Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:KEOP programok 2009-2010

Cikk:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2009. március 10.

A KEOP „Egészséges, tiszta települések” prioritására 316,46 milliárd forint jut a következő két évben. Az e témakörben meghirdetett pályázatok célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása, a keretből szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektek valósulhatnak meg. Ez segítséget nyújt ahhoz is, hogy az uniós csatlakozásból Magyarországra háruló feladatok határidőre teljesüljenek. Emellett számos helyen megszűnnek majd a vízbázisokat minőségét veszélyeztető tényezők is.

A „Vizeink jó kezelése” prioritás két éves forrása 197 milliárd forint, ide tartoznak az árvízvédelemmel, a vízminőség és ivóvízbázis védelemmel, a települési szilárd hulladéklerakók rekultivációjával, a szennyezett területek kármentesítésével és a vízgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos projektek. A támogatott projekteknek köszönhetően csökken az árvízi kockázat, javul a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, és csökken veszélyeztetettségük.

„Természeti értékeink jó kezelésére” 10,88 milliárd forint jut, ezen prioritás a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. Emellett hozzájárul az élettelen természeti értékek helyreállításához és megőrzéséhez, a szabadvezetékek, közutak természetbarát átalakításához, a természetközeli mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztéséhez.

A „Megújuló energiaforrás felhasználás” prioritás keretösszege 33 milliárd forint. A pályázatok célja, hogy a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekedjen a megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt hő- és villamos energia részaránya. Pályázni lehet, hő- és/vagy villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projektekkel. A keretből döntően kis és közepes méretű projektek támogathatóak, az adott projekt megtérülésétől és a kedvezményezettől függően 10-80 százalék közötti arányban.

A ’Hatékony energia felhasználás” prioritás 24 milliárd forintos kerete az épületek, illetve a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elősegítése szolgál. Elsősorban kis és közepes méretű projektek támogathatóak, 10-70 százalék  közötti arányban.

A „Fenntartható életmód és fogyasztás” elősegítésére 10,84 milliárd forintra lehet pályázni, a prioritás célja, hogy elősegítse a lakossági fogyasztók környezettudatos szemléletformálását. A pályázatok hozzájárulnak a környezeti politikák, stratégiák, programok megalapozásához.

Az operatív programok eredményes megvalósítására szolgáló „Projekt előkészítés”-re 8,57 milliárd forint áll rendelkezésre. A keret az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását a szolgálja, illetve hozzájárul a pályázatok beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósításához.

„Technikai segítségnyújtásra” 2,84 milliárd forint jut a KEOP két éves keretéből. Célja az operatív program közreműködő szervezeteinek, a programmal kapcsolatos tevékenységeinek finanszírozása, monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok készítésének, illetve az esetleges fordítás költsége.

Ugrás vissza Ugrás vissza...