Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Győri Enikő megbeszélése Miguel Morais Leitão portugál EU-ügyi államtitkárral

Cikk:

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU-ügyekért felelős államtitkára időszerű európai uniós témákról egyeztetett Miguel Morais Leitão portugál EU-ügyi államtitkárral 2012. október 30-án Budapesten. A megbeszélés középpontjában az EU többéves pénzügyi keretével és a gazdasági és pénzügyi unió megerősítésével, a bankunió létrehozásával kapcsolatos kérdések álltak.

Az államtitkár ismertette portugál partnerével a gazdasági és pénzügyi unió mélyítésére vonatkozó magyar álláspontot, hangsúlyozva, hogy Magyarország erős Európában és erős euróövezetben érdekelt, ezért támogat minden olyan lépést, amely az eurózóna válságának megoldásához szükséges. Kiemelte, hogy bárminemű reform végrehajtásánál tekintettel kell lenni az Európai Unió és a belső piac egységére, el kell kerülni a többszintű unió létrejöttéhez vezető forgatókönyveket. Miguel Morais Leitão visszaigazolta ezt a magyar megközelítést.

Győri Enikő magyar részről üdvözölte és jó irányba mutatónak nevezte az Európai Tanács legutóbbi ülésén hozott döntéseket. Hozzátette, a vállalásokat konkrét jogszabályokba is át kell ültetni.

A bankunióra kitérve az államtitkár hangot adott a magyar aggályoknak, és hangsúlyozta, hogy a kialakítandó szabályozásnak a csatlakozó euróövezeten kívüli tagállamok számára is meg kell teremtenie a jogok és kötelezettségek egyensúlyát. Utalt arra, hogy a magyar kormány a bankuniós jogszabálycsomag valamennyi elemének tanulmányozása után fogja véglegesíteni a részvételre vonatkozó álláspontját.

A magyar–portugál egyeztetésen a felek áttekintették az EU többéves pénzügyi keretéről szóló tárgyalások állását. Egyetértés volt abban, hogy a 2014–2020-as keretköltségvetés Európai Bizottság által javasolt főösszegének csökkentése veszélyezteti az uniós politikák megvalósítását.

Győri Enikő felhívta partnere figyelmét arra a sajátos magyar problémára, hogy a mostani, 2007–2013-as időszakhoz viszonyítva az Európai Bizottság javaslata értelmében közel 30 százalékkal csökkenne a Magyarországnak szánt kohéziós források nagysága. A magyar államtitkár rámutatott, hogy ez politikailag elfogadhatatlan, a probléma egyedi megoldást igényel.

Az uniós fejlesztési források jobb és ésszerűbb elköltésére vonatkozó elképzelésekkel kapcsolatban Győri Enikő ismertette a V4-es országok erre vonatkozó javaslatát és hangsúlyozta, hogy Magyarország egyetért a kezdeményezéssel, de ez nem jelentheti azt, hogy csökkenjen a rendelkezésre álló források nagysága és nehezebbé, bürokratikusabbá váljon azok felhasználása.

Győri Enikő és Miguel Morais Leitão nyugtázta a Kohézió Barátai elnevezésű országcsoport keretében folyó együttműködés folytatását. Mindketten aláhúzták az érintett államok 2012. november 13-án esedékes miniszterelnöki találkozójának a fontosságát az Európai Tanács november végi, költségvetési kérdésekkel foglalkozó ülése előtt.

Ugrás vissza Ugrás vissza...