Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A zöldtárca bejelentkezett a Mohi atomerőmű befejezésének környezeti hatásvizsgálatába

Cikk:

Környezetvédelmi és Vízügyi MInisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2009. május 13.


A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalosan jelezte Szlovákiának részvételi szándékát a Mohi atomerőmű 3-as és 4-es blokkjának befejezését megelőző nemzetközi környezeti hatásvizsgálatban. Hazánk az Espoo-i Egyezmény alapján mint potenciális hatásviselő fél vehet részt az eljárásban. A zöldtárca a beérkezett önkormányzati és civil észrevételeket is eljuttatta a szlovák társtárcának.

A zöldtárca célja, hogy elérje: a tervezett új blokk a határon esetlegesen átterjedő jelentős, káros környezeti hatásai feltárhatók és elkerülhetőek legyenek. A minisztérium ezért, mint potenciálisan hatásviselő fél, a határon átterjedő környezeti hatásokról szóló Espoo-i Egyezmény alapján részletes tájékoztatást kért a szlovák féltől többek között arról, hogy nyolcvanas években tervezett erőmű hogyan felel meg korunk nukleáris biztonsági követelményeinek, illetve rendelkezik-e majd az erőmű a földrengések elleni megfelelő védelemmel. A tárca a hatásterület pontos meghatározását is várja a rendelkezésre álló meteorológiai adatok alapján, illetve a fűtőelemek életciklusára vonatkozó információkat is kért. A kölcsönös bizalom növelése és a lakossági információhoz jutás biztosítása érdekében a minisztérium kiemelt fontosságúnak tekinti a környezeti radiológiai monitoring fejlesztését is.

A környezetvédelmi tárca a hatósági szakértői vélemények mellett a lakosság és civil szervezetek észrevételeit is összegyűjtötte, és azokat beépítette a Szlovákiának megküldött hivatalos magyar állásfoglalásba. A tárca három zöldhatóság mellett kikérte az Országos Atomenergia Hivatal, az ÁNTSZ több intézete, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakvéleményét is. A szlovákiai atomerőmű tervezett bővítésévek kapcsolatban 10 település polgármestere és 6 civil szervezet is tett észrevételt. A hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatástanulmány benyújtása után folytatódik, a későbbiekben pedig lehetőség lesz közmeghallgatás és szakmai konzultáció lebonyolítására is.

A Mohi atomerőmű tervezett 3-as és 4-es blokkjának befejezését megelőző környezeti hatásvizsgálat megindulásáról a magyar környezetvédelmi tárca márciusban kapott tájékoztatást a szlovák társminisztériumtól. A beruházó cég előzetes környezeti tanulmányát a KVVM a honlapján közzétette és május 8-ig fogadta a tervezett projekt határon átterjedő környezeti hatásaival kapcsolatos szakmai, lakossági és civil kérdéseket és észrevételeket.

Az eredetileg 4 blokkosra tervezett Mohi atomerőmű építésének előkészítő munkálatai 1981-ben kezdődtek meg. Az 1990-es évek elején azonban a szlovák beruházó finanszírozási gondjai miatt a 3-as és 4-es blokkok építése 1992-ben megszakadt, az 1-es blokkot 1998-ban, a 2-est pedig 2000-ben helyezték üzembe. A 440 MW teljesítményű blokkokat a tervek szerint 2012-ben indítják. A tervezett beruházással kapcsolatos információk magyar nyelvű összefoglalója a www.kvvm.hu oldalon olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...