Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kormányközi megállapodás a magyar-horvát villamos távvezeték építéséről

Cikk:

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
Budapest, 2010. február 17.


2009. február 17-én magyar-horvát energetikai miniszteri megbeszélésre került sor Budapesten. A találkozón Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter aláírta Đuro Popijač horvát gazdasági, munkaügyi és vállalkozásügyi miniszterrel a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodást.
 
A megállapodás – összhangban az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény rendelkezéseivel – rögzíti a meglévő (magyar-horvát) határkeresztező távvezetékek pontos helyét, valamint megteremti a nemzetközi jogi lehetőséget a Pécs és Ernestinovo között épülő új 400 kV távvezetékhez kapcsolódó határsávban történő munkavégzésnek. A várhatóan 2010. áprilisra megépülő új távvezeték a két ország közötti áramkereskedelem lehetőségeinek bővítése mellett javítja a régióban a határ mindkét oldalán élők ellátásbiztonságát is. A távvezeték építésének beruházói a rendszerirányítók, magyar részről a MAVIR Zrt., horvát részről pedig HEP-OPS. A Megállapodás az új vezeték építési munkálatai mellett szabályozza a meglévő vezetékek – a Hévíz és Žerjavinec közötti 400 kV-os, valamint a Siklós és Donji Miholjac (Alsómiholjác) közötti 120 kV-os távvezeték – üzemeltetéséhez, fenntartásához, rekonstrukciójához és üzemzavar-elhárításához kapcsolódó határsávi munkavégzések feltételeit is.
 
A villamos-energetikai kérdések mellett a miniszterek áttekintették a kőolajszállítás, valamint a Városföld és Slobodnica között tervezett és várhatóan 2011-re megvalósuló új gázvezeték előkészületeinek aktuális kérdéseit is.

Ugrás vissza Ugrás vissza...