Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Közeleg az Eva bejelentkezési határidő

Cikk:


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Budapest, 2008. november 26.

December 1-je és 20-a között lehet bejelentkezni az Eva tv. hatálya alá a 2009. évre

2008. december 1-je és december 20-a között dönthetnek az újonnan bejelentkezők a 2009. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) választásáról; az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezés a székhely szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon tehető meg a 08T103, illetve a 08T203 számú adatbejelentő lapon.

Az Eva tv. hatálya alá a 2009. évre új adózóként bejelentkezhetnek az egyéni vállalkozók, a korlátolt felelősségű társaságok, a szövetkezetek, a lakásszövetkezetek, a végrehajtói irodák, az ügyvédi irodák, a közjegyzői irodák, a szabadalmi ügyvivői irodák, az erdőbirtokossági társulatok, a betéti társaságok és a közkereseti társaságok.

Azon adózóknak, akik 2008-ban az Eva tv. hatálya alá tartoztak, és 2009-ben is fenn akarják tartani ezt az adózási módot, nem kell újabb bejelentkezést tenniük.

Az új bejelentkezés 2008. december 20-ig írásban visszavonható. Az Eva tv. hatálya alóli kijelentkezést ugyancsak 2008. december 20-ig, és szintén a 08T103, illetve a 08T203 számú adatbejelentő lapon lehet megtenni.

A bejelentkezésre és a bejelentkezés visszavonására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni, a kijelentkezésre rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén azonban igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

Az egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig (2008. december 20-ig) a 09JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a minimálbér kétszeresét meghaladó járulékalap után fizetik meg.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkezők közül, akik megfelelnek a törvényben foglalt feltételeknek, a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével kapnak értesítést az adóhatóságtól választásuk elfogadásáról. Azok, akik nem felelnek meg az Eva tv.-ben foglalt feltételeknek elutasító határozatot, akik pedig az adatlapot határidőn túl nyújtják be elutasító végzést kapnak.

Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezéssel kapcsolatos részletes információk megtekinthetők az APEH oldalán (http://www.apeh.hu/adoinfo/eva/eva_081125.html)

Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezésre, illetve az az alóli kijelentkezésre szolgáló adatalapok 2008. november 25-től letölthetőek az APEH honlapjáról (http://www.apeh.hu), valamint 2008. november 21-től kaphatóak a kereskedelmi forgalomban.

 

Ugrás vissza Ugrás vissza...