Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Áder János köztársasági elnöke levele Mesterházy Attilának, az MSZP frakcióvezetőjének

Cikk:

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Bizonyára Ön is emlékszik, hogy megválasztásomkor elmondott országgyűlési beszédemben így fogalmaztam: „Magyarország köztársasági elnökeként magam is maradéktalanul viselni fogom az Alaptörvényben rám rótt felelősséget. Miként abban is biztos vagyok, hogy mindannyian azt várják tőlem, hogy a rám ruházott jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul érvényesítsem. Érvényesíteni fogom.”
Reményeim szerint nem kerülték el figyelmét beiktatásom után tett nyilatkozataim, melyekben több ízben félreérthetetlenül egyértelművé és világossá tettem, hogy „ha száz kifogástalan törvényt kapok az Országgyűléstől, mind a százat alá fogom írni, ha pedig száz rosszat, hibásat, mind a százat vissza fogom küldeni.”

Mint azt Ön is tudja, megválasztásom óta ehhez tartom magam, és ez így lesz mindaddig, amíg köztársasági elnökként szolgálhatom közös hazánkat.

Számomra mindennél fontosabb 1990-ben életre hívott polgári demokráciánk, alkotmányos jogaink és demokratikus értékeink védelme. Ezért ha a legcsekélyebb kétség is felmerül bennem bármely törvény alkotmányosságát illetően, egyetlen pillanatig sem fogok habozni, hogy az ügyben az Alkotmánybírósághoz forduljak.

Mindez tisztségemből adódó felelősségem, amely sosem lesz annak függvénye, hogy ki bátorít erre, és ki nem. Mert csak egyetlen út létezik számomra. Az, hogy mit kíván meg tőlem az a megtisztelő kötelezettség, amelyre 2012. május 2-án az ország színe előtt esküt tettem.

Mindezek alapján arra kérem, ha az Ön frakciójának a választási eljárásról szóló törvény végső szövegével kapcsolatban megalapozott alkotmányos aggályai lesznek, tekintettel az Alaptörvényben rögzített határidőkre, közvetlenül az elfogadást követően juttassa el levélben számomra képviselőcsoportjuk részletes és tételes alkotmányjogi észrevételeit arról, hogy a törvény mely paragrafusának melyik rendelkezése miért ütközik hazánk Alaptörvényébe.

Országunk s egyben politikai nemzetünk érdeke, hogy a legcsekélyebb alkotmányos kétség se árnyékolhassa be a demokráciánk és szabadságunk alapját jelentő törvényeket. Ezért minden hozzám eljuttatott alkotmányos észrevételüket alapos megfontolás tárgyává teszem. Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy ezt a felhívásomat minden olyan országgyűlési képviselőcsoport számára is eljuttatom, amely kritikával illette a még el nem fogadott törvény tervezetét.


Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Az Ön megalapozott alkotmányjogi érvelése épp oly fontos számomra, mint minden megfontolásra méltó érv, mely szabadságunkat és demokráciánkat szolgálja.


Budapest, 2012. november 20.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

Ugrás vissza Ugrás vissza...