Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az elmúlt évek kulturális fejlesztései

Létrehozva: 2014. március 28.
Módosítás: 2014. március 28.
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Magyarországon  az elmúlt négy évben jó néhány műemlék-épület régóta húzódó rekonstrukciója fejeződött be, történelmi kastélyok felújítási munkálatai kezdődtek el sorozatban, korábban bezárt intézmények nyíltak újra,  és új kulturális intézmények is születtek kormányzati támogatással.  A tartalmi és infrastrukturális fejlesztések célja örökségünk, értékeink védelme, a kultúrához való hozzáférés esélyének bővítése, illetve a kultúrában lévő turisztikai, gazdasági lehetőségek kiaknázása.

A 2013-ban befejeződött kulturális beruházások közül az egyik legjelentősebb a 2000 férőhelyes nézőtérrel rendelkező Erkel Színház felújítása. Az épületet – műszaki állagának romlása miatt – az előző kormány bezárta. A második Orbán-kormány 2011 októberében döntött a színház felújításáról, és biztosította annak fedezetét (1,8 milliárd Ft). Az épület 2013. november 7-én, Erkel Ferenc születésnapján nyílt meg újra

Uniós forrásból megújult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. A Wesselényi utcai épület 2011-ben, a felújított Liszt Ferenc téri központi épület tavaly nyílt meg. 2015-ig mintegy 800 millió forint költségvetési forrásból az orgona is megújul.

A Mátyás-templom külső rekonstrukciója 2006-ban kezdődött, és 2011-ig 5,5 milliárd Ft támogatási összegből fejeződött be, 2013-ig pedig újabb 3 milliárd forintból a teljes templombelső restaurálása is megtörtént.

Tavaly megnyílt a Budapest Music Center, mely magánberuházásként jött létre a kortárs magyar zenei értékek bemutatására. Az épület befejezéséhez a kormány 600 millió Ft-tal járult hozzá, működéséhez 2013-ban és 2014-ben is 290 millió Ft-ot biztosít.

A Budai Vigadó több mint százéves műemlék épületének 2013-ban lezajlott részleges belső felújítása két kiemelt kulturális intézmény, a Hagyományok Háza és a Nemzeti Művelődési Intézet működési körülményeinek javulásához járul hozzá.

A magyar artistaképzés új módszertani és szakmai központjául szolgáló Hungária Cirkuszcsarnok a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kht. Hungária körúti Művésztelepén épült fel, átadására 2013. november 22-én került sor.

A 2013. július 12-én jött létre Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, mely működését és feladatainak ellátását állami támogatásból és saját bevételekből finanszírozza.

A Világörökség részeként védett Duna-parti panoráma egyik legjelentősebb műemléke, a Várkert Bazár  rekonstrukciójának első üteme 2014. március 30-án zárul.

Az évek óta lepusztult állapotban lévő Szentendrei Régi Művésztelep 200 millió forintból újult meg. A 12 műteremből álló épületegyüttes átadására 2013 szeptemberében került sor.  

A kormány a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül 400 millió forintot biztosított a Szigligeti és a Zsennyei Alkotóház felújítására, a munkálatok idén be is fejeződnek.

Közel 500 millió Ft-os költségvetési támogatásból befejeződött a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára épületének rekonstrukciója.

Idén nyílt újra a Pesti Vigadó, amelyet 2004-ban zártak be felújítás miatt. Külső homlokzatát 2007-ben restaurálták, belső rekonstrukciója 2011-ben kezdődött. A 2006 óta tartó, hazai és európai unós forrásból finanszírozott felújítás költsége több mint 6,6 milliárd forint.

Mintegy 3 milliárd forint uniós támogatással valósul meg a hatvani Grassalkovich-kastély felújítása. Az épület és a benne helyet kapó Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átadására 2014. március 29-én kerül sor. 

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ irányításával zajlik számos, nemzeti vagyonunk részét képező kastélyunk, várkastélyunk és nemzeti emlékhelyünk felújítása, nagyrészt uniós forrásból: 1,5 milliárd forintos támogatásból újulhat meg az ozorai Pipo-várkastély, szintén közel 1,5 milliárd forint jut a somogyvári Szent László emlékhely komplex fejlesztésére, a majkpusztai Kamalduli remeteség Foresteria épületének műemléki rekonstrukciójára és turisztikai hasznosítására pedig közel 900 millió forint. A jelenleg zajló beruházások többsége idén befejeződik.

A Kelet-Magyarország Fertődjeként is emlegetett edelényi L’Huillier–Coburg-kastély az egyik legjelentősebb barokk műemlékünk. Az Észak-magyarországi Operatív Program csaknem 3 milliárd forintos támogatásával két ütemben zajlik a kastély főépületének külső és belső felújítása, turisztikai-kulturális hasznosítása, pozitív hatást gyakorolva az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségének fejlődésére. Átadása 2014. március 27-én lesz.

Az Új Széchenyi Terv keretén belül folytatódott a kulturális intézményrendszer tartalmi szolgáltatásainak és infrastrukturális megújítása. A 2010 óta meghirdetett 17 konstrukció 1389 nyertes pályázatának megítélt támogatása több mint 30 milliárd forint, melynek 55%-a, 17 milliárd forint 2014. március 15-éig eljutott a kedvezményezettekhez.

Ezen belül közgyűjteményi területen a „Múzeumok mindenkinek program” – múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése keretében három pályázati kiírás jelent meg. Egymilliárd Ft támogatásban részesült 94 nyertes muzeális intézmény tanulást támogató szolgáltatásaik, múzeumpedagógiai tevékenységük fejlesztésére, az iskolai tananyaghoz és tantervekhez kapcsolódó, a tanmenetbe beépíthető múzeumi foglalkozások kidolgozására és működtetésére; a családbarát múzeumi szerepük erősítésére.

A Múzeumok iskolabarát fejlesztése, oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése pályázati konstrukciók 2,5 milliárd Ft támogatást nyújtottak 59 nyertes muzeális intézmény korszerűen felszerelt gyermekfoglalkoztatók, oktatóterek létrehozására.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében integrált közösségi szolgáltató terek (szolgáltató faluház) alakultak a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása céljából. Ezeknek az intézményeknek kötelezően ellátandó feladata többek között a könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása, valamint a közművelődési programok szervezése. 

2011-ben Kaposváron, 2012-ben Győrben, Hódmezővásárhelyen és Szegeden, tavaly Békéscsabán, Tatabányán és Szekszárdon vehettek át Agóra és Agóra Pólus közösségi tereket az ott élők, Nyíregyházán és Szolnokon, illetve Debrecenben és Miskolcon a közeljövőben várható az intézmények átadása.

A 2012-ben meghirdetett pályázaton Veszprém, Kecskemét és Szombathely önkormányzata nyert. Multifunkcionális közösségi terek kialakítására 14 megyei jogú város önkormányzata összesen 19,8 milliárd forint európai uniós támogatást fordíthatott. A vidékfejlesztési programok keretében a vidéki örökség megőrzését, kulturális-turisztikai fejlesztést, valamint a hagyományos településképet megőrző kulturális fejlesztésekre közel 5 milliárd Ft jutott.

30 milliárd forintból közel 500 kistelepülésen található ingatlan újul meg, és válik sokcélúan használható közösségi térré (ezek többsége 1500 fő alatti településen). Közülük 104 tartalom- és szolgáltatásfejlesztésre 560 millió Ft támogatást is nyert.

Emellett kulturális szakemberek továbbképzésére, tudásának gyarapítására kiírt pályázaton a pályázók által elnyert összeg közel 1,2 Mrd Ft.

A 2013. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton hazai forrásból 553 önkormányzat részesült összesen 240 millió Ft támogatásban a közművelődési intézményének, színterének technikai, műszaki eszközeinek megújítására. 2013-ban az állami adósságátvállalásnak köszönhetően a Közkincs hiteltartozással rendelkező, támogatást igénylő önkormányzatok száma jelentősen csökkent, az így felszabaduló forrás átcsoportosításával 25 közösségi művelődést elősegítő program indulhatott el, illetve valósulhatott meg, összességében 102 millió forintból.

A közművelődésben  szakpolitikai irányváltás is történt: a közösségben való gondolkodás és cselekvés „visszatanítása” fontos feladatunk. Intézményrendszerünk ezért a befogadásra épülő eseményekről a közös részvételre épülő művelődési folyamatokra helyezi át a hangsúlyt.

A strukturális átalakítás révén a korábban a megyei önkormányzatok fenntartásában, eltérő infrastrukturális és személyi háttérrel működő módszertani intézményeket a Nemzeti  Művelődési Intézet keretében működő országos hálózattá szerveztük. Az intézet 2012-2013-ban több mint 1,2 milliárd Ft költségvetési támogatásban részesült, ebből – többek között – havonta kb. 300 közösségi, szakmai rendezvény megvalósulását segíti.

A Kulturális közfoglalkoztatás program a 4000 fő közösségi munkás foglalkoztatását biztosítja közel 1500 településen, több mint 2000 szervezet bevonásával. A 2,5 milliárd forint összköltségű program nagy lehetőség a közösségi művelődés hálózatának fejlesztésére.

Az art mozihálózat digitális fejlesztését 2011-2013 között 300 millió forinttal támogatta a kulturális tárca, ebből 25 mozi 29 terme alakult át. Idén is 100 millió forint áll e célra rendelkezésre, így év végéig az utolsó analóg vetítési technikával rendelkező teremek is digitális pályára állnak, azaz teljessé válik digitális lefedettségünk.

A helyi önkormányzatok fenntartásában levő muzeális intézmények szakmai támogatására az elmúlt években több mint 2,5 milliárd Ft állt a muzeális intézmények, illetve a fenntartó önkormányzatok rendelkezésre. 2013-ban az előző évihez képest közel kétszeresére nőtt a tárca e céltámogatásra fordítható forrása (166 millió Ft helyett 300 millió Ft), amely 2014-ben további 40 millió Ft-tal nőtt.

Mára Magyarország több mint 2 millió lakosa hozzáfér korszerű könyvtári szolgáltatáshoz. A megyei könyvtárszolgáltatásra építve ma hazánk csaknem valamennyi kistelepülésén van könyvtári szolgáltatás, ami nem a hagyományos könyvtári ellátást jelenti: a könyvtári szolgáltató hely nyitott közösségi helyként működik, a település egyik értékteremtő és értékőrző pontjaként.

Ugrás vissza Ugrás vissza...