Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Eredménnyel zárult az egyeztetés a fogyatékkal élők szervezeteivel a közösségi közlekedés kedvezményrendszeréről

Létrehozva: 2007. január 11.
Módosítás: 2010. március 16.
Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2006. január 11.

A GKM javaslatai kedvező fogadtatásban részesültek a fogyatékkal élők szervezeteivel a közösségi közlekedés kedvezményrendszeréről tartott mai egyeztetésen. A mai egyeztetésen a tárgyalt témakörökben alapvetően konszenzus alakult ki a részvevők között.

A GKM a korábban elhatározott ütemterv szerint folytatja az egyeztetéseket a közösségi közlekedés kedvezményrendszeréről. A 2007. január 3-i széles körű egyeztetés után - amelyen 43 reprezentatív társadalmi szervezet részvételével körülhatárolták azokat a kérdésköröket, amelyek a további egyeztetések alapját képezik - január 11-én a fogyatékkal élők nyolc szervezetével (a szervezetek listája az anyag végén található) egyeztetett a tárca. A megbeszélést Felsmann Balázs, a GKM infrastruktúráért felelős szakállamtitkára vezette. Az egyeztetésen részt vettek az érintett társtárcák is, a Pénzügyminisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium képviselői is. A januári 3-i egyeztetésen a fogyatékkal élők érdekképviseleti szervezetei négy témakörben vetettek fel kérdéseket, az erre reagáló GKM javaslatokat a mai társadalmi egyeztetésen kedvezően fogadták az érintettek.

Ezek jelentős kedvezménybővülést jelentenek a fogyatékkal élők számára.

Közlekedési kedvezmények mozgáskorlátozott személyekre történő kiterjesztése

Az utazási kedvezményeket a súlyosan fogyatékos személyekre javasolja a tárca kiterjeszteni a 141/2000. (VIII.9.) Kormányrendelet kategóriáinak megfelelően.

A  tárca nem zárkózott el a mozgáskorlátozottakat képviselő szervezetek azon felvetéséről, hogy a kedvezmények súlyosan mozgáskorlátozott személyekre is kiterjesztésre kerüljenek. Az érdekképviseleti szervezetek igényüket azzal indokolták, hogy a tömegközlekedés akadálymentesítésének előrehaladása miatt e csoport közösségi közlekedésben való részvétele is egyre nagyobb.

Az egyeztetés során a kedvezmények kiterjesztésének több lehetősége is megvitatásra került. Az alternatívák értékeléséhez szükséges háttérszámítások elkészítéséhez a GKM fogyatékos szervezetektől és az SZMM-től további adatokat kért. Ha a kedvezmények bővítése költségvetési szempontból vállalható, attól az időponttól biztosítható, ha ennek igazolási hátterét az érintett szaktárcák megteremtik. A következő két hétben az egyeztetések folytatódnak e kérdésben.

Az alábbi kérdésekben teljes konszenzus alakult ki:

Fogyatékos személyek kísérője

A GKM javaslata szerint súlyosan fogyatékos személy kísérője is részesüljön a fogyatékkal élőt megillető utazási kedvezményben. A jelenleg csupán a vakok kísérőjét megillető kedvezményt javasolja a tárca kiterjeszteni minden érintettre az alábbi logika mentén és mértékben:

                                  Mérték                                                Feltétel

Helyi közlekedés          100%                                                  kísérő igazolvánnyal

Helyközi közlekedés    90%-os menetjegy kedvezmény           kísérő igazolvánnyal

Fogyatékos személyek részére bérlet

A súlyosan fogyatékosok esetében a menetjegy-kedvezménnyel azonos mértékű - 90 %-os - bérletkedvezmény bevezetése javasolt.

Nem fogyatékossági támogatásban részesülő súlyosan fogyatékos személyek utazási kedvezményeinek kérdése

Súlyosan fogyatékos minősítést a 18. életév betöltésétől kérheti a fogyatékos személy, valamint a súlyosan fogyatékos személyek több köre nem fogyatékossági támogatásban részesül (pl: vakok személyi járadéka). A fogyatékos szervezetek javasolták, hogy e súlyosan fogyatékos csoportok se essenek a kedvezményrendszeren kívülre. Ezen a területen is konszenzus született a GKM és a fogyatékos szervezetek között.

Az igazolási rendszer és egyéb vonatkozó háttérszabályok összhangjának megteremtését az érdekképviseleti szervezetek és az érintett szaktárcák kétoldalú egyeztetésekkel biztosítják.

Az egyeztetésre meghívott szervezetek listája:

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége
ETA Értelmi Sérültek Társadalmi Szervezeteinek és Alapítványainak Szövetsége
Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Siketek-Vakok Országos Egyesülete
Szülők a Hallássérült Gyermekekért
Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

Ugrás vissza Ugrás vissza...