Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:KvVM-kitüntetések október 23. alkalmából

Létrehozva: 2006. október 20.
Módosítás: 2006. október 20.
Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda
2006. 10. 20.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából Kovács Kálmán államtitkár a mai napon állami kitüntetéseket és miniszteri elismerő okleveleket adott át a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium központi ünnepségén, Budapesten.
Nemzeti Ünnepünk, Október 23-a alkalmából a Magyar Köztársaság Elnöke Dr. Persányi Miklós miniszter úr javaslatára a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta
Márkus Ferencnek, a WWF Magyarország igazgatójának, a civil természetvédelmi szférában számos program megalapozójaként és irányítójaként végzett munkájáért, a hazai természeti értékek, eredmények nemzetközi szintű képviseletéért,
Dr. Szabó Sándornak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának, több évtizeden át a természetvédelem és a környezetvédelem területén végzett szakmai tevékenysége, magas színvonalú igazgatói munkája elismeréseként,
a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta
Dr. Takács Margitnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főosztályvezetőjének, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági, jogi szakterületen végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai, vezetői tevékenysége elismeréseként,
a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta
Bagyura Jánosnak, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakosztály titkárának, programvezetőnek, a természetvédelem, különösen a ragadozómadár-védelem területén tanusított kiemelkedő hazai és nemzetközi tevékenységéért,
Harkay Máténak, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kis-Balatoni Üzemmérnöksége nyugalmazott üzemmérnökség vezetőjének, a vízügyi szolgálat területén végzett közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének megvalósításában kifejtett tevékenységéért,
Nagy Sándornak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Sárospataki Szakaszmérnökség szakaszmérnökség vezetőjének, a vízgazdálkodás és vízkárelhárítás területén több mint négy évtizeden keresztül végzett kimagasló munkájáért, a Sárospataki Szakaszmérnökség vezetőjeként kifejtett tevékenysége elismeréseként,
Sámi Lajosnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, környezetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi területen, több évtizeden át végzett magas színvonalú szakmai munkájáért, szakértői, oktatói és vezetői tevékenységéért,
Tolcsvai Rózsa Ilonának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség műszaki igazgató-helyettesének, a vízügyi igazgatás és a környezetvédelem területén nagy odaadással hosszú időn át végzett szakmai munkájáért,
Tolnay Zsuzsának, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai létesítményeinek fejlesztése, különösen a Baradla-barlang beruházásának irányítása során végzett munkája elismeréseként,
a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta
Barcs Sándornénak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, a vízkészlet-gazdálkodás, a mezőgazdasági vízhasznosítás, az ár- és belvízvédelem területén végzett több mint három évtizedes szakmai munkája elismeréseként.
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
Ángyán Rudolfnak, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Üzemviteli osztályvezetőjének, a Társaságnál több évtizeden át, a vízügy érdekében végzett példamutató tevékenysége elismeréseként,
Benyovszki Jánosnénak, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtitkársági és igazgatási ügyintézőjének, hosszú időn át végzett felelősségteljes és kiemelkedő munkája elismeréseként,
Buk Istvánnak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, hosszú időn át hatékonyan és megbízhatóan végzett vízvédelmi szakigazgatási munkája elismeréseként,
Csóka Annamáriának, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai referensének, a Natura 2000 terület kijelölése, a Nagykőrösi Pusztai Tölgyesek védelme érdekében kifejtett tevékenységéért,
Farkas Jánosnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területi felügyelőjének, negyven éves vízügyi szolgálata, belvíz-védekezési tevékenysége elismeréseként,
Dr. Gerencsér Árpádnak, a Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Vízügyi Nyugdíjasok Központi Klubja elnökének, nyugalmazott minisztériumi főosztályvezető-helyettesnek, a minisztérium nyugdíjasainak összefogása, a szabad idejük eltöltését, pihenésüket szolgáló programok szervezésében végzett tevékenysége, a nyugdíjas klub elnökeként végzett másfél évtizedes munkája elismeréseként,
Hamza Krisztinának, a KvVM Fejlesztési Igazgatósága monitoring referensének, pontos, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként,
Hegedüsné Lengyel Eszternek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének, két és fél évtizeden át a vízgazdálkodás, vízminőség-védelem érdekében végzett munkája elismeréseként
Kilián Józsefnének, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnöksége adminisztratív vezetőjének, közel két évtizedes gazdasági területen példa végzett példa értékű munkája elismeréseként,
Dr. Kövendi-Veress Gyulának, VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. munkaügyi és jogi osztálya vezetőjének, négy évtizeden át végzett eredményes vízügyi szolgálata elismeréseként,
Lovas Andrásnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Laboratóriumi műszeres analitikusának, másfél évtizedes műszeres analitikusi munkája , minőségügyi tevékenysége elismeréseként,
Mehlmann Krisztinának, aDuna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatási előadójának, igazgatási, ügyiratkezelési és titkársági feladatainak pontos, magas színvonalú ellátásáért,
Nagy Ferencnek, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesének, a vízgazdálkodási ágazatban eltöltött 35 éves kiemelkedő szolgálata elismeréseként,
Nagy Imrének, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság gondnokának, a Fertő és a Hanság természeti értékeinek védelme, ökoturisztikai programok szervezése során végzett munkájáért,
Paczári Andrásnak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szatmári Szakaszmérnökség területi felügyelőjének több mint 20 éven át a Felső-Tisza vidékén a vízkárelhárítás területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
Pió Imrénének, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetőjének, négy évtizedes vízügyi szolgálata, igazgatói titkársági munkája elismeréseként,
Pónya Ferencnek, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felszínalatti vízvédelmi ügyintézőjének, felszínalatti vízvédelmi, környezeti kármentesítési területen hosszú időn át végzett kiemelkedő hatósági munkájáért
Sallai Zoltánnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület-felügyelőjének, az őrszolgálat tagjaként végzett munkája, a halfauna megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,
Sódor Mártonnak, a KvVM Nemzeti parki és tájvédelmi főosztálya főosztályvezetőjének, a természetvédelem erdészeti koncepciója, az erdészeti, vadászati és őrszolgálati tevékenység koordinációja során végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,
Somlai Szilárdnak, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referensének, a természetvédelmi szemléletformálás, az erdei iskolai programok szervezése során végzett tevékenysége elismeréseként,
Szirom Lajosnak, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folyamszabályozási ügyintézőjének, a Duna szabályozásával és árvízvédelmével kapcsolatban kifejtett kiemelkedő munkája elismeréseként,
Vecsernyés Györgynének, a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények könyvtárvezetőjének, a Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtárban, az ágazati tudományos munka segítésében végzett több évtizedes kimagasló munkájáért,
Vetró Dezsőnek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Drávasztárai felügyelőség területi felügyelőjének, a drávai védvonal üzemeltetése, létesítményeinek ellenőrzése, fenntartása, a védekezések magas színvonalú irányítása során végzett munkájáért.
Ugrás vissza Ugrás vissza...