Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Zöld utat kapott az uniós bankfelügyelet

Létrehozva: 2013. szeptember 13.
Módosítás: 2013. szeptember 13.
Forrás: Európai Parlament

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A képviselők csütörtökön zöld utat adtak az uniós bankfelügyeleti rendszernek, amely 2014 szeptemberétől az Európai Unió 150 legnagyobb bankját az Európai Központi Bank (EKB) közvetlen felügyelete alá vonja. A képviselők átláthatóvá és elszámoltathatóvá tették a rendszert, és az Európai Bankhatóságot (EBH) bízták meg a nemzeti bankfelügyeletek által követendő gyakorlat kidolgozásával.

Az eurózóna tagjai számára kötelező rendszer minden más tagország előtt nyitva áll. A képviselők ragaszkodtak az olyan döntéshozatali mechanizmus létrehozásához, amely az eurózónán kívüli tagállamok számára is egyenlő státuszt biztosít.

A jogszabálycsomagot alkotó két szöveget Marianne Thyssen (néppárti, Belgium) és Sven Giegold (Zöldek/EFA, Németország) képviselők jegyzik. Mindkét jogszabályt nagy többséggel fogadta el a Parlament.

 

Átláthatóság és elszámoltathatóság - alapvető elvárások

Bár a bankfelügyeleti rendszerről már áprilisban megszületett a megállapodás a tagállamok és a Parlament között, a képviselőknek és az EKB-nak ki kellett dolgozni a felügyelet demokratikus elszámoltathatóságának módját és átláthatóságának garanciáit. Az új rendszer jelentős felügyeleti jogkört emel át a tagállamoktól az uniós szintre. A képviselők és számos tagállami parlament épp ezért ragaszkodott ahhoz, hogy a hatáskör átvitele után megfelelő demokratikus ellenőrzés alatt álljon az új felügyelet.

A jogszabály és az azt kiegészítő, a Parlament és az EKB közötti intézményközi megállapodás szerint az Európai Parlament az információk széles köréhez hozzáférhet majd. Ezek közül a legfontosabb, hogy jegyzetekkel ellátott döntési jegyzékkel együtt olyan dokumentumokat kap az EKB bankfelügyeleti szárnyának felügyelőbizottsági értekezleteiről, amelynek révén az ott zajló a viták és meghozott döntések érdemben követhetőek lesznek. A felügyelőbizottság elnökének ezen kívül rendszeres meghallgatásokon kell megjelennie a Parlament előtt.

Az elszámoltathatóság fokozása érdekében a Parlamentnek és a Tanácsnak közösen kell jóváhagynia a felügyelőbizottság elnökének és alelnökének kinevezését, és kérheti lemondásukat. A Parlament emellett a bankfelügyelet által esetlegesen elkövetett hibák kivizsgálását is kezdeményezheti. Végül pedig egyes képviselők írásbeli kérdéseket tehetnek fel a bankfelügyeletnek, amelynek azokra rövid időn belül válaszolnia kell.

További fontos területek, ahol a Parlament módosítást harcolt ki:

  • jelentősebb szerep a nemzeti parlamentek számára;
  • a bankfelügyeleti hatóság több banki dokumentumhoz férhet hozzá;
  • vonzó részvételi feltételek az eurózónán kívül eső országok számára;
  • szigorú válaszvonal az EKB monetáris politikával és bankfelügyelettel foglalkozó munkatársai között annak érdekében, hogy a bankfelügyeleti szárny valóban elszámoltatható legyen;
  • az EBH megerősítése az EKB-val kapcsolatos tevékenységeiben, valamint az EBH hatékonyságának növelése a banki stressz-tesztek és információgyűjtés során; valamint
  • a bankfelügyelet módszerének egységesítése, de az EU bankszektor sokszínűségének megőrzése.

Az EP és az EKB elnökének közös nyilatkozata (angolul)

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (a 2013.09.12-re kattintva)

Az EP és EKB között létrejött intézményközi megállapodás szövege

A plenáris vita felvételről (a 2013.09.12-re kattintva)

Jelentéstevő: Marianne Thyssen (EPP, Belgium)

Jelentéstevő: Sven Giegold (Zöldek/EFA, Németország)

Jogalkotási figyelő - EBH változó feladata (angolul)

Jogalkotási figyelő - EKB új hatásköre(angolul)

Ugrás vissza Ugrás vissza...