Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Eurobarométer: az európaiak nagy többsége támogatja az új KAP koncepcióját

Létrehozva: 2014. március 11.
Módosítás: 2014. március 11.
Forrás: Európai Unió

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az európaiak több mint kétharmada (77%) véli úgy, hogy a közös agrárpolitika (KAP) valamennyi uniós polgár javát szolgálja. Több mint 90%-uk támogatja az új KAP főbb irányvonalait, például a támogatások igazságosabb és célzottabb elosztását (92%) és a mezőgazdasági termelőknek nyújtott pénzügyi támogatás összekötését a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásával (ún. „kizöldítés”, 91%). Így összegezhetők az Eurobarométer KAP-ról készített – az Európai Bizottság által tegnap ismertetett – felmérésének legfontosabb eredményei.

Dacian Cioloș mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos a felmérés kapcsán így nyilatkozott: „Az eredmények igazolják, hogy az európai polgárok fontos kérdésnek tartják a mezőgazdaság és a vidéki területek támogatását. Egyúttal bizonyítják, hogy a megreformált KAP igen szorosan összefonódott a civil társadalom elvárásaival. Az európai polgárok és a mezőgazdasági termelők közötti létfontosságú kapcsolatot az új KAP tovább erősíti, kézzelfoghatóbbá téve és növelve mindazokat a társadalmi, környezeti és gazdasági előnyöket, melyek az európai mezőgazdaságból származhatnak az európai társadalom egészére és minden egyes európai adófizető polgár mindennapi életére nézve."

A felmérés a fenti tanulságokon kívül a következő tendenciákra mutatott rá:

Az európai polgárok egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a mezőgazdaságnak: a vidéki területek fejlesztésével együtt „rendkívül fontos” kérdésnek tekintik a jövő szempontjából (53%, +7 százalékpont 2009-hez képest). A megkérdezettek abszolút többsége fontosnak tartja a mezőgazdasági gyakorlatok és az élelmiszerek sokszínűségének biztosítását az Európai Unióban.

Az európaiak több mint 80%-a helyesli a KAP alapvető célkitűzéseit, legyen szó az élelmiszer-ellátás biztonságáról, a kiegyensúlyozottabb vidékfejlesztésről vagy a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról.

Még magasabb a támogatók aránya a reform által bevezetett főbb irányvonalak esetében: a megkérdezettek 91%-a (+4%) helyesli a mezőgazdasági termelőknek nyújtott pénzügyi támogatás összekötését a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásával („kizöldítés”), és 92%-uk egyetért a mezőgazdasági támogatások igazságosabb és célzottabb elosztásával (+4% 2009-hez képest).

Az EU polgárainak többsége helyesnek tartja a mezőgazdasági termelők támogatását, és e támogatás részarányát az EU költségvetésében. A mezőgazdaságnak nyújtott támogatást 45% tartja megfelelő mértékűnek, 26% „túl alacsonynak” (és 13% „túl magasnak”).

Az európaiak 91% fontosnak véli segítséget nyújtani a veszélyeztetett mezőgazdasági vállalkozásoknak az éghajlati, állat- és növény-egészségügyi, gazdasági veszélyekkel szemben; közel felük ezt „rendkívül fontos” elvnek tartja (48%).

Az európaiak 64%-a hallott a KAP keretében a gazdáknak nyújtott uniós támogatásról, miközben a 2009-ben végzett előző felmérés idején még az európaiaknak mindössze 41%-a állította, hogy egyáltalán hallott már a KAP-ról1.

Az európaiak többsége (61%) tudatában van annak, hogy a mezőgazdasági jövedelmek szintje alacsonyabb a többi gazdasági ágazaténál.

A fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatban a felmérésből kiderül, hogy az európai polgárok fokozottan odafigyelnek az olyan élelmiszerek minőségére, mint a tej vagy egyes húsfélék, és igen magas elvárásaik vannak a nyomonkövethetőség terén. Többségük (53%) hajlandó valamivel magasabb árat fizetni azért, hogy a termékek eredetére vonatkozó információk szerepeljenek azok címkéin.

Előzmények

A KAP közelmúltbeli reformjára való tekintettel a Bizottság ismét ki szerette volna kérni az uniós polgárok véleményét a közös agrárpolitika (KAP) kérdésében, és a mezőgazdaság vélt fontosságáról az Európai Unión belül. A felmérésre az Eurobarométer-felmérések bevett módszerével került sor 2013. november 23. és december 2. között az EU 28 tagállamában, 27 919, különféle társadalmi és demográfiai kategóriákba tartozó polgárok bevonásával.

Ugrás vissza Ugrás vissza...