Jeunesse kórusban és az Erwin Ortner irányította Arnold Schönberg kórusban betanító feladatokat lát el.

1988-tól az Országos Filharmónia Állami Énekkarának asszisztense és szólamvezetője. 1987 óta a Deák téri evangélikus püspöki templomban működő Lutheránia Ének- és Zenekar karnagya. 1998-ban a Magyarországi Evangélikus Egyház országos zeneigazgatójává nevezik ki. 1989-ben részt vesz a Nemzetközi Bach Akadémia karmesterkurzusán, mely után a Stuttgarti Bach Akadémia vezetője Prof. Helmuth Rilling Stuttgartba hívja. 1990-ben megalapítja a Budapesti Bach Hetet, melynek máig művészeti vezetője. Több szemináriumot és mesterkurzust szervez Anna Reynolds-al és Helmuth Rillinggel. Alapítója és elnökségi tagja az 1992-ben életre hívott Magyar Bach Társaságnak, melynek jelenleg elnöki tisztét is betölti. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán a Karvezetés, Zenei Elméleti és Kórus Tanszék vezetője, egyetemi docens.

Ugrás vissza Ugrás vissza...