Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:2015. I. negyedévében 3,5%-kal emelkedett a GDP

Létrehozva: 2015. július 1.
Módosítás: 2015. július 1.
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk:

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2015 I. negyedévében 3,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóipar és a szolgáltatások teljesítménye jelentősen bővült. 2015 I. negyedévében a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez képest 3,3, az előző negyedévhez képest 0,8%-kal nőtt.

Központi Statisztikai Hivatal

2015 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 3,5%-kal nőtt. Az első becslésben közölt I. negyedévi adathoz viszonyítva (3,4%) a második becslés adata +0,1 százalékponttal módosult a részletesebb feldolgozottság és rendelkezésre állással összefüggésben.

Termelési oldal:

 • Az ipar hozzáadott értéke 7,7, ezen belül a feldolgozóiparé 8,0%-kal nagyobb lett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás, illetve a hozzákapcsolódó beszállító ágazatok teljesítménye nőtt jelentősen. Az iparon belül a nem ipari jellegű tevékenységek növekedése is számottevő volt. (Az ipar nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások nem csak ipari, hanem egyéb más, például kereskedelmi tevékenységet is folytathatnak.)
 • Az építőipar teljesítménye 9,2%-kal emelkedett, ezen belül az épületek és az egyéb építmények építése egyaránt bővült.
 • mezőgazdaság teljesítménye 12%-kal csökkent.

Központi Statisztikai Hivatal

 

 • A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,3%-kal bővült. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 5,5%-kal emelkedett, ezen belül mindkét nemzetgazdasági ág növekedése jelentős. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 2,1%-kal nőtt. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 2,6%-kal növekedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység hozzáadott értéke 1,3 %-kal csökkent, ezt egyrészt a háztartások hitelállományának mérséklődése okozta – ami elsősorban a devizahitelek forintosításának és elszámolásának következménye –, másrészt a szerződésszámok szerény mértékű növekedése nem tudta ellensúlyozni a biztosítástechnikai tartalékok emelkedését, így a biztosítási tevékenység teljesítménye is csökkent. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 3,8%-kal bővült, ezen belül a tudományos kutatás és fejlesztés növekedése jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 1,0%-kal nőtt.
 • A bruttó hazai termék 2015. I. negyedévi, 3,5%-os bővüléséhez az ipar 1,8, az építőipar 0,2, a szolgáltatások 1,3 százalékponttal járultak hozzá. A mezőgazdaság 0,3 százalékponttal csökkentette a GDP változását.

 

1.tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei
(előző év azonos időszaka = 100,0)

TEÁOR

Nemzetgazdasági ág

2014

2015

I.R

II.R

III.R

IV.R

I.

negyedév

A

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

108,3

115,7

112,8

112,1

88,4

B-E

Ipar

105,2

106,6

105,6

104,1

107,7

C

Ebből: feldolgozóipar

108,0

108,2

106,2

105,5

108,0

F

Építőipar

125,7

120,6

111,4

106,2

109,2

G-T

Szolgáltatások összesen, ebből:

101,7

101,8

101,6

102,1

102,3

G+I

Kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

103,4

103,4

103,1

104,6

105,5

H

Szállítás, raktározás

102,0

102,9

104,9

104,7

102,1

J

Információ, kommunikáció

103,9

103,9

102,8

102,7

102,6

K

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

99,1

99,4

99,1

99,5

98,7

L

Ingatlanügyletek

98,7

98,8

99,5

101,0

100,5

M-N

Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység

108,8

106,5

103,2

104,1

103,8

O-Q

Közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás

98,8

99,3

99,5

97,9

101,0

R-T

Művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás

103,4

103,9

101,5

104,8

103,7

 

GDP összesen (piaci beszerzési áron)

103,7

104,1

103,3

103,3

103,5

R: Revideált adatok.

 

Felhasználási oldal:

 • háztartások tényleges fogyasztása 2,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,7%-kal bővült. A háztartások fogyasztási kiadásán belül a nagy súlyú kiadási csoportok közül az élelmiszerek, a közlekedés, a szabadidő és kultúra, a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás és a lakásszolgáltatások esetében emelkedett a volumen. Az élvezeti cikkek (szeszes ital, dohányáruk) körében csökkenést mértünk. A külföldiek magyarországi fogyasztása nagyobb arányban nőtt, mint a magyarok külföldi fogyasztása.
 • A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 2,8%-kal növekedett, a közösségi fogyasztásé 5,4%-kal csökkent.
 • Ezen folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 1,5%-kal bővült.

Központi Statisztikai Hivatal

 

 • bruttó állóeszköz-felhalmozás 6,7%-kal alacsonyabb lett. Mind a gép- és berendezésberuházások volumene, mind az építési beruházásoké csökkent, utóbbi erőteljesebben. A nemzetgazdasági ágak többségében a beruházási teljesítmény kisebb lett. A nagyobb súlyúak közül egyedül a feldolgozóipar beruházási teljesítménye nem csökkent, lényegében stagnált.
 • bruttó felhalmozás 2,9%-kal mérséklődött az egy évvel korábbi szinthez képest.
 • belföldi felhasználás az I. negyedévben összességében 0,6%-kal nőtt.

 

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexei
(előző év azonos időszaka = 100,0)

Felhasználási tételek

2014.

2015.

I.R

II.R

III.R

IV.R

I.

negyedév

Háztartások fogyasztási kiadása

101,5

102,6

101,0

101,9

102,7

Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól

100,2

100,4

102,0

102,6

102,8

Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől

93,0

97,1

98,0

99,5

99,5

Háztartások tényleges fogyasztása

101,0

102,1

101,1

101,9

102,6

Közösségi fogyasztás

104,2

101,8

102,7

105,7

94,6

Végső fogyasztás összesen

101,5

102,0

101,3

102,4

101,5

Bruttó állóeszköz-felhalmozás

119,8

118,8

113,2

101,9

93,3

Készletváltozása)

X

X

X

X

X

Bruttó felhalmozás összesen

118,9

115,4

119,9

103,5

97,1

Belföldi felhasználás összesen

104,0

104,8

105,6

102,8

100,6

Export

108,2

109,4

107,9

109,4

110,3

Import

109,0

110,7

111,0

109,4

107,8

Egyenlega)

X

X

X

X

X

Bruttó hazai termék (GDP) összesen

103,7

104,1

103,3

103,3

103,5

Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.
R: Revideált adatok

 • A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 762 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 10, az import 7,8%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 9,8, a behozatal 8,4%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 13, az importja 4,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
 • A bruttó hazai termék 2015. I. negyedévi, 3,5%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 1,1 százalékponttal járult hozzá, a bruttó felhalmozás viszont 0,5 százalékponttal visszafogta azt. A külkereskedelmi forgalom 3,0 százalékponttal erősítette a GDP növekedését.

2015 I. negyedévében az előző negyedévhez képest:

 • A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján történik.)
 • A termelési oldalon a szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 0,2, az iparé 2,2, az építőiparé 7,8%-kal emelkedett, a mezőgazdaságé viszont 14,9%-kal csökkent.
 • A felhasználási oldalon a háztartások fogyasztási kiadása és a kormányzattól származó természetbeni juttatások egyaránt 0,7%-kal nőttek. A közösségi fogyasztás 2,3%-kal mérséklődött. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,7%-kal emelkedett. Az export 2,7, az import 1,9%-kal nőtt.
Ugrás vissza Ugrás vissza...