Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az Általános ügyek tanácsa jóváhagyta az Európai Unió 2010-11-es spanyol-belga-magyar elnökségi trió programját

Cikk:

Az Általános Ügyek Tanácsa 2009. december 7-i ülésén jóváhagyta a spanyol-belga-magyar elnökségi trió által beterjesztett, az Európai Unió Tanácsának következő tizennyolc hónapos munkaprogramját.

2010. január 1-jétől Spanyolország, 2010. július 1-jétől Belgium majd 2011. január 1-jétől hat hónapon át Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának elnöki feladatait. A három ország közös politikai felelősséget vállalva elnökli majd a miniszteri tanácsokat, valamint az azt előkészítő fórumokat. A trió az Európai Tanács állandó elnökével, az Európai Bizottság elnökével és a főképviselővel közösen felel majd az Unió politikai programjának eredményességéért. Az elnökségi trió az Európai Parlamenttel szoros együttműködésre törekszik annak érdekében, hogy az Unió napirendjén szereplő jogszabályok elfogadása minél gördülékenyebben és gyorsabban történjen.

A Tanács következő tizennyolc hónapos munkaprogramját, a közel kilencven oldalas dokumentumot a három tagállam közösen készítette. A közös munkaprogram mintegy 2 éves előkészítő munka eredménye, amelyben mindhárom ország minisztériumai fontos szerepet vállaltak. A közös politikai felelősség jegyében a három külügyminiszter együtt mutatta be a trió programot Tanácsnak. Az ülésen spanyol és belga kollégája mellett Balázs Péter magyar külügyminiszter is felszólalt.

Balázs Péter miniszter hangsúlyozta, a trió a Lisszaboni Szerződés hatálya alatt kezdi meg működését 2010. január 1-én. A trió-elnökség kész az új szerződésben rejlő lehetőségeket kiaknázni, és hatékony együttműködést kialakítani az új, illetve megújult intézményekkel.

A miniszter kiemelte, hogy a hosszúra nyúlt intézményi reform sikeres lezárásával felszabaduló energiákat olyan ügyek előre vitelére kívánja a három ország fordítani, amelyek Európa polgárainak életére közvetlen hatással vannak. Ezekben az európai és a nemzetközi közvélemény hatékony fellépést, vezető szerepet vár az Uniótól.

A programot a trió úgy készítette el, és kívánja végrehajtani, hogy segítségével az Európai Unió megfelelő válaszokat adhasson az előtte álló gazdasági, pénzügyi, szociális és környezeti kihívásokra.

A Lisszaboni Stratégia helyébe lépő, Európa versenyképességét, a munkahelyteremtést és az európai szociális modell megőrzését egyaránt szolgálni hivatott új stratégiát a trió indítja útnak. Az Unió feladata a gazdasági válság hatásainak kezelése illetve a kilábalási stratégiák összehangolása. A gazdasági válság tanulságainak felhasználásával meg kell erősíteni a pénzügyi szolgáltatási piacok átláthatóságát és ellenőrzését.

Az Unió következő, 2014-től esedékes költségvetési keretének előkészítése a magyar elnökségi félév alatt kell, hogy kezdődjön. Ennek során fontos, hogy a vita először a közös politikák jövőjéről,valamint az elérendő célokról szóljon. Magyarország álláspontja szerint az uniós politikáknak továbbra is a kohéziós kiegyenlítődést kell szolgálniuk, amellett, hogy előre kell lépni a kihívások közös politikákkal való támogatásában. A globális energia- és klíma kihívásokra az új közös energia- és klímapolitika megerősítése, s általa Európa vezető szerepének biztosítása a válaszunk. A Stockholmi Program végrehajtása a polgárok szabadságát, biztonságát és jogérvényesítését fogja előmozdítani.

Magyarország a trió program egészét magáénak érzi és az Unió napirendjén szereplő valamennyi fontos politikai és jogalkotási dossziéban érdemi előrelépésre törekszik majd. A programban vannak olyan elemek, amelyek a magyar EU-elnökség idején válnak különösen időszerűvé, illetve amelyekre Magyarország különös gondot fordít.

A fentieken túl a természeti erőforrások fenntartható felhasználása körében prioritásunk az európai vízpolitika továbbfejlesztése. Az Európai Unió Duna-stratégiájának elfogadása éppen 2011 első félévében várható. A magyar EU-elnökség alatt megszűnhet a határellenőrzés a magyar-román határon, hiszen a feltételek teljesítése esetén Románia és Bulgária is ekkor válhat a schengeni térség részévé. Tenni fogunk a további EU-bővítés következetes, átlátható és érdemi előmozdításáért, különös tekintettel Horvátországra, amely elnökségünk alatt juthat a csatlakozási folyamat utolsó, ratifikációs szakaszába. Ugyancsak kiemelt jelentőséggel bír, hogy a nyugat-balkáni országok integrációs perspektívája teljesítésének érdekében hiteles és előremutató lépéseket tegyünk.

Magyarország 2011 első félévében készül megszervezni az EU Keleti Partnerségének második csúcstalálkozóját.

Az Uniót gazdagítja tagállamainak és népeinek kulturális sokszínűsége, illetve a határon átnyúló régiók együttműködésében rejlő lehetőségek. A magyar EU-elnökség ezekre a kérdésekre is kiemelt figyelmet kíván fordítani.

Ugrás vissza Ugrás vissza...