Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Országgyűlés előtt a médiatörvények módosító javaslata

Cikk:

Az Unióval és az Európa Tanáccsal folytatott párbeszéd eredményeként változnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke és a Médiatanács elnökének kinevezési, illetve megválasztási feltételeire, a jelölési eljárásra, a kinevező személyére és az ismételt kinevezésre vonatkozó szabályok. Ezzel a médiahatóság független feladatellátásának garanciái tovább erősödnek. A médiatörvények módosító javaslatát ma nyújtotta be Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter a parlamentnek.

A jövőben az NMHH elnökének kinevezésére és felmentésére a miniszterelnök javaslata alapján a köztársasági elnök kaphat jogkört az Alaptörvénynek megfelelően. A miniszterelnöki jelölést megelőzően a hírközlés és a média területén működő szakmai testületeknek és civil szervezeteknek is lehetősége lesz javaslatot tenni az elnök személyére.

Nem csak a kinevezés módja változik, hanem szigorodnak azok a követelmények is, amelyek szükségesek mind az NMHH, mind a Médiatanács elnöki tisztségének betöltéséhez. 

A jövőben csak olyan személyt lehet kinevezni, aki az országgyűlési képviselők választásán választható, büntetlen előéletű, nem áll a tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik felsőfokú jogi, társadalomtudományi vagy közgazdasági végzettséggel, emellett legalább tíz éves, a médiaszolgáltatások vagy sajtótermékek hatósági felügyeletével vagy hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő gyakorlattal kell rendelkeznie, vagy Magyarországon elismert tudományos fokozattal, illetve legalább tíz éves oktatói gyakorlattal felsőfokú oktatási intézményben e tudományágak területén a médiára vagy hírközlésre vonatkozóan. A módosítás nem érinti a hivatalban lévő  NMHH elnök és a Médiatanács elnöke kilenc éves megbízatási idejét, de kizárja az ismételt kinevezését, illetve megválasztását.

A módosító javaslatról várhatóan még a parlament tavaszi ülésszakában szavaz a parlament.

Ugrás vissza Ugrás vissza...