Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Romák hátrányos megkülönböztetése: legyen vége a jogtalan kiutasításoknak és az etnikai profilkészítésnek, kérik a képviselők

Létrehozva: 2013. december 13.
Módosítás: 2013. december 13.
Forrás: Európai Parlament

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az uniós tagországok hagyjanak fel az illegális kitoloncolásokkal és vessenek véget az etnikai profilmeghatározásnak, a rendőrségi visszaéléseknek és a romákat érintő egyéb jogsértéseknek, fogalmazott a Parlament egy nem törvényi erejű állásfoglalásban csütörtökön. Az állásfoglalás értékeli a tagállamok romák társadalmi beilleszkedését célzó stratégiáit és további forrásokat kér a hátrányos megkülönböztetés felszámolására és a kis közösségi projektek támogatására.

Az állásfoglalás elítéli a romák mozgásszabadságát törvénytelenül korlátozó tagállami lépéseket. A legnagyobb európai kisebbséget alkotó, mintegy 10-12 milliós roma közösségből a becslések szerint 6 millióan élnek az EU területén.

Több és okosabban elköltött forrást

A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy tagállami és uniós forrásból (többek között az Európai Szociális Alapból vagy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból) elegendő pénz álljon rendelkezésre a roma integráció céljára. A képviselők emellett külön támogatási programok bevezetését is javasolják helyi közösségi projektek számára.

Az EU végrehajtó szervének továbbra is értékelnie kell, hogyan költötték el a tagállamok a kifejezetten a romák integrációra szánt összegeket, az eredményekről pedig minden évben be kell számolni a Parlamentnek és a Tanácsnak, vélik a képviselők.

Őrködés a jogok felett

A Parlament felkéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a romák alapvető jogainak érvényesülését, a romaellenes lépéseket, és a romák elleni gyűlölet-bűncselekményeket. Jogsértések esetén pedig lépnie kell, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a romákat a mozgás és letelepedés szabadságához való jogukban, az egészségügyhöz és az oktatáshoz való jogukban, a megkülönböztetés-mentességhez való jogukban, a személyes adatok védelméhez való jog gyakorlásában sértik, vagy etnikai és faji hovatartozás alapján nyilvántartásba veszik.

Képzés és munka

A tagállamoknak véget kell vetni a szegregált oktatásnak és a roma gyerekek speciális iskolákba irányításának, fogalmaz az állásfoglalás. A roma gyerekeknek biztosított minőségi oktatás, az idő előtti iskolaelhagyások visszaszorítása és a romák Erasmus programhoz való hozzáférésének biztosítása a Parlament fő céljai között szerepel.

Az uniós tagállamokban fel kell hagyni a foglalkoztatás terén tapasztalható megkülönböztetéssel, segíteni kell a romák munkaerőpiaci megjelenését. A képviselők ugyanakkor kifejezetten roma jelentkezők számára indított gyakornokprogramok indítását kérik az uniós intézményektől

A roma integráció nőpolitikai aspektusai

A Parlament egy másik, kedden elfogadott és Járóka Lívia néppárti képviselő által jegyzett állásfoglalásban a roma nőket sújtó hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésre szólította fel a tagállamokat. Az állásfoglalás szerint rugalmas munkaidővel, adókedvezményekkel, megfelelő szociális támogatással és a gyermekgondozási rendszer kiterjesztésével lehetne segíteni a roma nőket.

Az elfogadott szövegek itt lesznek elérhetők (a 2013.12.10-re és 12-re kattintva)

A plenáris vita felvételről (2013.12.9.)

Jelentéstevő: Járóka Lívia (EPP, Magyarország)

Az eljárás lépései (nemzeti romastratégiák, angolul)

Az eljárás lépései (roma nők, angolul)

Ugrás vissza Ugrás vissza...