Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A KMKF Állandó Bizottságának záró állásfoglalása

Cikk:

Magyar Országgyűlés Sajtószolgálata
Budapest, 2009. június 17.


A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottsága 2009. június 17-én tartotta a 2008-2009-es munkaévet összegző és a 2009. évi Plenáris Ülést előkészítő ülését. Az Állandó Bizottság az alábbi megállapításokat tette:

1. A KMKF az Országgyűlés konzultatív intézménye; fennállása óta működése ennek a funkciónak folyamatosan megfelel. A KMKF olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyek az állami szuverenitás és a nemzetközi jogi normák tiszteletben tartásával, a jelenlegi államhatárok keretei között jelenthetnek megoldást a kisebbségpolitikai problémákra. A KMKF arra törekszik, hogy a magyar politikai erők egyetértését kifejezésre juttatva konszenzussal hozza meg döntéseit, ez azonban nem zárja ki, hogy adott esetben a többségi véleménytől eltérő különvélemények csatolásra kerüljenek.

2. Az Állandó Bizottság javasolja, hogy kapjon meghívást a KMKF Plenáris Ülésére az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának vezetője és helyettese, valamint a szomszédos országok delegációinak magyar szervezetet képviselő egy-egy tagja.

3. Az Állandó Bizottság megvitatta a Nemzeti Együttműködési Stratégia egyes szakpolitikai kérdéseire (a gazdaságfejlesztési, mezőgazdasági és nemzetközi együttműködési koncepcióra, a közlekedésfejlesztési nagyprojektek áttekintésére, valamint az oktatási és nyelvhasználati minimálstandardra vonatkozó állásfoglalásra), vonatkozó előterjesztéseket, és indokoltnak találta észrevételei beépítése mellett a Plenáris Ülés napirendjére tűzésüket.

4. Az Állandó Bizottság javasolja a Plenáris ülésnek, hogy határozza meg a stratégiai koncepcióalkotás további irányait. A kisebbségi oktatási és nyelvhasználati minimálstandarddal kapcsolatos állásfoglalást, valamint a KMKF többi dokumentumát figyelembe véve a KMKF Jogi Albizottsága, együttműködve az Oktatási és Kulturális Albizottsággal dolgozzon ki egy általános Kárpát-medencei magyar nyelvpolitikai stratégiát.

5. Az Állandó Bizottság javasolja a 2011-es magyar EU-elnökség prioritásainak a KMKF Plenáris Ülésén történő bemutatását.

6. Az Állandó Bizottság meghallgatta az Országgyűlés Külügyi Hivatalának tájékoztatóját a KMKF-fel kapcsolatos parlamenti diplomáciai háttérmunkáról, valamint a Külügyminisztérium tájékoztatóját a Külügyminisztérium és a KMKF együttműködéséről. Az Állandó Bizottság indokolatlannak tartja a KMKF-fel kapcsolatos egyes dokumentumok módosítására vonatkozó szlovák igényt.

7. Az Állandó Bizottság egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseleti Irodája a Kuratórium által elfogadott koncepciónak megfelelően kezdje meg működését.

8. Az Állandó Bizottság szorgalmazza, hogy a 2009. évi Plenáris Ülésig kerüljön sor a KMKF és a Magyar Tudományos Akadémia közötti együttműködési megállapodás aláírására.

9. Az Állandó Bizottság üdvözli a Külügyi- és Európa-ügyi Albizottság Szórvány Munkacsoportjának megalakulását, és javasolja, hogy a Szórvány Munkacsoport 2010. évi Plenáris Ülésig készítse el szórványstratégiai előterjesztését.

Ugrás vissza Ugrás vissza...