Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az Európai Parlament nagy többséggel elutasította az Európai Bizottság egyik javaslatát

Cikk:

Elutasította a vetőmag-rendeletként ismert, növényi szaporítóanyagokról szóló bizottsági javaslatot kedden a Parlament. A javaslatot azért bírálták, mert egyes vélemények szerint a Bizottságnak túl nagy döntési jogkört ad, így a tagállamok nem tudják saját igényeikhez igazítani az új szabályokat. Mivel a Bizottság visszautasította a javaslat visszavonását és új szöveg beterjesztését, a Parlament lezárta az első olvasatot.

A bizottsági tervezetet 650 szavazattal, 15 ellenszavazat mellett utasították el.

„A mai döntés megmutatta, hogy mennyire nem elégedett a Parlament a bizottsági javaslattal. A jogszabály-tervezet az alapvető céljait sem teljesíti: nem egyszerűsíti a szabályzást és nem ösztönzi az innovációt. Többek szerint az is aggodalomra ad okot, hogy egyetlen, közvetlenül a nemzeti jogrendbe átültetendő rendeletbe sűrítettek 12 irányelvet, így a tagállamok nem tudják saját igényeik szerint formálni a szabályzástˮ - vélte a mezőgazdasági bizottság elnöke, Paolo De Castro olasz szocialista képviselő.

„A Tanáccsal társjogalkotói szerepet betöltő képviselőkként teljes felelősséggel tartozunk a jogszabályért. Éppen ezért nem siethetjük el a döntést erről a vetőmagtermelői szervezetek, vállalatok, és a lakosság szempontjából egyaránt fontos jogszabályról. Túl sok a Bizottság felhatalmazásán alapuló jogi aktus, ezért a Bizottságnak túlságosan nagy döntési jogköre lesz egy olyan érzékeny területen, amelyet magának a törvénynek kellene szabályozniaˮ - mondta a témáért felelős Sergio Paolo Francesco Silvestris olasz néppárti képviselő.

„Éppen ezért sajnáljuk, hogy a Bizottság nem vonja vissza a vitatott szöveget és áll elő egy jobb javaslattal. Egyértelmű, hogy a szabálytervezetet át kell írni ahhoz, hogy tiszteletben tartsa az egyes tagállamok jogát az eltérő helyzetekre adható különböző válaszokhoz, és hogy tényleges fejlődést jelentsen a termelők, a fogyasztók és a környezet számára. Reméljük, hogy a tagállamok a Parlament mellé állva visszautasítják ezt az elégtelen javaslatotˮ - tette hozzá De Castro képviselő.

A következő lépések

Mivel a Bizottság a parlamenti elutasítás után nem vonta vissza a javaslatot, a képviselők rögzítették az első olvasatbeli álláspontjukat, amelyet továbbítottak a Tanácsnak.

Ha a Tanács támogatja a parlamenti elutasítást, a jogalkotási folyamat lezárul. A Tanács azonban az eredeti bizottsági javaslat módosítása mellett is dönthet. Ez esetben a Parlament vagy második olvasatban elutasítja a tanácsi pozíciót, ezáltal lezárja a jogalkotási folyamatot, vagy pedig tárgyalásokat kezd a Tanáccsal a vetőmag-jogszabály végső szövegéről.

Ugrás vissza Ugrás vissza...