Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szankciókat kérnek az alapjogokat sértő tagállamok ellen az uniós képviselők

Cikk:

Az Európai Bizottság „haladéktalanulˮ állítson fel egy rendszert annak folyamatos vizsgálatára, hogy a tagállamok tartják-e magukat az EU értékeihez és betartják-e a csatlakozási feltételeket, fogalmaz egy múlt csütörtöki európa parlamenti állásfoglalás. Az ellenőrzőrendszer eszköztárában kötelező érvényű ajánlások és a jogsértések esetére kiszabható többféle büntetés, például az uniós források befagyasztása is szerepelne. 

A 312 szavazattal, 244 ellenszavazat és 27 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás az alapvető jogok helyzetét vizsgálta az Európai Unióban 2012-ben.

„Minden uniós országban előfordul az EU értékeinek, elveinek és jogszabályainak megsértése. Még mindig túl sok helyen, túl sokszor vannak hiányosságok. Ha az EU a világ előtt jó példaként kíván szerepelni, akkor saját magával is szigorúnak kell lennieˮ - mondta a jelentést jegyző belga liberális képviselő, Louis Michel.

Az EU-értékek érvényre jutásának ellenőrzése

Az Európai Bizottság „haladéktalanulˮ állítson fel egy rendszert, amely rendszeresen és objektív kritériumok alapján ellenőrzi, hogy a tagországok továbbra is megfelelnek-e az uniós csatlakozásukkor elfogadott feltételrendszernek, az úgynevezett koppenhágai kritériumoknak, fogalmaz az állásfoglalás. Az „új koppenhágai mechanizmusˮ egy sor mutatót hozna létre, kötelezően végrehajtandó ajánlásokat fogalmazna meg, és például az uniós források befagyasztását szabhatná ki a vétkes tagállamokra. A munka során tárgyilagosan, kettős mérce alkalmazása nélkül kell eljárnia.

A képviselők az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUSz) 7. cikkének felülvizsgálatát is kérik. Ez a cikk határozza meg, hogy mikor áll fenn egy tagállamban az uniós értékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata. A cikk felülvizsgálatának célja, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen egymástól a kockázat fennállásának, illetve a konkrét jogsértésnek a fázisa. A képviselők javasolják, hogy állítsanak fel egy független, elismert alapjogi szakemberekből álló testületet, a koppenhágai bizottságot. A jövőben ez a bizottság vizsgálhatná, hogy a tagállamok megsértik-e az EUSz 2. cikkében felsorolt uniós értékeket.

Kisebbségek és fogyatékossággal élők jogai

Az állásfoglalás a nemzeti vagy nyelvi kisebbségek jogainak uniós szintű védelmét kéri. A nemzeti kisebbségek az Unió lakosságának 10 százalékát alkotják.

A képviselők emellett a fogyatékkal élők hatékonyabb integrációját, a diszkrimináció minden formájának megszüntetését, többek között a szavazati jogra és a választásokon való indulásra vonatkozó korlátozások eltörlését is kérik a kormányoktól. A tagállamoknak segíteni kell a fogyatékkal élőket az önálló élet kialakításában.

A halál méltóságához való jog

A Parlament emellett halál méltóságának megőrzésére is felszólít, többek között annak biztosításával, „hogy az élő végrendeletben megfogalmazott döntéseket elismer(ik) és tiszteletben tart(ják)ˮ. 

Ugrás vissza Ugrás vissza...